I takt med att den feministiska regeringens politik får ett allt större genomslag i samhället, och den grova brottsligheten skenar, har försäljningen av självförsvarsspray ökat explosionsartat. Hos butikskedjan Kjell & Co tror man att försäljningen kommer att nästan fördubblas i augusti jämfört med juni.

Efter ett flertal överfallsvåldtäkter under sommaren, där bland annat Uppsala drabbats och polisen uppmanat kvinnor att vara försiktiga, har skräcken och rädslan bland landets kvinnor ökat.

Ett flertal tillverkare och återförsäljare uppger att man noterat en kraftig ökning av försäljningen. Hos Kjell & Co beskriver man läget som en ”accelererande, ökande trend”. Hos Plegium, som både tillverkar och säljer självförsvarsspray, har försäljningen ökat stadigt under de senaste tre åren men har ”exploderat” i sommar.

– Det kan vara svårt att få tag på den tillräckligt snabbt, samtidigt kan man ju inte gå runt och oroa sig hela tiden. Jag skulle inte säga att jag känner mig så mycket säkrare, men det känns lite bättre att i alla fall ha ett verktyg, säger den 23-åriga Uppsalastudenten Carolina Tuula.

Olagligt
I Sverige är pepparspray och tårgas, båda långt mer effektiva än det som saluförs i svenska butiker, olagligt. Dessa kan dock enkelt inhandlas från exempelvis Tyskland med några klick.

Ökad otrygghet begränsar kvinnors liv
I början av året släppte Brottsförebyggande rådet, Brå, sin senaste Nationella trygghetsundersökning, NTU där det framgår att det framför allt är de unga kvinnornas liv som begränsas i en vardag som upplevs alltmer otrygg.

Bland befolkningen generellt väljer nästan en fjärdedel en annan väg eller annat färdsätt på grund av oro för att utsättas för brott. Värst är situationen för kvinnor mellan 20-24 där 42 procent uppger att de anpassar sitt liv efter otryggheten. Motsvarande andel bland män är 16 procent.

LÄS ÄVEN: Otryggheten begränsar unga kvinnors liv – fyra av tio väljer andra vägar hem

Framför allt efter 2015 har en ökning av sexualbrott skett. 35,8 procent av kvinnorna i åldersgruppen 20-24 uppger att de utsatts för ett sexbrott under 2017.