Partisekreterare och chefsstrateger från Sveriges åtta riksdagspartier har under hösten bjudits in till JMG, Institutionen för journalistik, medier och kommunikation vid Göteborgs universitet för att föreläsa. När endast en nu återstår på listan, Richard Jomshof, görs allt för att stoppa denna.

– Deras politiska budskap vilar på en idé om nationens enhet och att nationen hotas av invandring. Det är en exkluderande retorik som bottnar i en rasistisk förståelse, säger Mia Liinason, professor i genusvetenskap vid Göteborgs universitet som själv skrivit på en namninsamling vilken hittills samlat nästan 100 professorer, lektorer och doktorander.

Initiativet till namninsamlingen ska ha tagits av en grupp internationella studenter som är kritiska till JMG:s inbjudan av Jomshof. Man anser att Göteborgs universitet inte ska vara en scen för Sverigedemokrater.

En annan som skrivit på är Åsa Arping, professor i litteratur vid Göteborgs universitet.

– Jag vill inte att min arbetsplats, universitetet och alla värden som det står för, ska bidra till en normalisering av Sverigedemokraterna. Under sina landsdagar sa de att de vill ta sig in på universiteten. Det har lyckats i Polen och Ungern. Det är så fascistiska krafter agerar. De använder demokratiska kanaler för att sen komma åt makten och genomföra odemokratiska, så kallade, reformer.

Arping menar att Sverigedemokraternas dolda långsiktiga agenda är att leta sig in på universiteten och sedan ”lägger de ner misshagliga utbildningar och sparkar anställda”.

Att universitet ska vara en plats där alla åsikter prövas säger hon sig hålla med om – ”men att aktivt bjuda in aktörer som inte delar universitetets grundläggande värderingar om alla människors lika värde menar jag är fel”.

Mats Ekström, professor i medie- och kommunikationsvetenskap på JMG, menar att det vore orimligt att inte bjuda in Sverigedemokraterna till institutionens föreläsningsserie.

– Universitetet ska ju vara en öppen och demokratisk plattform där olika ståndpunkter ska kunna föras. Jag vill inte gå i polemik med enskilda personer men jag måste säga att jag är förvånad över att det är så många som har skrivit under.

Från Sverigedemokraterna kommenterar partiets pressekreterare Christian Krappedal:

Det är både märkligt och ledsamt att se personer från akademin så öppet förespråka tystnadskultur. Universitet ska vara en plats för öppen debatt och ett fritt utbyte av idéer. Förstår man inte denna grundläggande princip så går det att ifrågasätta vad man gör inom akademin över huvud taget.

Sverigedemokraterna är inget rasistiskt eller fascistiskt parti. Att kalla oss för det är både direkt felaktigt och dessutom en oärlig tillskrivning av drygt en femtedel av Sveriges befolkning som röstar på vårt parti.

Föreläsningen med Jomshof är planerad till den 5 december och i dagsläget meddelar JMG att man inte avser ge efter och ställa in.