rodgront-judehat
InrikesUtrikes

Här är svenska EU-topparna från S, MP och V som röstade JA till judehat

Publicerad 9/15/2022
Annons

På onsdagen tog EU-parlamentet ställning till ett antisemitiskt förslag om att stämpla Israel som en apartheidstat för dess hållning gentemot den intilliggande islamistiskt terrorstyrda diktaturen i de palestinska territorierna där man har som mål att utplåna Israel och utrota alla judar.

Förslaget röstades ned med bred majoritet med 533 röster mot 47. Samtliga vänsterpartistiska och flera socialdemokratiska parlamentariker röstade dock för att sätta apartheid-stämpel på Israel. Övriga socialdemokratiska och samtliga miljöpartistiska parlamentariker vägrade genom att lägga ned sina röster att ta avstånd från judehatet.

Det rapporterar Sverigedemokraternas EU-parlamentariker Charlie Weimers på Twitter.

Medan SD, M, KD, L och C mangrant röstade nej till det antisemitiska förslaget och implicita stödet till den terrorstyrda diktaturen i de palestinska territorierna, var bilden betydligt mer splittrad på den svenska vänsterkanten.

De som öppet tog ställning för det muslimska judehatet genom att rösta ja till förslaget var Malin Björk (V), Jytte Guteland (S) och Evin Incir (S).

De som indirekt sanktionerade samma hat genom att lägga ned sina röster i stället för att rösta nej var Ilan de Basso (S), Erik Bergkvist (S), Heléne Fritzon (S), Alice Bah Kuhnke (MP), Jakop Dalunde (MP) och Pär Holmgren (MP).

Röstade ja till judehatiska förslaget

Malin Björk satt tidigare i riksdagen för Vänsterpartiet. Hon har vid flera tillfällen utmärkt sig för antidemokratiska och våldsbejakande ställningstaganden, bland annat i samband med olagliga vänsterattacker mot flygplan i syfte att stoppa utvisningar av kriminella.

Jytte Guteland har ett förflutet som ordförande för Socialdemokraternas ungdomsförbund SSU, som också dragit på sig hård kritik för samröre med muslimsk antisemitism. Hon har också haft uppdrag för S i regeringen som sakkunnig på flera departement.

Evin Incir har bland annat varit distriktsordförande för SSU och suttit i kommunfullmäktige för Socialdemokraterna i Göteborg. Hon har även haft ett flertal prestigefyllda uppdrag för S-märkta organisationer. Hon är en av de svenska politiker som som Turkiet vill få utlämnade för hennes samröre med terrorstämplade kurdiska organisationer.

Vägrade ta avstånd från judehatiska förslaget

Ilan de Basso har en bakgrund som kommunalråd i Jönköping där han är Socialdemokraternas lokale partiordförande. Han sitter också i Socialdemokraternas partistyrelse centralt. Vidar har han haft framskjutna uppdrag för den vänsterorienterade biståndsorganisationen Rädda Barnen.

Erik Bergkvist var tidigare regionråd i Region Västerbotten och har suttit i Socialdemokraternas partistyrelse. Han har också en bakgrund som styrelseproffs i ett antal kommunalt och statligt ägda bolag.

Helene Fritzon är lågstadielärare i botten. Hon har varit kommunalråd för Socialdemokraterna i Kristianstad innan hon plockades upp som migrationsminister och biträdande justitieminister i regeringen Löfven.

Alice Bah Kuhnke var lekledare i barnprogram i TV tills hon i valet 2018 lyftes upp av Miljöpartiet som kulturminister i den rödgröna regeringen efter att ha gått med i partiet ett par dagar tidigare. Hon var också ett kritiserat val till posten som generaldirektör för Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF) som beslutar om bidrag till ett stort antal organisationer.

Jakop Dalunde har varit ordförande för Miljöpartiets ungdomsförbund Grön ungdom. Han har suttit i fullmäktige i Stockholm stad och varit tjänstgörande ersättare för sitt parti i riksdagen. Han har även haft uppdrag i vänsterorienterade Svenska kyrkans unga.

Per Holmgren arbetade länge som meteorolog på statstelevisionen. Han har flera gånger varit i blåsväder för sina antidemokratiska åsikter där han sagt sig vilja avskaffa allmänna val och ersätta dem med en grön teknokratdiktatur.

Judisk intresseorganisation uppmanas fördöma

EU-parlamentets vice ordförande Nicola Beer har tagit starkt avstånd till det lagda förslaget och slagit fast att det inte kan kallas för något annat än antisemitiskt. Det har också varit åsikten hos en förkrossande majoritet av EU-parlamentets ledamöter. Här sticker alltså Sveriges rödgröna parlamentariker ut som avvikare.

På tisdagen bjöds ordföranden för den judiska intresseorganisationen SKMA Willy Silberstein in till SVT för att stämpla Sverigedemokraterna som ett våldsuppviglande judehatiskt nazistparti. Inslaget har fått hård kritik för att inte uppfylla de krav som public service verkar under om saklighet och opartiskhet.

SD:s EU-parlamentsledamot Charlie Weimers riktar i samband med att han uppmärksammar den aktuella omröstningen en uppmaning till Silberstein och den organisation han företräder att fördöma de svenska rödgröna partiernas antisemitiska agerande i EU-parlamentet.

Socialdemokraternas antisemitiska rötter

Socialdemokraterna har varit involverade i en lång rad antisemitiska skandaler. Sveriges tidigare utrikesminister Margot Wallström fick hård kritik när hon riktade ogrundade anklagelser mot Israel om att ägna sig åt ”utomrättsliga avrättningar” när man försvarar landet mot palestinsk terrorism. Hon förklarades icke önskvärd av Israel och belades med inreseförbud, en helt unik händelse för ett svenskt statsråd.

I Malmö ansågs det socialdemokratiska styrets antisemitism så allvarligt och implementerat i stadens strukturer att USA vid flera tillfällen ansåg sig nödsakade att skicka hit sitt särskilda judiska sändebud för att förhöra sig om situationen. Det utmynnade i skarp kritik mot S såväl lokalt som centralt.

Häromåret blev det stora rubriker när Socialdemokraternas ungdomsförbund tillsammans med islamister skanderade judehatiska sånger och slagord på 1:a maj.

I samband med socialdemokratiska påståenden om att Sverigedemokraterna har nazistiska rötter har Socialdemokraternas egna antisemitiska och rasistiska rötter uppmärksammats. Partiet hjälpte under kriget de tyska nazisterna att identifiera judar genom att stämpla ett J i deras pass så att de sedan effektivt kunde skickas till utrotningslägren. Man bistod även nazisterna på en rad andra sätt.

Socialdemokraternas rasbiologiska institut och de med varsitt Nobelpris belönade makarna Gunnar och Alva Myrdals rasbiologiska tankegods i den betydelsefulla boken ”Kris i befolkningsfrågan” fungerade också som inspirationskälla för Hitler i utformandet av hans politik för etnisk rensning.

LÄS ÄVEN: Svenska skattebetalares bidrag till ’Palestina’ nu större än hela arabvärldens

Mats Dagerlind
Annons
Senaste nytt
Populärt just nu
1044Forskare: Smarta människor vaccinerade sig tidigare än andra
Annons