Samnytt rapporterade häromdagen att Söderhamn utnyttjat sin kommunala vetorätt att säga nej till de invasiva och kontroversiella vindkraftsparker som det funnits långt framskrida planer på att uppföra utmed kusten i områden med stort naturvärde. Peppade av framgångarna flyttar folkkampanjen mot vindkraft nu fram sina positioner också i Gävle. Och man får politiskt stöd från SD som kräver att Gävleborna ska få avgöra frågan i en folkomröstning.

Det var efter att folkkampanjen mot vindkraft i Söderhamn samlat in så många namnunderskrifter som behövs för att en folkomröstning ska hållas som de tidigare vindkraftsvurmande partierna S och C på orten fann för gott att byta fot. Det är valår och man vill inte gå medborgarna emot i en fråga som engagerar så många väljare så starkt. En annan kommun där invånarna satt ned foten är Köping.

Kommunala vetorätten nagel i ögat på regeringen

Den kommunala vetorätten mot utbyggnad av vindkraft har varit en nagel i ögat på den rödgröna och nu helröda regeringen i Stockholm som satt käppar i hjulen för den påstått gröna och klimatsmarta växling från fossilkraft och kärnkraft till vindkraft. Röster har därför höjts för att vetorätten ska avskaffas så som tidigare gjorts med motsvarande rätt att säga nej till mottagande av migranter när den ställde till med problem för regeringen och dess expansiva invandringspolitik.

Än så länge gäller dock den kommunala vetorätten beträffande vindkraftsutbyggnad och flera kommuner har efter folkliga protester använt sig av den. Gävle kan nu bli nästa kommun i raden att säga nej. Erfarenheterna från de kommuner där en aggressiv utbyggnad av vindkraften har skett är genomgående negativa.

Vindkraften förstör människors liv

Många menar att de fått sina liv förstörda av vindsnurrorna som uppförs alltför nära bostäder och i områden med höga natur- och rekreationsvärden. Vindkraftverken för ett konstant oljud som stör och ger sömnrubbningar, snurrornas varningslampor för flyg lyser in genom fönstren, naturområden skövlas, närmiljön blir oattraktiv och värdena på fastigheterna sjunker som en sten så att det inte går att sälja och flytta från problemen.

I likhet med invandringen där idag så gott som hela landet utsatts för konsekvenserna och ingenstans finns att ta vägen för den som inte uppskattar förvandlingen minskar möjligheterna snabbt för svenskar att komma bort från vindkraftsproblemen. Snurrorna riskerar inom kort att finnas överallt. Redan idag är de närmare 5 000 och bara förra året smälldes 600 nya upp. Byggnadstakten ska enligt politiska beslut i Stockholm öka ytterligare.

Gävle inspirerade av framgångarna i Söderhamn

I Gävle tar man nu chansen medan den ännu finns att stoppa den aggressiva vindkraftsutbyggnaden i närmiljön. I frontlinjen finns en folkkampanj mot vindkraft och från politiskt håll är stödet starkast från SD. I Söderhamn hjälpte man till att samla in namnunderskrifter för en folkomröstning och nu tar man strid för bibehållen livskvalitet också i Gävle.

Det är samma vindkraftsbolag, WPD, som fått nej i Söderhamn som vill exploatera Gävle med sina vindsnurror. Även en annan aktör, Svea Vind, trycker på för att få bygglov. Tillstånd som tidigare getts har överklagats och därför händer inget just nu. Ett kommunalt nej skulle dock trygga ett mer definitivt nej till vindkraftsparker än att enskilda ärenden ska bedömas var för sig i domstol där besluten kan gå i vilken riktning som helst.

Sverigedemokraterna i Gävle menar att en folkomröstning om vindkraften mede fördel kan samordnas med de allmänna val som hålls den 22 september i år och gälla alla nya etableringar av vindkraft i kommunen. Några 100-procentiga garantier för att folkviljan respekteras finns dock inte då folkviljan i Sverige endast är rådgivande och inte behöver respekteras av de styrande.

– Det här är en avgörande fråga för kommunen ur många aspekter, när det gäller påverkan på människors närmiljö, hälsa och på djur och natur. Det är även risk att fastigheters värden påverkas negativt. Därför anser vi att medborgarna ska få ta ställning, motiverar oppositionspolitikern Mattias Eriksson Falk (SD) att hans parti tagit initiativ till en folkomröstning.

Besked – ja eller nej – redan nästa vecka

I motsats till Söderhamn lägger där man gick namninsamlingsvägen för att få igenom en folkomröstning prövar SD i Gävle först att få igenom förslaget som ett så kallat initiativärende till kommunstyrelsen. Partierna kan då direkt ta ställning till förslaget. Om det blir ja eller nej till folkomröstning avgörs på tisdag nästa vecka.

Mattias Eriksson Falk hyser gott hopp om ett ja av samma skäl som i Söderhamn nyligen – partierna vill inte riskera tappa väljarstöd inför valet genom att driva igenom projekt som de själva gillar men vet med sig att de saknar folkligt mandat för.

– Jag hoppas att det blir en stor uppslutning bland partierna. När ett val närmar sig tror jag att fler partier är beredda att ställa sig bakom förslaget om en folkomröstning,

Redan har Moderaterna följt efter. Partiet har lagt fram ett eget initiativärende inför tisdagens kommunstyrelsemöte om att även två tidigare beslut om vindkraftsutbyggnad som kommunfullmäktige sagt ja till i höstas ska tas upp på nytt och om det finns en majoritet för det rivas upp.

– Det vore intressant med tanke på det som hänt i Söderhamn. Jag hoppas och tror att något parti kan ha svängt, siar William Elofsson (M) och har framför allt Socialdemokraterna i kikaren som med hänvisning till folkviljan valde att byta fot i Söderhamn.

Även Kristdemokraterna har indikerat att de är för en omprövning av de tidigare fattade vindkraftsbesluten och att en folkomröstning hålls om att nyttja den kommunala vetorätten på området.

Samnytt har gjort dokumentärserie

Se Samnytts dokumentärserie om vindkraften nedan: