corona-folkhalsomyndigheten-presskonferens
InrikesUtrikes

Försvaret i hemlig corona-beredskap sedan januari – amerikanska CDC varnar för global pandemi

Publicerad 2/27/2020
Annons

Flera nya fall av corona-smitta har nu konstaterats i Sverige. Den svenska försvarsmakten bedömde redan i januari risken för ett utbrott som så stor att man initierade omfattande militära övningar och tester av viruset. Dessa hemlighölls dock för allmänheten. I USA varnar den federala folkhälsomyndigheten CDC för en global corona-pandemi.

Medan andra offentliga aktörer, däribland Folkhälsomyndigheten, bedyrade att medborgarnas oro över ett corona-utbrott i Sverige var obefogad och risken för ett sådant försumbar, gjorde Försvarsmakten bakom stängda dörrar en annan bedömning.

Redan i januari drog man igång med tester och analyser av det dödliga corona-viruset, komplett med uppbyggnad av ett mobilt laboratorium. Man genomförde även militära övningar inför en potentiellt större smittspridning i landet.

Först nu, när viruset på allvar börjat få fäste i Europa och flera fall konstaterats även i Sverige, offentliggör Försvarsmakten sina hittills hemliga förberedelser för ett befarat svenskt utbrottsscenario.

I en kommentar på Försvarsmaktens webbplats säger Philip Bacchus, chef för CBRN-kompaniet vid Totalförsvarets skyddscentrum i Umeå att ”Försvarsmakten måste ligga i framkant och förbereda för det oförutsedda”.

Man använder nu samtidigt begreppet ”pandemi” för hur corona-viruset sprids över världen och vidgår – i motsats till Folkhälsomyndighetens tidigare försäkringar – att det finns en befogad oro för smittspridning även i Sverige

Bacchus meddelar vidare att man satt sin ”absoluta spjutspets” mot biologiska hot – Totalförsvarets Skyddscentrum, SkyddC, i Umeå – i beredskap med anledning av corona-virusets framfart över världen.

Man skriver att man mobiliserat och förflyttat personal och resurser vid Totalförsvarets Skyddscentrum så att de ska vara redo att rycka ut vid misstänkt corona-smitta i Sverige och det man kallar för ett ”globalt sjukdomsutbrott”.

Philip Bacchus tillbakavisar samtidigt kritiken mot det hemlighetsmakeri gentemot medborgarna som fram till nu omgärdat de omfattande pandemi-förberedelserna. Det handlar enligt kommendörkaptenen inte om något hemlighållande.

– Nej, vi kommenterar inte alla övningar vi planerar och därefter genomför.

Fem nya corona-fall i Sverige

Sent på torsdagen bekräftade Folkhälsomyndigheten på en hastigt utlyst presskonferens att ytterligare fem personer nu konstaterats smittade av det farliga corona-viruset, utöver de två fall som tidigare bekräftats. Personerna finns i Stockholm, Uppsala och Västra Götaland. Flera har smittats i samband med utlandsresor medan två av fallen tros ha smittats av den person i Göteborg som tidigare konstaterats smittad.

Folkhälsomyndigheten vidgår nu i motsats till tidigare att det är ”hög risk” för fler fall i Sverige, främst sådana som smittats utomlands. Man vill samtidigt fortfarande tona ned risken för att bli smittad inom landet, trots att minst två fall med sådan smittöverföring nu redan har bekräftats.

Amerikanska folkhälsomyndigheten CDC varnar för global corona-pandemi

“De nu rådande globala omständigheterna indikerar en hög sannolikhet för att viruset kommer att orsaka en pandemi” konstaterade en av CDC:s högre chefer, Anne Schuchat, på onsdagen. “Det är inte längre så mycket en fråga om det ska ske, utan mer en fråga om när” tillade hon.

Även om spridningen av COVID-19 just nu anses vara under kontroll i USA med 57 bekräftade fall av smitta, uppmanar CDC allmänheten att förbereda sig för ett kommande utbrott på amerikansk mark. Myndigheten bedömer att det bara är en tidsfråga innan viruset börjar sprida sig över den nordamerikanska kontinenten.

Enligt officiella siffror har drygt 80 000 personer smittats globalt av det kinesiska corona-viruset och över 700 av dessa dött. Det råder dock stor osäkerhet om huruvida myndigheterna i alla drabbade länder rapporterat korrekta siffror eller om man medvetet uppger låga tal för att undvika oro hos befolkningen.

Forskare uttrycker också oro för att smittspridningen nu går så snabbt att den passerat gränsen för när resurserna räcker till för att hålla situationen under kontroll. I måndags bad regeringen i Vita huset kongressen att godkänna ytterligare 1,25 miljarder dollar i anslag för att möta hotet från corona-viruset.

Mats Dagerlind
Annons
Senaste nytt
Populärt just nu
829Ryssland fick skulden för möjlig ukrainsk attack på civila
Annons