I skuggan av händelserna utmed gränsen mellan Belarus och Polen fortsätter migranter att ta sig till Europa över Medelhavet, inte sällan med hjälp av icke-statliga organisationer. Även i Storbritannien strömmar migranterna in.

Under bara ett dygn i helgen anlände mer än 600 migranter, de flesta egyptier, till Italien. Antalet migranter som fortsätter strömma in i Europa via Medelhavet har ökat dramatiskt under de senaste veckorna.

Fram till och med den 12 november har 57 833 migranter kommit till Italien – en kraftig ökning jämfört med samma period i fjol då 31 213 stycken kom och 9 944 stycken 2019.

Till skillnad från då Matteo Salvini var inrikesminister tar man nu emot dem och ökar därmed incitamenten för att fler ska anlita människosmugglare. Den italienska högern anklagar regeringen för att inte göra tillräckligt för att stoppa inflödet.

Strid ström till Storbritannien

Även i Storbritannien fortsätter inflödet av migranter och är nu uppe på rekordnivåer.