Eskilstuna, en stad som tidigare var känd för sin industriella historia, upplever nu en alarmerande ökning av grov gängkriminalitet. Med 37 skjutningar sedan årets början tvingas polisen omfördela nästan alla sina resurser till att hantera denna allt mer eskalerande brottslighet. Följden blir att många mängdbrott som stölder, bedrägerier och skadegörelse inte utreds överhuvudtaget.

Mattias Forssten, polisområdeschef i Sörmland, kommenterar läget som ”ansträngt och bekymmersamt”. Han påpekar att det inte är överraskande med tanke på att polisen måste kraftsamla runt den grova brottsligheten, vilket innebär att andra delar av verksamheten får lida.

Vanliga brott faller i skuggan

Detta skapar en oroväckande situation för allmänheten. Vanliga brott, som direkt påverkar medborgarna och deras vardagsliv, får nu allt mindre uppmärksamhet.

Det betyder att de brott som vanligt folk utsätts för – stölder, bedrägerier, skadegörelse – hamnar i bakgrunden medan polisen kämpar med att hantera det eskalerande våldet.

Det underminerar förtroendet för rättssystemet och skapar en känsla av osäkerhet och otrygghet i samhället hos laglydiga medborgare samtidigt som det skickar signaler till kriminella att det är fritt fram att begå brott.