Under migrantkrisens kulmen 2015 ansökte 80 075 migranter asyl i Frankrike medan 890 000 kom till Tyskland. Fyra år senare är det Frankrike som mottar fler asylsökande. Skälet till detta tror man är att Frankrike tar emot asylsökningar från migranter som redan fått avslag i andra länder.

2018 hade gapet mellan de två länderna avseende asylansökningar minskat rejält då 184 000 kom till Tyskland och 123 000 till Frankrike.

Fram till mitten av november i år gick Frankrike om Tyskland med 120 900 respektive 119 900 stycken.

Enligt den franske inrikesministern Christophe Castaner har Frankrike sedan oktober blivit det mest populära landet för asylsökande migranter i Europa, något man ser som en statistisk anomali som man måste jobba med.

Det radikala skiftet kan bero på att man i Frankrike accepterar nya asylansökningar från migranter som redan fått avslag på dessa i andra länder. Enligt en källa på det franska inrikesministeriet är detta också anledningen till att man på en europeisk nivå förespråkar en reformering av asylsystemet och Schengen.

Enligt en annan källa på inrikesministeriet väntas antalet asylsökande fortsätta öka med 10-15 procent. För att stävja detta har man föreslagit att snabba upp processerna rejält. Ett annat förslag är att asylsökande migranter måste genomgå en vänteperiod på tre månader innan de ges tillgång till grundläggande socialhjälp.