Enligt uppgifter till Samhällsnytt har flygbolag slutat att kontrollera passagerarnas id-handlingar vid gate vid ombordstigning på flygplatser i Sverige. Borttagningen av kravet möjliggör att resa på någon annans flygbiljett inom Schengen. Detta leder även till att terrormisstänkta kan smyga in på flygplan utan några kontroller. Transportstyrelsen bekräftar att det i dagsläget inte finns något sätt att identifiera terrormisstänkta som kliver in på ett flyg i Sverige. ”Det spelar ingen roll”, hävdar myndighetens sakkunnige till Samhällsnytt.

De flesta flygbolag som flyger från Sverige idag har en online-incheckning vilket innebär att passagerare inte behöver befinna sig fysiskt vid incheckningsdisken, utan sköter incheckningen själva genom sin mobil.

Därefter används den streckkod som man har fått till sin mobil för att passera genom säkerhetskontrollen och sedan vidare genom gate och in på flygplanet. Enligt uppgifter till oss ska man numera inte behöva uppvisa någon form av identitetshandling under denna process. Detta innebär att man kan resa på någon annans biljett och boardingkort.

LÄS ÄVEN: Allvarliga säkerhetsbrister på Norwegian-flyg – ”En tidsfråga innan någonting händer”

Samhällsnytt har varit i kontakt med SAS som bekräftat uppgiften. I ett mejl till oss skriver Freja Annamatz, presschef för SAS i Sverige, skriver följande:

”Det finns idag inget generellt myndighetskrav kring att flygbolag ska säkerställa att det är samma person som står på boardingkortet som kliver ombord. Transportstyrelsen är den myndighet i Sverige som utfärdar regelverk för flygbolag samt flygplatser. SAS efterlever samtliga de krav som ställs i dessa sammanhang.”

Enligt henne släpptes id-kravet för cirka fem år sedan:

”Observera att det dock finns undantag inom Schengen, exempelvis Frankrike. I Frankrike kontrollerar man ibland att passagerare har pass eller nationellt ID vid ankomst i Frankrike och avgång från Frankrike.”

Inte heller det andra största flygbolaget i Sverige räknat till antalet avgångar – Norwegian – kontrollerar längre att det är samma person som står på boardingkortet som kliver in på flygplanet. I ett mejl till oss skriver Charlotte Holmberg Jacobsson, kommunikationschef på Norwegian, följande:

”För ett antal år sedan tog europeiska (EU/EØS) säkerhetsregelverket bort ID-kravet vid gate för Schengen. Det gjordes eftersom den fysiska screeningen av passagerare på flygplatsen, som sker när man går genom säkerhetskontrollen, är den viktigaste kontrollen för att upprätthålla säkerheten, inte ID-kontrollen.”

Samhällsnytt har ringt sakkunnig inom luftfartsskydd på Transportstyrelsen Annika Ramstedt:

Enligt våra uppgifter har id-kravet på passagerare vid utrikesflyg inom Schengen tagits bort av Transportstyrelsen. Jag undrar om det stämmer?

– När det gäller luftfartsskydd, det vill säga de delar som Transportstyrelsen har ansvar för, kan vi säga så här att nej, det finns inget krav att kolla id vid ombordstigning. Det har inget värde om du inte kan matcha informationen mot någonting. Det kan vara intressant om man kanske vill titta efter personer som är eftersökta, hitta förfalskade handlingar och sådana saker… Men ur en strikt luftfartssynpunkt har det inget som helst värde, eftersom det finns andra säkerhetsåtgärder som säkerhetskontroll av passagerare och bagage.

Hur säkerställer man då att det är samma person som kliver ombord ett flygplan som står på boardingkortet?

– Det kan vi i och för sig inte säkerställa, men det har egentligen ingen betydelse.

Så om vi ställer frågan på sin spets – till exempel en misstänkt terrorist kliver ombord på ett flygplan på någon annans boardingkort – finns det inget sätt att identifiera honom?

– Nej, det gör det inte.

Enligt Ramstedt togs id-kravet bort eftersom det fanns ”andra sätt” att matcha baggage och passagerare. Enda syftet med det tidigare kravet var just att säkerställa att alla passagerare som har incheckat bagage följer med planet. Bedömningen man gjorde när man tog bort id-kravet var, enligt Ramstedt, att id-kontrollerna ”inte tillförde mycket”.

LÄS ÄVEN: Otryggt på Arlanda – egna personalen kallar kollegor ”svennehora”

I flera andra EU-länder fortsätter man dock med id-kontrollerna vid gate. Varför gör de en annorlunda bedömning än Sverige beträffande den här frågan?

– Jag kan inte svara på vilken bedömning som andra länder har gjort.

Det hela hänger vad jag förstår på att säkerhetskontrollen av passagerare och baggage ska vara vattentät på flygplatser?

– Ja, det kan man säga.

Man brukar säga att – för att begå ett terrordåd – behövs det en person med vilja och förmåga att genomföra det. Om det inte spelar någon roll vem som kommer ombord på ett flygplan kan en person med vilja att begå ett terrordåd finnas där. Då är det ju bara förmåga som fattas – alltså bara en komponent av två. Och detta underlättar ju ett terrordåd. Tycker du inte det?

– Nej, det gör det inte. Om du inte kan matcha den här id-handlingen med andra uppgifter som polisens misstankeregister eller andra register – vad tillför kontroll av id-handlingar då? Ingenting!

Enligt Säkerhetspolisen finns det flera tusen jihadister i Sverige som på något sätt står under bevakning. Man kan därmed anta att exempelvis deras datatrafik och bokningar av flygresor bevakas. Menar du alltså att möjligheten att åka på någon annans flygbiljett utan några id-kontroller inte försvårar Säkerhetspolisens bevakningsuppdrag?

– Vad Säkerhetspolisen har koll på eller inte – det kan jag inte svara på.

Men du hävdar ju att id-kontrollerna inte kommer att tillföra något i varje fall – trots att deras avsaknad i det här fallet just möjliggör att kringgå den här bevakningen?

– Men hallå, hallå, hallå! Om Säkerhetspolisen vill att man ska göra en kontroll av personer vid ombordstigning då måste Säkerhetspolisen ställa ett sådant krav. Man måste också ställa uppgifter till förfogande som gör att man då matchar de här personerna mot Säkerhetspolisens önskemål.