I ett yrkande från Moderaterna, Kristdemokraterna och Liberalerna i Göteborg stads kulturnämnd föreslår man att bokstäverna Å, Ä, Ö tas bort för att göra det enklare för utländska hyresgäster.

Det är de nya gatunamnen Långfilsgatan och Kärnmjölksgatan i stadsdelen Kallebäck som M, KD och L anser vara problematiska för eventuella hyresgäster med utländsk bakgrund i fastighetsbolaget Wallenstams bostäder.

För att underlätta för dessa föreslår man att Å, Ä och Ö tas bort helt.

Från Sverigedemokraterna ifrågasätter man den föreslagna språkändringen och anser att namnberedningen gjort ett gediget arbete där alla slags infallsvinklar tagits i beaktande.