I april beslutade skolnämnden i Mölndal att man ska skära ned på bemanningen inom förskola och fritids. Samtidigt skickades ett brev ut till föräldrarna där man går igenom vad nedskärningarna kommer innebära. Brevet har skapat oro och ilska och nu tycker föräldrarna att gränsen är nådd.

De aviserade nedskärningarna kan innebära att kommunen vid personalbrist med kort varsel kan stänga ned avdelningar inom förskolan och i värsta fall lägga ned en förskola helt.

Föräldrarna vittnar om att nedskärningarna gör så att barnen mår sämre.

– Man slår ihop grupper och växlar pedagoger, vilket inte fungerar för min son. Han mår dåligt och blir orolig när rutinerna bryts. Det har pedagogerna som brukar arbeta med honom märkt på förskolan och vi märker det också väldigt tydligt här hemma, säger Madelene Thyren Halling.

Nu har man fått nog och kommer att gå samman för att protestera.

– Vi kommer att demonstrera utanför kommunhuset den 5 juni när kommunstyrelsen sammanträder. Och lyssnar de inte på oss kommer vi att fortsätta protestera.

I brevet förklaras nedskärningarna med höjda löner i skolan och förskolan, något många föräldrar och pedagoger inte köper.

Enligt småbarnspappan Henrik Alfredsson bryter kommunen mot skollagen då man gör nedskärningar som gör att man får planera för nödsituationer som resulterar i att förskolor ska stängas om det behövs vikarier. Han har nu anmält kommunen till Skolinspektionen.

På kommunen tillbakavisar Fredrik Hellsten att det skulle finnas något lagbrott i hur man agerat.

I Mölndal tar man emot så kallade ensamkommande flyktingbarn till vilka kommunen söker stöd.