Från den 11 april är det inte längre möjligt för vårdnadshavare att se sina barns recept online. Istället måste de antingen gå till ett apotek själva eller begära ett registerutdrag från myndigheten – en lång och krånglig procedur. Ändringen motiveras med omsorg om barnens integritet och rätten till privatliv, men får omfattande kritik på sociala medier. Bland annat menar föräldrar till sjuka barn att deras möjligheter att ta hand om dem blir begränsade.

En läsare av Samhällsnytt som vill förbli anonym kontaktade oss med anledning av eHälsomyndighetens beslut och är rasande över ändringen.

Han menar att tonåringar mellan 13 och 18 år som berörs av beslutet fortfarande är barn i lagens mening:

” Jag reagerar på att lagstiftningen är konstruerad så att tills dess man blir myndig är det vårdnadshavare som ansvarar för barnet/ ungdomen. Att det i ett svep och helt i det fördolda plötsligt införs att vårdnadshavare inte har tillgång till den omyndiges recept är helt oacceptabelt.”

Även på sociala medier uppmärksammas beslutet negativt. Journalisten Malin Crona undrar om de som arbetar på eHälsomyndigheten haft ett sjukt barn:

Av ett pressmeddelande på myndighetens hemsida följer att ändringen gjordes för att följa offentlighets- och sekretesslagen.

”För tonåringar innebär förändringen ett ökat skydd för den personliga integriteten”, står det att läsa i pressmeddelandet.

Men även detta ifrågasätts av föräldrarna. I en kommentar till Cronas inlägg citerar en person information från eHälsomyndighetens hemsida där det står att i princip all post till myndigheten blir allmän handling och blir tillgänglig för allmänheten och media:

Samhällsnytt har pratat med Jenny Hellgren, myndighetens kommunikationsstrateg, som berättar att det numera finns två sätt att ta del av sina barns recept för vårdnadshavare. Dels kan man komma till ett apotek fysiskt och legitimera sig – då är det upp till apoteket att bestämma om föräldern ska få se sina barns receptlista. Om detta inte är möjligt därför att föräldern exempelvis måste ta hand om ett sjukt barn hemma – då kan man begära ett utdrag från eHälsomyndigheten genom att fylla i en blankett eller via epost.

– Då gör vi en sekretessprövning, berättar hon för oss.

Totalt har det inkommit drygt 300 sådana ansökningar till eHälsomyndigheten under den dryga månad som ändringen varit i kraft.

Hur lång tid tar det att behandla en sådan ansökan?

– Vi hanterar en sådan begäran skyndsamt. Hur snabbt det går beror dels på komplexiteten i ärendet, dels på mängden ärenden. Vi kontrollerar vårdnadshavarstatus i registret FOLK (som hämtar sin information från Skatteverket) och svaret postas till folkbokföringsadressen.

Uppgifter från föräldrar i sociala medier visar dock att det kan ta upp till 2,5 veckor tills man får en receptlista hem.

Tar det mer tid och resurser i anspråk än tidigare?

– När det inkommer många ärenden blir det mer att hantera, så svaret på den frågan är ja. Men det var förväntat och därmed planerat för.

eHälsomyndighetens planering verkar dock inte imponera de berörda föräldrarna. Malin Crona skriver i en kommentar på Facebook:

”Det är väldigt lätt att känna att samhället inte vill att våra barn ska finnas. Att inte förstå att det faktiskt kan finnas risk att barn dör av det här. Det känns som att vi lever i helt parallella världar, vi med sjuka barn och andra människor.”