friidrott-hbtq
Inrikes

Friidrottsförbundet: Tävla som det kön du känner dig som

Publicerad 6/11/2021
Annons

I vad som påstås syfta till att bli mer inkluderande har Friidrottsförbundet beslutat att det ska bli lättare att tävla som det kön man upplever sig ha och inte det biologiska kön man tillhör.

Det var för ett par dagar sen Friidrottsförbundet gick ut med nyheten om sin nya policy med transinkludering, vilken beskrivs som ”inkludering av friidrottare med transerfarenhet”.

Redan 2019 antog Svenska Friidrottsförbundets styrelse en policy gällande inkludering av friidrottare med transerfarenhet som i december 2020 reviderades utifrån tillgänglighet och applicering av barnkonventionen.

Får välja tävlingsklass

För bredd och motion gäller att barn och unga upp till 18 år får, utifrån upplevt kön, välja den tävlingsklass som de vill delta i. Policyn säger också att personer över 18 år vid bredd- och motionstävlingar får välja tävlingsklass utifrån de klasser som finns tillgängliga.

– Friidrottens värdegrund är tydlig: vi är en idrott där alla individer ska kunna vara delaktiga, bli sedda och känna sig trygga. Policyn och de verktyg den ger är ett viktigt steg för att visa var friidrotten står och vilka riktlinjer som finns, men vi ser även ett fortsatt arbete med ökad kunskap som en viktig nyckel, säger Hillevi Thor, avdelningschef för föreningsavdelningen.

Vidare har man tagit fram ett tävlingsintyg för att verka som stöd för transpersoner vilket utfärdas i syfte att bekräfta transpersoners deltagande i en specifik tävlingsklass. Man har också ålagt tävlingsarrangörer ett ansvar att ta emot eventuella tävlingsintyg från transpersoner och att välkomna dessa på ett tryggt sätt på tävlingsplatsen.

Andreas Nilsson
Annons
Senaste nytt
Populärt just nu
782Polismästarens uppmaning till svenskarna: Bilda medborgargarden
Annons