utvisningar svt agenda 17-10-15
Inrikes

Gränspolisen larmar: Endast en bråkdel av utvisningarna kan verkställas

Publicerad 10/16/2017
Annons

➤ MIGRATION Polisen uppskattar att, med vägledning av en prognos från Migrationsverket, den närmaste tiden få cirka 50.000 utvisningsärenden att hantera. Av dessa kommer man endast att kunna verkställa ett litet antal. Huvudorsaken är att de som fått utvisningsbeslut går under jorden i Sverige. Men brist på resurser och asylhaveristisk aktivism nämns också som försvårande omständigheter.

Det var i SVT Agenda på söndagskvällen som frågan om utvisningar togs upp. I studion fanns Patrik Engström, som är chef för gränspolisen. Han berättade att polisen endast kunnat verkställa 3.000 av de totalt 17.000 ärenden man hittills i år fått på sitt bord.

12.000 av de personer som fått avslag på asylansökan eller av andra skäl meddelats utvisningsbeslut, får polisen överhuvudtaget inte tag på. De har gått under jorden som illegala invandrare, eller ”papperslösa” och ”gömda” som de ofta benämns i media och den offentliga debatten.

Av de 5000 utvisningsärenden där polisen lyckats lokalisera personen, har ytterligare 2000 fallit bort som omöjliga att verkställa. De vanligaste orsakerna här är enligt Engström att det land där personen är medborgare vägrar att ta emot personen eller att Migrationsverket och andra myndigheter i Sverige gått bet på att fastställa personens verkliga identitet.

En absolut majoritet de som söker asyl i Sverige har gjort sig av med sina ID-handlingar vid gränsen. Andra kommer med falska ID-handlingar. Det är inte ovanligt att man vid asylansökan uppger ett annat ursprungsland än det verkliga.

Engström beskrev situationen som ”en utmaning” för polisen. Beträffande den majoritet av de utvisningsbeslutade som går under jorden, menade gränspolischefen att man måste får information om ärendena tidigare från Migrationsverket, innan beslutet når personen ifråga. Detta underförstått så att man kan förvarsta personen innan denne hinner försvinna.

En annan ”utmaning” som nämndes i SVT Agenda-inslaget var polisens bristande resurser. Att leta rätt på och verkställa utvisningar tar stora resurser i anspråk som måste tas från annan polisiär verksamhet som därmed blir lidande.

Engström indikerade också att den asylhaverism som brett ut sig i Sverige och fått stöd från stora delar av media, bl.a. i samband med det s.k. Reva-projektet ställer till med problem för polisen. Myndigheten har ett uppdrag att fullgöra och lagar att följa, men man upplever inte att man får samhällets stöd, utan tvärtom kritik när man gör sitt jobb.

Gränspolisen varnade också för konsekvenserna av att ett skuggsamhälle växer sig allt större i Sverige i takt med att alltfler tusen migranter med utvisningsbeslut varje år går under jorden.


Mats Dagerlind
Annons
Senaste nytt
Populärt just nu
845Man ihjälskjuten vid idrottsplats – ”Man vill flytta från Stockholm”
Annons