Hälften av Migrationsverkets tolkar rena amatörer

Delningar

Sveriges extremt höga invandring har skapat stora påfrestningar på många offentliga system. Ett av dem är myndigheternas tolkverksamhet där det råder en omfattande brist på utbildade personer. Bara en mindre andel av de tolkar som Migrationsverket och Arbetsförmedlingen använder är auktoriserade. Över hälften har ingen utbildning överhuvudtaget.

De båda myndigheterna hävdar att de anstränger sig för att alltid i första hand anlita auktoriserade tolkar. En genomgång utförd av Ivett G Larsson på uppdrag av Kammarkollegiet visar emellertid att Migrationsverket och Arbetsförmedlingen tvärtom aktivt agerar precis tvärtom, dvs uttryckligen beställer tolkar som saknar kompetens.

Skälet uppges vara att man inte vill belasta det hårt ansträngda tolksystemet så att tolkar saknas i viktigare sammanhang, exempelvis när en invandrare begår ett brott och hamnar i domstol. Man anser att det är mindre prioriterat att det blir fel i kommunikationen i en asylutredning så att en sökande exempelvis får stanna i Sverige som egentligen skulle ha meddelats avslag.

Kammarkollegiet uppger att det är många invandrare som söker bli auktoriserade tolkar, men väldigt få av dem som klarar provet. De flesta saknar den allmänbildning, så kallade realiakunskaper, som krävs för att klara av att förmedla information på ett nöjaktigt sätt från ett invandrarspråk till svenska.

Ändå anlitar alltså myndigheter som Migrationsverket och Arbetsförmedlingen i de flesta fall personer som saknar auktorisation och även i övrigt helt saknar erfarenhet av tolkarbete. Det finns inga garantier att det en asylsökande säger till en handläggare översätts korrekt.

– Det kan få katastrofala konsekvenser, berättar Basel Al Shannag som är auktoriserad tolk i arabiska och dessutom utbildar sig till tolklärare.

Exempelvis kan en tolk som vill hjälpa en landsman att få stanna i Sverige i stället för att upprepa vad den asylsökande sagt, bättra på berättelsen utifrån egna erfarenheter av vad en handläggare behöver höra för att bevilja ansökan.

För Arbetsförmedlingens vidkommande kan det innebära att en arbetssökande migrant på grund av brister i tolkandet inte kommer i jobb, utan kvarstår i skattefinansierad bidragsförsörjning längre än nödvändigt.

På Migrationsverket lägger dessutom tidspressen hinder i vägen för användandet av auktoriserade tolkar. Efter skriverier och amnestilagar till följd av långa handläggningstider arbetar Migrationsverket numera efter maximen ”hellre fort och fel, än rätt och långsamt”.

– Vi skulle gärna ha auktoriserade tolkar i alla ärenden. Men tillgången är låg och vi har en skyldighet att avgöra ärenden så fort vi kan, förklarar Magnus Bengtsson som är processägare på Migrationsverket.

Och bristen på tolkar är nu alltså så hög att det inte längre handlar om att man försöker få tag på en auktoriserad tolk men misslyckas, utan att man redan från början uttryckligen efterfrågar icke-auktoriserade tolkar.

Magnus Bengtsson medger att en lekmannatolk som inte gör sitt jobb på rätt sätt eller som man inte kan lita på är opartisk i uppdraget innebär en risk för att Migrationsverkets handläggare delges felaktig information och fattar ett inkorrekt asylbeslut.

– Vi kan inte veta exakt vad som sägs i tolksituationen, erkänner Magnusson.

Förhoppningar ställs nu till att ett bonussystem som just nu införs på Migrationsverket ska leda till fler tolkar med högre kompetens. Mot bakgrund av det man säger om att det inte saknas sökande men att få klarar provet, är det oklart hur man tänkt sig att ett bonussystem ska komma till rätta med det. Det framgår inte heller vilka ytterligare kostnader för skattebetalarna det sjösatta bonussystemet kommer att lägga ovanpå en redan idag hög tolkbudget.

På Kammarkollegiet anser man att alla myndigheter borde tvingas efterfråga auktoriserade tolkar. Det kravet finns redan i dag när en migrant som begått ett brott hamnat i domstol och begär tolkhjälp på sitt hemlands språk.

Ett sådant krav skulle dock innebära att Migrationsverket återgick till att prioritera att asylutredningarna blir ordentligt gjorda och att handläggningstiderna åter blev längre. Det finns idag ett hårt tryck på Migrationsverket att asylansökningar ska beviljas snabbt och att det äger prioritet över att såväl handläggare som tolkar är kompetenta.

En pågående utredning ska i december lägga fram sitt slutbetänkande med förslag på hur de brister som finns i statens användning av tolktjänster kan åtgärdas och servicen förbättras.

Delningar

Kommentarer förhandsgranskas inte av Samhällsnytt och är inte redaktionellt material. Du är själv juridiskt ansvarig för det du skriver i kommentarsfältet.

Klicka här för att läsa våra kommentarsregler.

199 KOMMENTARER

 1. Migrationen är mycket lönsam. För klåpare, ideella föreningar, asylbaroner, advokater, ICA-handlare och miljoner andra. Vita skatteslavar och alla brottsoffer är de stora förlorarna!

 2. Tolkar som varit med lite får erfarenhet i vad som går hem, hur skall vi få reda på att tolkar inte tillrätalägger den asylsökandes berättelse?
  detta har inget att göra md om tolken är auktiserad eller ej.

 3. regeringens order är SNABBHET istället för SÄKERHET. ALLT för att röstboskapen ska säkra framtida röster på S. Sossarna skyr inga kostnader, det får kosta precis hur mycket som helst. Blir det kostsamt så höjer S någon skatt eller drar in nåt på äldre eller sjukvården! Och det är ALLTID svenska skattebetalare som står för notan genom högre skatter o sämre välfärd. Den som inte har förstått det nu borde faktiskt låta undersöka sig!

 4. Vi skulle vinna mycket på att avskaffa migrstionsverket, det svarta slukhålet där våra pengar som borde ha gått till våra egna gamla, fattiga och sjuka försvinner i rasande fart.

 5. Behöver man utbildning för sitt egna språk??
  Jag kan inte tolka för en kines men däremot en svensk.
  Hahaaa

 6. Den enda vettiga lösningen är, att avveckla statens och kommunernas försörjning av asylsökande och dom som fått uppehållstillstånd.
  De, som tycker att det vore omänskligt, kan bilda en grupp på nätet, och på det sättet få uttryck för sin ”medmänsklighet” med egna medel.

 7. Istället för att kolla på Kalle anka på julafton, kan man börja sända en dokumentär om migrationsverket och deras hantering på jul istället!

 8. Eventuell tolk samt advokat
  (vad det nu skulle till för???)
  betalar givetvis utlänningen själv för.

  Bidrag utgår INTE för utlänningar.
  Självklarheter i ett friskt Land.

 9. Hmmmm det här var oväntat! Kan det gå fel när man använder analfabeter från u-länder att utföra jobb som normalt kräver en utbildning!? Det begriper ett 5-årigt polskt barn men inte svenska politiker.🖕🏻🖕🏻🖕🏻🖕🏻🖕🏻🖕🏻

 10. Tolka är svårt , kolla bara på svenska tidningar och TV hur dom får ihop det ,, stökigt = skola för många miljoner brunnit ner , hedersbrott = psykopathandling slänga sin fru från balkongen

 11. Ot; Än så länge är det bara två (2), offentliga personer som vågat yppa något om det valfusk som förekom i samband med datorernas ”krasch” valkvällen; Detta är de båda modiga kvinnorna Ann Heberlein och Katerina Janousch.
  Alla misstänker och anar valfusk, varför så tyst? Är folk rädda i dagens Sverige?

 12. Der har været sager fremme om det samme i DK. Tolkene var såmænd ikke blot de rene amatører, men også fulde af løgn i deres oversættelse.

 13. Skulle tro att svågerpolitik är ganska så stor emellan muslimer när länder ska islamiseras.Klart dom ser till att deras egna får jobben utan krav på utbildning.

 14. Då kan tolken ensam bestämma om någon får stanna . . Vad ska man med myndigheter till då ?

 15. Huvudsaken är väl att verksamheten kostar orimligt mycket för svenska skattebetalare…
  Migrationsverket bör läggas ner och ändra verksamhet till återvandringsverk. Några tolkar behövs inte.

 16. Så blir det när ett gäng amatörer med handhjärtan åt ett pinat folk bildar regering.

  När ”öppna era hjärtan”-oppositionen påstår att massinvandring är bra för Sverige och att ”alla som kommer hit pratar svenska”(Annie Lööf i 30 miljoner-videon) vet man att Sverige styrs av amatörer.

  Dessa politiker har som sin viktigaste uppgift att stoppa förnuftet som i form av SD knackar på dörren för att presentera lösningar på haveriet.

  Snart kommer säkert en lag från dessa ljushuvuden som ger alla som känner sig feltolkade får en ny prövning för att få stanna i Sverige…

 17. Det är väl känt från Migrationsverket att om de ex. förhört 20 personer från MENA så är svaren identiska vilket kort innebär att flyktingsmugglarna lärt dessa hur de skall svara.

 18. Varför inte spela in mötet och meddela den oauktoriserade tolken att detta kan komma att utsättas för stickprovskontroller m a p korrekt tolkning? Och om han/hon beslås därvid beslås med felaktig tolkning kan se sig i månen efter nya uppdrag.

   • Det är det absolut i ett sunt fungerande land , att ljuga när det i ett riktigt flyktingfall kan innebära liv & död kan inte vara okej !

 19. Ja detta var ingen Nyhet utan detta är farligt för Sverige då felaktiga beslut fattas pga av mutor som kan vara frestande för dessa tolkar att få ta del av
  Men vi som Svenskar var ju överlycklig att dessa RAKETFORSKARE kom till vårt land för att stanna För det var ju bara HÖGUTBILDADE som kom hit. Folket jublade

 20. De auktoriserade OCH pålitliga(!) tolkarna ska självklart först och främst anlitas till asylutredningarna. De ska tillsammans med Mig-utredaren fungera som ”portvakt” in till det svenska samhället.
  Då kanske det inte behövs så många tolkar i domstolarna, för de ”tvivelaktiga” figurer som inte kunnat uppvisa personbevis har blivit utvisade innan de hann att begå brott – och svenskarna skulle bli förskonade både från kroppsligt/psykiskt våld och läckande skattkista.

  Och hur säkert är det när barn får tolka åt sina föräldrar – personer som bott många år i Sverige, men som tycker att de inte har någon anledning att lära sig något så banalt som svenska språket?

 21. Det står ingenting om prisskillnad en i artikeln. Att anlita en auktoriserad översättare är betydligt dyrare än en oauktoriserad. Detsamma gäller nog tolkar också.

 22. Myndigheter anlitar tolkar???

  Det är väl den som inte kan svenska som på egen hand ska bekosta och anlita tolk om så behövs – inte vi svenska skattebetalare.

 23. OT: En väl värd timme. Ledarsidorna hos Aron Flam. Ytterst intressant material.
  Man får bland annat lära sig att smörjobben på FN genererar 250 000 pix skattefritt per månad till personer som Margot ( jobbade mot våldtäkter i Afrika i två år) och nu har vi Åsa Regnér som ”räddar världen” mot samma kaffepengar… och vem betalar tror du???
  Jo, svenska skattebetalare….
  https://www.youtube.com/watch?v=mR-edQ2VcRo
  Lyssna, lyssna, lyssna!

  • Det började med att Göran P ville bli av med Wallström och skickade henne till Bryssel. EU tog emot om Sverige betalade lönen. Sen upprepades samma sak när hon var i FN. Fast folk tror att hon är sååå kvalificerad. Att det inte är så har ju märkts nu på UD.

 24. UPA, utan personligt ansvar.
  Ingen bryr som om någonting längre.
  Snart är det djungeltrumma och röksignaler som gäller vid kommunikation i Sverige.

 25. Rasisterna inom 7klövern kommer att förstöra allt i Sverige.

  Även EU och Hemländerna drabbas av svenska dumheter.

  Dags att repatriera tillbaks till Hemländerna, minst två miljoner. Jorden mår inte bra av de rika inom 7klövern, deras resor och konsumtion.

  Jorden kommer inte må bättre av att 7klövern hämtar folk från deras Hemländer, utan att repatriera dem.

  Utlänningar kan få hjälp till utbildning och medicin och viktiga verktyg för att bygga sina hemländer. Annars kraschar allt.

 26. För PK-korrekta ekonomer är det rena guldgruvan med dessa tolkar. Det bara ökar på den ekonomiska tillväxten. Lägger man sedan till alla bränder, typ skolor och bilar, är det rena högsta vinsten för BNP.

 27. I morse mejlade en auktoriserad tolk till Ring P1 och hävdade att de som anlitar tolkar vill komma billigt undan och därför är så många lekmän i farten. Tror att det är sant.

 28. Bara det gynnar den röda kampen för förstöring i globalismens tjänst så är det inte allvarligt att massor av fel begås.

 29. Man borde lära sig ett nytt språk och bli tolk. De brukar tjäna duktigt med pengar, på svenska folkets bekostnad, tyvärr.

 30. ”Tolkarna” är inte neutrala utan hjälper alltid ”flyktingen” med att svara rätt. Det är nästan alltid personer som själva är ”flyktingar” som tolkar. Ja faktiskt är även de som jobbar på migrationsverket ofta ”flyktingar”. Allt är riggat i orättsstaten.

  • Samma sak gäller passkontrollanter inom polisen. 95% av dem är utlänningar och väldigt ofta har de buskiga skägg eller slöja. De kan välja att släppa in vad som helst utan kontroll.

 31. I landet där självaste staten har till uppgift att ”arbeta uppå Svenska Språkets renhet, styrka och höghet” är det klart att det klandervärt när någon annan, talandes ett främmande språk, riskerar att bli feltolkad. För vi har väl ungefär samma syn på andra språk som vi har på vårt eget – att dessas renhet, styrka och höghet ska kvarstå.

  Arabiska, som talas av många miljoner människor, har ett skriftspråk som saknar vokaler. Ingen direkt renhet, styrka eller höghet i det skriftspråket alltså. Men ändå har det språket överlevt, i århundraden.

  Så vad är problemet här? Att någon blir feltolkad och stora missförstånd uppstår? Kanske blir det han när det ska vara hen eller omfattande fel som att ett inte stoppas in där det inte ska vara där. Eller är problemet att statens rykte som högsta auktoritet solkas ned av sin oförmåga att motsvara kvalitetskraven?

 32. Samtidigt hörde jag på nyheterna att nyrekryterade poliser måste hålla fartbegränsningarna för att man måste genomföra ett prov. Så visst går Sverige framåt.

 33. Varenda PUT från 2010 upphävs det vore det mest rimliga eller ännu bättre ta från år 2000 istället så kan vi bli av med en massa bidragsturister

 34. Migga-verket………ett hoprafsat verk av specialister från statliga och kommunala tjänster för att fylla i blanketter och se till att anvisningslagen följs.

  Och givetvis med ledstjärnan ”Allas lika värde”, för kleti och pleti som inte heter nå¨tt eller kommer från nå´nstanns bara finns i stolen framför handläggaren.

 35. Har miggverket gjort något rätt ?????????????????????????????????Lägg ner eländet så miggarna inte hittar på något ändå värre.

 36. Det är tyvärr inte bara Migrationsverkets tolkar som är amatörer. Sveriges högsta beslutande församling verkar också bestå av ett gäng amatörer!

 37. Det är väldigt lätt att tro att man åstadkommer nåt stort med andras pengar.
  I detta ock övriga myndigheter är det snarare en ren jävla stöld än som dom tror en bragd.

 38. Varför skulle just denna detalj fungera på MV?? Pösmunken som var ansvarig hade inga problem med att tolkarna inte var certifierade.Och han sitter gladeligen kvar på sin befattning.

 39. Alltså Statliga Verk som går på Kryckor och Haltar fram på vår Bekostnad, och TYVÄRR är väl detta något som går som EN RÖD TRÅD gm hela detta Samhälls System Vi tvingas BETALA och acceptera….!

  Hur jäkla länge till….?

 40. Enkelt att lösa. Alla samtal spelas in och lagras. Vid osäkerhet så lämnas materialet över till en certifierad tolk som får gå igenom det som sades och tolkades.

  Om tolken gjort fel åtalas den för tjänstefel. Om felet var grovt blir åtalet grovt tjänstefel.

  • Tjänsteman åtalas? Skojar du? Vi kan inte ens åtala mördare.
   Palme fixade ansvarsfrihet – kommer du ihåg? Palme?! Vår nationalhjälte?
   USA- s stora skräck…. för ung för det att minnas?

   • Jodå, kommer ihåg Palme.
    Men vad han fixade var ämbetsmannaansvaret.

    Med andra ord, ingen folkvald kan bli åtalad för beslut som denne fattat som ämbetsman/folkvald. Tjänstemannaansvaret finns kvar om än i en mer flexibel form.

 41. Slarvigt utfört arbete:
  Malmö 2018 oktober 6
  En reklamfirma anlitade våra hjältar till ett enklare jobb, för att påskynda integrationen.
  Det skulle sättas in i reklamhållaren på stolpen till gatlyktor en affisch.
  Ca 50 stolpar, ca 50 affischer. Längst hela gatan.

  Alla 50 var UPP OCH NED vända. Längst hela gatan.
  Så varför skulle MV göra sitt jobb rätt?

 42. Landet är som en gigantisk galär med roddare som har förbundna ögon och piskas att fortsätta i full fart mot vattenfallet.
  -”Snart nalkas paradiset”!!

 43. När [email protected] räcker det..!?

  Icke-svensken kan inte utvisas för han är statslös.!

  I september dömdes den 37-årige statslöse mannen till 14 års fängelse för knivmord i en hundrastgård.

  I dag åtalas han på nytt för att två veckor tidigare ha misshandlat och knivhotat en butiksägare i Trelleborg

  Samtidigt åtalas nu butiksägaren för att ha slagit den morddömde 37-åringen som attackerade honom.

  https://www.expressen.se/kvallsposten/krim/butiksagare-atalas-for-misshandel-slog-morddomd-som-hade-kniv/

 44. Tolkverksamheten känns som en oerhört onödig del av samhället. Människor som kommer hit och tänker att dom ska stanna här ska lära sig svenska omgående eller lida konsekvenser av att nonchalera sin skyldighet.

  • Du förstår att planen är att sänka Sverige därför kommer inget av det du skriver inträffa.

   Kalergiplanen SD2022 !!!

 45. Det är Reinfeldts och Löfvens ansvar att Sverige har blivit grovt kriminellt, korrupt och total anarki råder överallt i hela Sverige.
  Två herrar som totalt kört vårt fina land Sverige i botten de två borde straffas med livstids fängelse.

 46. Skrota alla myndigheter omgående. Inför landskapslagarna igen.
  Den som ofredar en kvinna mister sitt liv. Den som förtalar eller stjäl en annan mans egendom skall antingen ställas inför rådmän och riskera att bli fredlös=vem som helst får ta honom av daga, alternativt möta den som felats i duell.
  Tänk vilka pengar vi skulle spara på det enkla steget till en bättre tid.

 47. Varför har man ens fler ärenden än vad landet klarar av. Man verkar prioritera viss verksamhet före allt annat, utan någon som helst hänsyn till konsekvenserna.

 48. Den enda tolk dom borde erbjudas är tolkning efter gammal traktor på kasserade armecyklar på barmark och tolkning på vita blixten vintertid, och då alltid tillbaka dit där dom kommer ifrån!

 49. Det behövs inga tolkar vad som måste till är omskolning av muslimer.
  Alla har väl läst om muslimernas framfart i jakten på Kalifatet.
  Bränna människor i stålburar var legio.
  Kina reagerar med omskolning (en miljon i omskolningsläger).
  Burma går hårt åt muslimerna.
  Vi i Sverige måste inrikta oss på att stoppa muslimerna(de onda).
  på ett liknande hårt sätt.

 50. Känner en sådan ”utbildad” tolk efter 1,5 års kurs. Såg en gång hur denne översett handlingarna om utlandsutbildningen. Google translate är hennes viktigaste verktyg. När jag uppmärksammade att GT inte är korrekt, hon svarade -jag skiter i ……

 51. På tal om värdegrund (urk vilket ord) så har nu några unga damer gjort om hela Landstinget i Kronobergs informationstidning till att få mer bilder på invällare och även HBTQ-are i tidningen, det var alldeles för många vita vanliga människor och det duger ju inte i nya spännande Sverige!

 52. Vad förvånad man skulle bli om NÅGOT i det här sjuklöverstyrda Fubar-landet fungerade på ett normalt sätt….

 53. Träffade en gång en tolk i persiska som berättade att han hjälpt tusentals att få stanna i Sverige trots att dom saknade skyddsbehov med hjälp av ren och skär lögn till migrationsverket! Som han själv sa dom är dumma i huvudet fattar ingenting tror på allt som sägs! I min mening så är handläggarna på migrationsverket totalt retarderade!

 54. Asyl på ”fel” grunder!!! Ha,ha. Det är ju detta som pågått i åratal genom dessa ”kusin”tolkar. Migrationsverket har medvetet fört alla bakom ljuset med denna standard.

 55. Och då undrar man ju naturligtvis
  VAD KOSTAR EN SÅDAN FEJK,???
  Eller jag tjänar en sk. skum ”tolk” i månadslön.???

 56. Det spelar ingen roll om man anlitar rätt tolk eller fusktolk… Migverket och Arbetsförmedlingen är anständiga svenska institutioner som underlättar för muslimer att förstöra Sverige i grunden. Svensken är rökt

 57. Mats: ”hårt tryck på Migrationsverket att asylansökningar ska beviljas snabbt” – du menar väl för guds skull ”behandlas”?!

 58. Varför tolkar bara till invällare? Hela samhället är nu invaderat av utlänningar som inte behärskar svenska språket.
  I kontakt med sjukvård, skola, AF och olika myndigheter borde det finnas ett krav att de anställda personerna behärskar svenska språket. Eller att man har rätt till en tolk som behärskar svenska språket plus språket som invällaren behärskar. Har på kort tid drabbats av att en läkare och sedan en anställd på pensionsmyndigheten inte behärskat svenska språket.

 59. Utanför min närbutik sitter en Z med en skylt. ”Jag vill ha jobb”.
  Ska man skratta eller gråta? Är han anställningsbar någonstans?

 60. Det kan väl inte vara så svårt med kommunikationen. Det räcker med en färdigtryckt skylt det står ”Nej. Ut” översatt till olika språk.

 61. Bara hälften? Klart mycket bättre än regeringar och myndigheter de senaste decennierna då, som till 100% bestått av amatörer.

 62. Sedan är det extra viktigt att anställa de sämsta tokdårarna till tolkar som handläggare på migrationsverket tydligen. 😂

 63. Har det tagit dem åratal med inkompetens att begripa vad som menas med MENA ?
  För många av dessa sk ”tolkar” behärskar knappt motsvarigheten till en 4-åring i språk-kunskap.
  Om sjukvården nu utbildar sköterskor på Somalia med ”tolk”-hjälp av en icke kvalifiserad tolk, lär det utgöra stora risker inom vården.
  Visar bara vilka naiva dumhuvuden man anstället hos Migrationsverket. De kan ju anställa migranter utan svenska-kunskaper och låta dem sköta jobbet.
  Härnäst lär man väl anställa återvändande ”IS-soldater” till säkerhetsvakter för militära anläggningar eller kärnkraftanläggningar…
  Det finns bara ingen gräns för SVENSK dumhet !!!
  Sparka ALLA på ”Migrationsverket” och ersätt med kompetenta svenskspråkig personal ! Med utförliga arbetsrutiner och kompetenta o certifierade tolkar.
  Hur jävla korkade får statlig personal vara ?
  Tror landets ”A – lagare” är mer kompetenta och absolut intelligentare med livserfarenhet med lögner o fusk än de oansvariga o omoraliska vakumskallar vi nu dras med !

 64. Kan man lika gärna ha en gris som tolk. Ett nuff =avslag 15 nuff i följd PUT. Billigt och bra.
  Förresten jag undrar vad dessa outbildade tolkar har i lön. 350 pix i timmen ?
  Skulle gärna ha svar på detta. I alla fall blir grisen billigare.

 65. För att sanera landet Sverige,så måste landet sättas under förmyndare,så mycket sjukt,så mycket fel som är i detta land! Så mycket korruption inom alla samhällsinstanser!

   • Vad hade det hjälpt om vi ändå inte har vettigt folk att sätta på de stolarna? Inga fler politiska vildar nu, inga fler skandaler med fel folk. Bättre att växa lagom fort så allt blir rätt. Tycker jag.

 66. Det är väl bara att inse att de som styr(-de) landet inte är demokrater. Finns väl ca 100 OLIKA valpåverkan och fusk under valet 2018. Man visste att skulle bli smutsigt, men ALDRIG att det skulle gå så långt som nu. OCH att sen höra Lövén efter valet, om SD som nazister m.m., är ju skrämmande! OCH DEN IDIOTEN! är Sveriges statsminister! Att han tydligen, varken kan sin egen historia eller kommunisternas, är än mer skrämmande.

  Gällande tolkar var jag på KS när jag hör läkaren säga ”MEN TOLKEN KAN JU INTE PRATA SVENSKA”. Där står patienten, tolken, sjuksystern, läkaren. VEM kom inte i tid till sin cancerbehandling…..Och vad kostar det, på samtliga nivåer? Snacka om SJUKT!

  Ps. Det är bara början, snart öppnar vi gränserna, och då får S ÄN MER röster. Någon som kommer ihåg hur flaggan ser ut? Jag gör det…. OCH sveket från Alliansen ät blytungt….

 67. Stäng migrationsverket och förbjud skattefinansierade tolkar, då kommer i alla fall detta problem att inte längre existera.

 68. ”Exempelvis kan asyl felaktigt beviljas i ärenden där det borde blivit avslag”
  Är det inte det som egentligen är meningen med den här förrädarmyndigheten?

 69. Ur levande livet:
  En ensamkommande pojke anländer till Sverige 2015 och uppger sig vara född 2002.
  Placeras i 8:e klass i en svensk skola.
  Placeras i jourfamilj pga av anpassningsproblem,får god man som bevakar hans intressen,pga drogproblem klient vid beroendemottagning,döms för olaga hot och våld mot tjänsteman,problem med skolgången,bytt boende 8 gånger sedan 2015,Afghanistansk medborgare men född i Iran,4 års skolgång i Iran,åtalad för att ha förföljt en kvinnlig klasskamrat.
  Uppförsbacken verkar onekligen brant.

  • Han kan vara medborgare i Iran också eller i en före detta Sovjetstat. Ingen vet. Svenska tjänstemän bryr sig inte.

 70. I Danmark-ett hedersland-kräver att man får betala sina egna tolkar, om man inte har lärt sig danska på 3 eller 5 år. Jag är lite osäker där vad som gäller. I Sverige har kostnaden ökat katastrofalt för analfabeterna.

 71. Modersmålslärare som inte behöver mer än en termins studier påstås tjäna osedvanligt bra. Hur kommer det sig? Positiv särbehandling?

 72. Jag utgår från att samtalen spelas in, eller? Då kan de korrigeras med hjälp av auktoriserad tolk. Om missbruk sker av ”tolken” så borde åttalas kunna väckas och avstängning av alla form av offentliga tolkjobb.

LÄMNA ETT SVAR