➤ INTE GRATIS FÖR ALLA Karlskrona kommun gav gratis biljetter till ensamkommande till stadens festival. Erbjudandet gäller dock inte för kommunens egna fattiga ungdomar. En chef på kommunen säger: ”Vi måste erbjuda dem en gynnsam fritid. Det här är inte socialbidragstagare.” Socialnämndens underskott för 2017 prognostiseras bli 12,4 miljoner kronor.

 Som Samhällsnytt avslöjade igår har Karlskrona kommun betalat för 54 biljetter till ’ensamkommande barn’ från Afghanistan för en konsert med en inbjuden iransk popstjärna, något som resulterade i ett flertal anmälningar om sexuellt ofredande. Biljetterna kostade cirka 200 kronor per styck, enligt chefen för sektionen för ’ensamkommande flyktingbarn’ på kommunen, Helena Lithander, som också menar att det är bra att den här gruppen prioriteras. Enligt kommunens interna fakturor blev den totala kostnade för biljetterna 11.710 kronor.

Är det något som ni erbjuder till alla barn i kommunen? Eller exempelvis till barn till föräldrar som uppbär försörjningsstöd?

– Nej… men om man jämför ensamkommande som inte har någon mamma eller någon pappa här som bor i ett HVB-hem och det är där de har sin vardag och sitt liv… Ibland får de en biobiljett, en annan gång en annan aktivitet… Det här är inte ungdomar som är socialbidragstagare på det viset. Man ska titta på den här gruppen på ett helt annat sätt… Ensamkommande har rent generellt väldigt lite pengar. Det är inte så att de har veckopeng för sin fritid. De har egentligen ingen möjlighet att betala sitt besök.

Får de inte ett månadsbidrag från Migrationsverket?

– Jo, 24 kronor per dygn. Det är det enda de får förutom att de får mat och husrum. Det här är väldigt lite pengar och jag tycker inte att man ska ställa fattiga grupper mot varandra. Det är utsatta grupper båda två.

Det ni gör handlar väl dock just om att prioritera vissa grupper över andra?

– Migrationsverket och staten ger ju kommunen en ersättning för varje ensamkommande barn. Det är vår budget. Och i den budgeten finns förutom att köpa mat och betala husrum även kostnader för sysselsättning. Och där har man bedömt att inom den budgeten finns det utrymme för att köpa biljetterna till konsert av deras idol Arash. Det är inte på bekostnad av någon annan.

Det nya ersättningssystemet som infördes den 1 januari i år innebär dock att schablonersättningen till kommunen har sänkts till 1350 kronor per dag för varje ’ensamkommande’ under 18 år. SKL ansåg att ersättningen är alldeles för låg och skulle innebära en miljardsmäll för kommunerna som själva ska behöva stå för skillnaden mellan statens ersättning och de faktiska kostnaderna.

Samtidigt, enligt senaste protokoll från kommunens socialnämnds sammanträde från 19 juni i år, prognostiseras nämndens underskott för 2017 bli hela 12,4 miljoner kronor. Under sammanträdet diskuterades vilka akuta åtgärder som kan vidtas för att minska underskottet.

Av samma protokoll framgår att kostnaden för placering av en ensamkommande i kommunens eget HVB-hem uppgår till 1951 kronor per dygn medan extern placering kostar hela 3500 kronor per dygn. Detta är väsentligt högre än det schablonbelopp på 1350 kronor som betalas ut av Migrationsverket för att täcka boendekostnader. Mellanskillnaden får tydligen Karlskrona kommun stå för. Mot bakgrund av detta blir det oklart vilket budgetutrymme kommunens sektionschef pratade om.

Samhällsnytt har sökt Helena Lithander för en kommentar angående de nya uppgifterna.