Antalet ungdomsrån har ökat kraftigt sedan 2015. Det framgår av en ny rapport från Brottsförebyggande rådet, Brå. I mer än var tredje fall har också inslag av förnedring förekommit.

Under perioden 2015-2019 mer än fördubblades antalet anmälda rån mot personer under 18 år. Att trenden bröts 2020 har troligtvis med pandemin att göra.

LÄS ÄVEN: Gänget som urinerade på ”svennejävel” döms – får ungdomsvård

I studien har man tittat närmare på 550 slumpmässigt utvalda förundersökningar om ungdomsrån under åren 2015 och 2019 där pojkar misstänks. Över hälften av rånen har skett utomhus och oftast kvällstid mellan kl 15 och 22.

Rånen sker ofta på platser där många andra rör sig som kommunikationsknutpunkter nära skolan, gallerior och köpcentrum. Mobiltelefoner, kläder och hörlurar utgör de vanligaste rånbytena.

Invandrare rånar svenskar

Offren är ofta svenskar från mer välbärgade områden medan de misstänkta gärningsmännen i hög utsträckning har utländsk bakgrund och kommer från så kallade socioekonomiskt utsatta områden. Motiven till rånen ska bland annat vara behov av pengar eller ett sätt att få status i den egna gruppen.

Bland offren har 77 procent svensk bakgrund.

I studien har man även tittat på de alltmer förekommande förnedringsrånen, där man utöver själva rånet även förnedrar och kränker offret på andra sätt. Detta förekommer i drygt en tredjedel av fallen där pojkar är gärningsmän.

Flickor som gärningsmän ökar

Under perioden har andelen flickor som rånar ökat från fyra till åtta procent. Detta är en ökning man särskilt ser i Stockholmsområdet. Rån med flickor inblandade ser delvis annorlunda ut.

– De är ofta under 15 år och är, till skillnad från när enbart pojkar misstänks, vanligtvis inte okända för de brottsutsatta. Det förekommer dessutom förhållandevis mycket hot, våld, maktutövning och förnedringslag i samband med dessa rån, säger Anna Öström, utredare, Brå.

LÄS ÄVEN: VIDEO: Pojke förnedringsrånas, tvingas kyssa skor och sparkas i ansiktet

Enligt rapporten har även ungdomars oro för att utsättas för rån ökat.

– Även om rån är en ganska liten del av den totala ungdomsbrottsligheten är det ett mycket allvarligt brott. Att bli utsatt för rån är en traumatisk upplevelse som kan ta lång tid att bearbeta, säger Maria von Bredow, utredare, Brå.

78 procent med utländsk bakgrund

66 procent av de som varit misstänkta för ungdomsrån under 2015-2019 har utländsk bakgrund varav en majoritet kommer från Afrika och Asien. Av de misstänkta med utländsk bakgrund är 37 procent födda utomlands och 29 procent andra generationens invandrare med två utrikesfödda föräldrar.

I gruppen som betecknas ha svensk bakgrund finns ytterligare tolv procent som har en förälder som är född utomlands. Endast 22 procent av ungdomsrånarna har svensk bakgrund med två svenska föräldrar.

LÄS ÄVEN: Pappa till rånare som utförde förnedringsrån: ”Inget fattas honom”

År 2000 släppte Brå en liknande rapport: ”Ungdomar som rånar ungdomar i Malmö och Stockholm”. Den visade att över 70 procent av rånoffren var svenskar med två svenskfödda föräldrar och 80-90 procent av gärningsmännen var antingen född utomlands eller med minst en utlandsfödd förälder.