Enligt polisen och polisforskaren Stefan Holgersson finns en tystnadskultur och attitydproblem inom kåren som man bör göra något åt. Denna menar han bland annat innebär att poliser och åklagare uppmanas att lägga ner utredningar som rör polisens egna anställda.

Holgersson är forskare vid polishögskolan i Oslo och har jobbat som polis i Sverige sedan 1990-talet.

– Det är inget som står nedskrivet på papper givetvis, utan det blir en effekt av att man ska hålla ned balanserna och minska arbetsbördan. Man vidtar åtgärder för att i efterhand kunna visa att det fanns skäl att lägga ner, inte för att driva ärendet vidare. Då blir det givetvis svårt att få personer fällda, säger han till SVT Nyheter.

LÄS ÄVEN: Polisen brände bort Stefans ansikte vid ingripande – inget brott

Han ser dock inte att antalet anmälningar mot poliser som anklagas för att använda våld i tjänsten ökar som ett bevis i sig för att något är fel, men anser att det finns stora problem med polisens konflikthantering. Med rätt utbildning hade många våldsamma ingripanden kunnat stoppas, menar han.

– Det skickas ett budskap om att det är ”hårda tag” som gäller, säger han.

Naturlig förklaring

Överåklagare Anders Jakobsson ser å sin sida en naturlig förklaring till varför anmälningarna ökar.

– Det kan till exempel röra sig om en person som blir avvisad från en plats eftersom de vägrar flytta på sig. Då har polisen rätt att ta bort personen och det är inte brottsligt. Det är något som många samhällsmedborgare inte förstår, att polisen får använda visst våld som är proportionerligt i situationen.

Att lyfta kritiska frågor beskriver Holgersson som ”tabu” och de som påtalar problemen riskerar repressalier. Nu vill han se att polisens särskilda utredningar, som utreder brottsmisstänkta poliser, ska bli en egen myndighet.

LÄS ÄVEN: Här slår polisen in bakrutan på fortkörare: ”Vad fan gör du??”