Inför det svenska valet senare i år inrättar Google ett särskilt valteam som påstås ha en omfattande expertis om hur man arbetar för säkra och demokratiska val.

Googles satsning på det svenska valet sägs syfta till att öka säkerheten och motverka desinformation.

– Valåret i Sverige gör detta än viktigare, säger Sara Övreby, Googles samhällspolitiska chef i Sverige.

– När nu många vänder sig till Google och Youtube för att hitta information kring valet är det extra viktigt att våra plattformar inte missbrukas.

Direktkontakt med journalister

Det särskilda valteamet består av personal från Googles Sverigekontor och experter från Googles internationella team. Myndigheter, politiker och journalister kommer att kunna ha direktkontakt med teamet. Samtidigt kommer det samarbete Google redan har med Myndigheten för samhällsskydd och beredskap och Myndigheten för psykologiskt försvar att intensifieras.

Ytterligare åtgärder består av att politiska partier och andra aktörer erbjuds utbildningar i säkerhetsfrågor och ökad kunskap om motståndskraft mot desinformation. Mediehus erbjuds också stöd för att stärka arbetet mot överbelastningsattacker och dylikt.

LÄS ÄVEN: SD tvingar regeringen förklara hemliga censurmötet med Google och Facebook

Man stärker även regelverket för politisk annonsering och en databas ska göras tillgänglig för att kunna se vem som annonserat, hur mycket pengar som spenderats och till vem man riktat sig.