Trots att Åke Roséns företag Gaia Biomaterials tillverkar bärkassar av nedbrytningsbart material drabbas hans produkter ändå av regeringens plastskatt, något han nu överklagar till högsta förvaltningsdomstolen.

Då plastskatten infördes försvann en hel marknad för skåneföretagaren Åke Rosén som har 40 års erfarenhet av att forska, utveckla och miljöanpassa plast.

Hans företags bärkassar är för det mesta gjorda av förnyelsebara råvaror och är komposterbara, ändå beläggs de med samma skatt som för fossila plastpåsar. Hade företaget sluppit skatten hade man i stället kunnat anställa 30-40 personer.

LÄS ÄVEN: TOTALFIASKO: Plastpåseskatten drog in mindre än 10% av det planerade

Rosén menar att Skatterättsnämnden, som gjort bedömningen att påsen ska skattas, inte har tagit hänsyn till materialet eller flergångsanvändning. Nu överklagar har nämndens beslut till Högsta förvaltningsdomstolen. Blir det avslag finns det en risk att företaget tar sin tillverkning av bärkassar utomlands.

– Jag kommer inte ge mig, de har gett sig på fel person, säger Åke Rosén, till Sydsvenskan.

Kommer motbevisa regeringen

Enligt regeringen har alla typer av plaster påverkan på miljön vid nedskräpning, även nedbrytningsbar plast. Detta menar Rosén att han kan motbevisa med sin påse och ett certifikat. Han hoppas att överklagan ska leda till att företagets påsar skattebefrias.

– Gaias material Biodolomer blir till jord efter 24 timmar i en bakteriemiljö. Biodolomer lämnar heller inga mikroplaster efter sig, enligt Åke Rosén.