En 17-årig flicka i Sundsvall döms av Hovrätten för nedre Norrland för vapenbrott. Den tårgassprej hon fått för att känna sig tryggare efter att ha utsatts för trakasserier från ett ungdomsgäng är licenspliktig, något som flickan inte kände till.

Det var i samband med att 17-åringen kallats som vittne i en rättegång som innehavet av självförsvarssprejen upptäcktes. Vid säkerhetskontroll för inpassering till domstolen lade hon intet ont anande sprejen i avvisiteringslådan.

Ordningsvakten valde att beslagta sprejen och lämna den till polisen tillsammans med personuppgifter om flickan. Polisen avsatte resurser för att utreda händelsen och åklagare beslöt sedan att väcka åtal för vapenbrott. Sprejen var enligt åklagarens lagtolkning att jämföra med ett skjutvapen.

Tingsrätten delade inte åklagarens uppfattning att 17-åringen skulle dömas för vapenbrott och valde att fria med hänvisning till att hon inte känt till att den aktuella sprejsorten krävde tillstånd. Flickan hade fått sprejen av kompisar efter att hon berättat för dem hur hon trakasserats av ett gäng killar.

Åklagaren lät sig inte nöja med tingsrättens dom utan överklagade till hovrätten. Den högre rättsinstansen väljer nu att riva upp tingsrättens dom och fälla 17-åringen för vapenbrott. Påföljden blir 30 dagsböter.