Förslaget att låta ’ensamkommande’ stanna är klart – kommer kosta miljarder

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 juni. Kostnaderna i miljardklassen kan komma att stiga ytterligare.

I slutet av november gjorde regeringspartierna Socialdemokraterna och Miljöpartiet upp om de ”ensamkommande flyktingbarn” företrädesvis från Afghanistan som hotats av utvisning.

De som kom under migrantkrisen 2015 och registrerades som minderåriga, senast den 24 november samma år, ska ifall handläggningstiden varat i minst 15 månader och den sökande hunnit fylla 18 då utvisningsbeslutet togs, få en ny chans till tillfälligt uppehållstillstånd för att genomföra studier.

I utkastet till lagrådsremiss som justitiedepartementet skickat ut på remiss uppskattas antalet migranter som omfattas av förslaget till ca 9 000.

Under 2018 bedöms de extra kostnaderna förslaget skulle innebära överstiga 400 miljoner – 2019 eskalerar kostnaderna till 1,6 miljarder.

Samtidigt skriver man att svårigheten med att bedöma de ekonomiska effekterna av förslaget kan innebära att regeringen kan behöva återkomma till riksdagen om behov av ytterligare anslagsökningar.

Det färdiga förslaget exkluderar dock de som angett att det var minderåriga då de kom men inte placerades på ett hem i en kommun då det ansågs uppenbart att de var äldre.

Ytterligare en förändring är att möjligheten till ett tidsbegränsat uppehållstillstånd inte bara ska gälla gymnasiestudenter utan även kortare yrkesutbildningar inom komvux eller särvux.

För att få igenom förslaget krävs att regeringen får stöd från Vänsterpartiet och Centern. Hos C har man ännu inte tagit ställning till hur man kommer rösta.

Kommentarer förhandsgranskas inte av Samhällsnytt och är inte redaktionellt material. Du är själv juridiskt ansvarig för det du skriver i kommentarsfältet.

Klicka här för att läsa våra kommentarsregler.