reinfeldt oxford union
Inrikes

Fredrik Reinfeldt vill ’aktivera samhället mot livskvalitetsbrott’

Publicerad 6/7/2018
Annons

På torsdagen presenterade Trygghetskommissionen, i vilken före detta M-ledaren Fredrik Reinfeldt sitter som ordförande, en första rapport med fokus på så kallade livskvalitetsbrott – den brottslighet som är mest utbredd i samhället och därför också påverkar flest människor i vardagen.

— Brottsrelaterad trygghet är en av samhällets viktigaste frågor, och behovet av nya perspektiv är stort, säger Fredrik Reinfeldt.

I rapporten menar man att fler poliser inte är den enda lösningen, istället kan andra hittills outnyttjade samhällsfaktorer aktiveras.

— I samhället finns en rad aktörer som idag är relativt outnyttjade i det trygghetsskapande arbetet, men som har stor potential att bidra till att öka tryggheten där människor bor och verkar.

Man föreslår en så kallad AMP-modell (Affärs- och medborgarplats) som syftar till att skapa säkra och trygga platser i samhället.

Vid sidan av polisen är det kommuner, fastighetsägare, säkerhetsbransch, näringsidkare, försäkringsbransch samt akademi och ideella krafter som kan gå samman. De aktörer, inklusive kommersiella krafter, som finns i ett område ska alltså ta ett gemensamt ansvar för området i fråga för att minska brottstillfällena och skapa en säker och trygg miljö

Detta ska vara en modell som hittills inte prövats i Sverige och man föreslår att ett kunskapscentrum nu inrättas för att få igång arbetet.

Dagens Industri frågar hur migrationen har påverkat graden av trygghet eller otrygghet i det offentliga rummet, svarar Reinfeldt:

— Brottsligheten, vem som än utför den, påverkar trygghetskänslan. Vi har inte försökt följa den svenska traditionen att ensidigt fråga vem gärningsmannen är. Vi har ställt frågan hur vi ändrar förutsättningarna för att kunna begå brott. Det är så vi tror man får bort brottsligheten.

Andreas Nilsson
Annons
Senaste nytt
Populärt just nu
1249”Ryssland redo för krig med Nato”
Annons