Samhällsnytt har i två artiklar tidigare berättat om Centerpartiets riksdagskandidat Mikail Yüksel som uteslöts när det blev offentligt att han haft starka kopplingar till den extremistiska turkiska organisationen Grå Vargarna. Nu har Centerpartiet fått Länsstyrelsens godkännande att plocka bort Yüksel från riksdagslistan.

Yüksel har hävdat att han hela tiden varit öppen med sin extremistiska bakgrund och att partiet inte hade några invändningar förrän media började intressera sig för saken. Han säger sig nu vara besviken på partiets svek som enligt honom lovat att stötta honom om de här uppgifterna kom ut i media men nu gör tvärtom.

Partiföreträdare har gjort vissa medgivanden om att ha känt till en del men inte allt om Yüksels engagemang i Grå Vargarna. Man menar att saken därför kommit i ett annat läge och att man därför beslöt utesluta Yüksel ur partiet med omedelbar verkan.

LÄS MER: C-riksdagskandidat utesluts – försökte etablera gren av turkisk extremistorganisation i Sverige

Det såg ut som att Yüksel ändå skulle kunna ta sig in i riksdagen på Centerpartiets mandat, viket i praktiken skulle innebära att Grå Vargarna fick representation i Sveriges riksdag. Så blir det nu sannolikt inte.

Länsstyrelsen har godkänt att Centerpartiet från återkalla Yüksels kandidatur. Fallet saknar prejudikat men myndigheten har resonerat att om partiet har rätt att anmäla kandidater har de också rätt att avanmäla.

LÄS MER: Centerpartiet kände till riksdagskandidatens extremistkopplingar i över ett år

Yüksel säger att han är upprörd över beslutet och kommer att överklaga det. Enligt honom saknas rättslig grund för att återkalla en riksdagskandidatur på det här sättet.

Enligt Yüksel har han blivit utsatt för diskriminering på grund av sin bakgrund. Han uppmanar nu alla i sin personväljarbas att förtidsrösta med valsedlar där hans namn finns med och att kryssa honom.

Det är oklart hur en sådan valsedel kommer att hanteras i händelse av att Länsstyrelsens beslut står sig efter ett överklagande. Det sannolika är att den räknas som en giltig röst på Centerpartiet men inte som en personvalsröst på Mikail Yüksel.