kritik-mot-sveriges-corona-strategi
InrikesUtrikes

Hård kritik från amerikansk media mot Sveriges ”experimentella” coronastrategi

Publicerad 12/2/2020
Annons

Antalet dödsfall relaterade till covid-19 i Sverige börjar åter kunna räknas i hundratal per dygn. Många menar att landet efter en tids relativt lugn nu drabbas av en andra våg av virusepidemin. Den stora amerikanska tidningen Washington Post riktar i en ledare skarp kritik mot det ”experiment” som man menar Sverige ägnat sig åt kännetecknad av avsaknad av skarpa och tvingande smittskyddsåtgärder.

”Försök inte detta om du vill rädda liv” – det är tidningens uppmaning till regeringar världen över. Det man avråder från är att anamma Sveriges coronastrategi baserad mer på frivillighet och rekommendationer än tvingande åtgärder. ”Experimentet har floppat och nu står Sverige inför en våg av pandemiskt lidande” skriver Washington Post.

Konkret nämner man att skolor, arbetsplatser och restauranger tillåtits fortsätta bedriva verksamhet med vad man menar är otillräckliga rekommendationer om social distansering och begränsningar för hur många som kan närvara vid offentliga sammankomster. Tanken bakom denna strategi uppges vara att inte stoppa smittspridningen, bara hålla den på en hanterbar nivå och gradvis bygga upp så kallad flockimmunitet hos befolkningen.

Det har misslyckats hävdar den amerikanska tidningen och skriver att Sverige nu hamnat i en krissituation med skenande smittspridning och ökande dödstal som påkallar en omprövning av den hittillsvarande strategin. Att inte göra som Sverige är en läxa som andra bör lära menar man – om man har som målsättning att hålla människor vid liv.

Sveriges även inom landet omdiskuterade folkhälsomyndighet med chefsepidemiolog Anders Tegnell i spetsen omnämns särskilt som implementerande en skenbart attraktiv smittskyddspolitik som inte drabbade medborgarnas rörelsefrihet så hårt medan man i bland annat USA gick hårdare fram och fick utstå många missnöjesyttringar för detta.

Washington Post skriver att många följde det svenska experimentet med nyfikenhet i förhoppning om att det kanske skulle räcka med lättare åtgärder mot viruset som inte drabbar ekonomi och social samvaro lika drastiskt. Även USA:s president Donald Trump beskrivs som lockad av sin svenske regeringskollega Stefan Löfven och dennes milda smittskyddsstrategi, något som han i valrörelsen fick kritik för.

På svenskt vis har den amerikanska regeringen propagerat för att hårda nedstängningar drabbar både ekonomi och undervisning och inte behövs för att upprätthålla folkhälsan. Tidningen varnar också för beslutet i Sverige för en tid sedan att lätta på restriktionerna för äldreboenden som varit hårt dödsdrabbade under pandemins första våg och hur samtidigt sammankomster med betydligt fler deltagare började tillåtas för kultur- och sportevenemang.

Tidningen redovisar som stöd för sin kritik jämförande siffror som visar den betydligt större smittspridningen och högre dödstalen i Sverige jämfört med grannländerna Norge, Danmark och Finland. Antalet döda i de övriga nordiska länderna tillsammans förbleknar inför de snart 7 000 dödsfallen i Sverige, skriver man.

Washington Post noterar att statsminister Stefan Löfven i ett tal till nationen nu uppmanat svenskarna att skärpa sig och att sammankomster på max åtta personer är den nya normen. Det svenska folket beskrivs som ett med ett kynne att frivilligt följa uppmaningar i kris. man nämner också att den svenska folkhälsomyndigheten har större utrymme att agera självständigt från regeringen än i många andra länder och att ansvaret för strategin till stor del delegerats till Tegnell.

Denne citeras som numera självrannsakande kring att försöken att uppnå flockimmunitet har misslyckats och att man inte kan se att någon sådan har etablerats hos befolkningen som gör att smittspridningen går långsammare. Tidningen skriver att undersökningar visar att förtroendet för regeringens och Folkhälsomyndigheten nu sjunker.

Redaktionen
Annons
Senaste nytt
Populärt just nu
1067”Ryssland redo för krig med Nato”
Annons