Den så kallade gymnasielagen regeringen och Centerpartiet röstade igenom sades omfatta omkring 9 000 afghaner. Fram tills måndagen hade 10 557 personer ansökt om uppehållstillstånd med hänvisning till lagen.

Av de 10 557 fallen har 1 294 avgjorts medan 9 219 ska prövas då ansökningstiden stängs. Ytterligare några hundra ärenden kom in i helgen som ska registreras.

Majoriteten av de som nu väntar på beslut är så kallade tillståndssökande – de kan inte längre överklaga sin asylansökan.

Många av de frågor som kommer in till Migrationsverket kring lagen handlar om boende och ekonomiskt bidrag medan man väntar på beslut och sedan efter beslut om uppehållstillstånd.

– Då ligger ansvaret för ekonomiskt bistånd enligt LMA på socialnämnden i den kommun ungdomarna vistas. Däremot finns ingen rätt till boende, utan det är upp till varje kommun vilket stöd de vill erbjuda, säger Jan-Anders Rapp, rättslig expert vid Migrationsverket.

När studierna väl påbörjats kan man få CSN-bidrag.

– Om det uppstår ett akut behov av bostad och försörjning för en person, är det kommunen som ytterst får pröva om det är aktuellt med försörjningsstöd, säger Jan-Anders Rapp.