Varje år presenterar Språkrådet och Språktidningens lista över de ord som definierat året som gått. På årets lista är ”domedagsscrollning” och ”gangfluencer” några av de nya orden.

Totalt sett har 36 nyord utsetts. Nära hälften handlar om corona-viruset på ett eller annat sätt exempelvis coronahund och zoomtrötthet. Coronahund är helt enkelt en hund som införskaffats under coronaepidemin, kanske på grund av tvingande isolering. Zoomtrötthet handlar om alla videosamtal som ersatt fysiska möten. Anosmi är ett annat ord som handlar om frånvaro av luktsinne. Det har existerat länge inom det medicinska fackspråket men blev mer vanligt förekommande sedan coronavirusets inträde i debatten.

Utöver corona-ord fortsätter den så kallade klimatkrisen att göra avtryck i debatten. Koldioxidsugnettonollmål och tippningspunkt är tre ord som hamnar på listan som har med det att göra.

Det kanske mest anmärkningsvärda nyordet har att göra med den skenande gängbrottsligheten i Sverige där kriminella gett sig in i musiken och sociala medier och fått ett stort följe. ”Gangfluencer” reflekterar denna utveckling:

person som ingår i kriminellt nätverk och använder sociala medier för att visa upp sin livsstil

Om forna tiders gangsters var måna om att hålla en låg profil så tillhör dagens kriminella en annan skola.

De kan flasha med pengar, dyra klockor och märkeskläder på sociala medier och posta stories från exklusiva semesterresor. De är gangfluencers och bygger varumärken.

Ola Karlsson berättar för DN hur arbetet med nyordslistan går till.

– Vi spanar varje dag, året om. Framför allt jag och Språktidningens redaktör, men vi tar också hjälp från andra språkvetare och från Mediespråksgruppen. Dessutom får vi in lite bidrag från allmänheten, även om de kanske inte alltid är så användbara, säger han.