Enligt ett försvarsbeslut ska armén senast nästa år ha två fungerande brigader som samtidigt kan användas mot en kvalificerad fiende. Nu meddelar arméchefen Karl Engelbrektson att det målet inte kommer att nås och anledningen är att det saknas resurser.

En brigad är en militär enhet som består av cirka 5 000 soldater. I dag finns en komplett brigad i Sverige. Den andra brister i antal soldater och träning.

Försvaret ska enligt ett beslut ha två fullt fungerande brigader redo att användas senast år 2020. Ett beslut som senare har ändrats av Stefan Löfvens regering till att försvaret ska kunna “agera samtidigt med två brigader med godtagbar förmåga”.

LÄS ÄVEN: Alliansen vill att ”nyanlända” ska in i de frivilliga försvarsorganisationerna

Nu förklarar arméchef Karl Engelbrektson för SVT att Försvarsmakten inte kommer att uppnå målet.

– Vi har en tydlig plan och om den resurssätts så kan vi verkställa det målet, men det kräver mer tid än till 2020, förklarar Engelbrektson.

Ökade resurser
Orsaken till den släpande situationen anser arméchefen beror på resursbrist inom Försvarsmakten.

– Ja, i slutändan så handlar det om pengar. Man behöver pengar till att träna och hålla i gång personalen på en hög nivå, säger Engelbrektson.

LÄS ÄVEN: Försvaret behöver 168 extra miljarder

Fler varnar
Enligt Robert Dalsjö som arbetar som forskningsledare på Totalförsvarets forskningsinstitut, FOI, existerar inte hela den organisation som finns på papperet.

– Den allvarligaste bristen just nu är att ungefär halva den organisation vi har på pappret finns i verkligheten. Det skulle kunna åtgärdas med mer pengar. Nästa brist är att den organisation vi har på pappret är åtminstone bara hälften så stor jämfört med det vi skulle behöva, säger Dalsjö.