Justitieminister Morgan Johansson (S) och klimatminister Annika Strandhäll (S) kritiseras för hur de uttrycker sig i sociala medier. Det är inte på en nivå som anstår ett statsråd och överträffar inte sällan i hets, hat och råhet det man hittar på forum i Internets utkanter. Det menar tidningen Världen Idag som inventerat de två S-topparnas twittrande.

Johanssons och Strandhälls Twitterflöde präglas av ett grovt språkbruk med svordomar och grovt nedsättande epitet riktade mot alla som är politiska motståndare till Socialdemokraterna.

De allmänborgerliga partierna beskrivs av den twittrande S-toppduon som ”sekter” fyllda av ”fjäskande nihilister” som vill göra Sverige till en ”jävla skräckfilm”. Partiernas ledare, i synnerhet Ulf Kristersson (M) och Ebba Busch (KD), överöses med pejorativa tillmälen och påstås vara avskyvärda nazistkollaboratörer.

Det sistnämnda hänför sig till det närmande som M och KD gjort till Sverigedemokraterna, ett parti som paret Johansson och Strandhäll utrycker sig om möjligt ännu grövre om. Som ”ett jävla skräp” beskriver man partiledaren Jimmie Åkesson och hans partikollegor bland annat.

Råare ton sedan konservativa blocket blev realitet

Tonen från Socialdemokraterna har länge varit grov men har hårdnat och intensifierats ytterligare sedan det konservativa block som man länge avfärdade som Åkessons fria fantasier nu materialiserat sig som ett regeringsalternativ i sinnevärlden och ett reellt hot mot Socialdemokraternas fortsatta regeringsmakt.

I sociala medier är det två statsråd som utmärker sig lite mer än den övriga socialdemokratiska regeringen, både vad gäller hur intensivt man postar och det hätska tonläget. De två är justitie- och inrikesminister Morgan Johansson och miljö- och klimatminister Annika Strandhäll som arbetar i tandem och för en tid sedan också ryktades ha en relation privat.

Drar ofta nazistkortet

Mycket av vad de två skriver på Twitter går ut på att förmå väljarna att associera Moderaterna och Kristdemokraterna med nazism, rasism och högerextremism. Personangrepp används flitigt och M-ledaren Ulf Kristersson liknas bland annat vid ”en klick rumsvarmt smör” i handen på SD:s Jimmie Åkesson.

Strandhäll vill inte vara sämre och skriver att M och KD är ”den SD-fjäskande nihilist-högern saknar verkligen botten”. Hon liknar även Ulf Kristersson vid den tyske politikern Franz von Papen som banade väg för nazisternas maktövertagande på 1930-talet.

Ofta misogyna påhopp

Trots att både Johansson och Strandhäll, som även är ordförandeför sitt partis kvinnoförbund, vill profilera sig som feminister och ingår i Sveriges självutnämnt första feministiska regering drar man sig inte för att uttrycka sig nedsättande om kvinnor som har en annan politisk uppfattning.

KD-ledaren Ebba Busch hånas flitigt och kallas bland annat ”otroligt okunnig eller falsk” och ”populistisk karikatyr”. Att L-ledaren Nyamko Sabuni representerar etnisk mångfald i politiken spelar ingen roll för de två S-ministrarna som annars tycker sådant är viktigt. Att hon försvann från partiet och partiledarrollen togs över av en vit medelålders man beskriver Morgan Johansson som det mest positiva som hänt Liberalerna på många år”.

Utanför partipolitiken har bland annat den borgerliga skribenten Alice Teodorescu Måwe och skolentreprenören Barbara Bergström fått känna på de två s-ministrarnas hets och hat. Den senare beskrivs som ”riktigt jävla obehaglig”.

Fria medier – men bara om de håller med S

På samma sätt som Johansson och Strandhäll hävdar sig vara feminister beskriver de sig också som förkämpar för fria medier och medan oppositionen beskrivs som ett hot mot oberoende journalistik, bland annat därför att där finns förslag om att göra public service smalare än idag. Men den fria medievurmen förbyts snabbt i sin motsats så snart någon medieaktör publicerar något kritiskt om Socialdemokraterna

Vad Svenska Dagbladet skriver ska man inte tro på eftersom det är en tidning som bara ”företräder överklassen”. Expressen menar man ägnar sig åt historieförfalskning när tidningen tar in något ofördelaktigt om det socialdemokratiska partiet. Dagens Industri och TV4 är andra medier som de två S-ministrarna gör ned eftersom de inte är tillräckligt regeringslojala.

Morgan Johansson sprider också konspirationsteorier om att många etablerade medier har dolda S-fientliga agendor med inte närmare preciserade skuggkardinaler som styr journalisterna som marionetter”. Han menar vidare att de fackliga organisationerna medvetet osynliggörs av media som han kallar ”högerns tidningar”.

Attackerar journalister

Justitieministern går gärna till personangrepp också mot enskilda journalister som han misstänkliggör i stället för att bemöta i sakfrågor. Den namnkunnige opinionsskribenten Ivar Arpi är en vanlig måltavla som avfärdas som en person som driver en populistisk opinionsbildning ”byggd på falska premisser”.

När Johansson någon gång får kritik för den hets och det hat han sprider i sociala medier slår han ifrån sig och menar sig i stället själv vara offret. En artikel i Svenska Dagbladet där justitieministerns grova Twitterstil uppmärksamma kallar han för ”rötmånadsdebatt”. Trots att Johansson ofta regredierar när han får minsta kritik menar han tvärtom att det är högerdebattörerna som är ”lättkränkta” eftersom ”överklassen har aldrig tålt att bli ifrågasatt”.

Osmakliga personangrepp

Rena osmakligheter är inte heller något Morgan Johansson håller sig för god för. Den moderate riksdagsledamoten Lars Beckman kritiserar ofta SVT och SR på Twitter, någon som irriterar justitieministern. När Beckman meddelade kondoleanser efter ett journalistmord hånades han öppet av Johansson som påstod att Beckman egentligen inte alls har något emot att journalister mördas. ”Nu krokodiltårar han sig över en mördad journalist”, raljerade justitieministern.

Även Strandhäll har en relativiserande inställning till mediernas frihet. Å ena sidan framhåller hon att ”hoten mot journalister och politiker är ett hot mot såväl demokrati som det öppna samtalet”. Å andra sidan ägnar hon sig själv åt att attackera journalister, bland annat DN:s ledarskribent Lena Andersson. En annan journalist kallar hon ”besinningslöst vidrig” och en tredje för ”smygrasist”.

Trots de många egna påhoppen på journalister delar klimatministern gärna ut pekpinnar till borgerliga politiker om hur de ska uppträda gentemot media. En av dem fick höra att ”du har en förbannad skyldighet att respektera journalistik”.

Relativiserar antisemitism beroende på avsändare

Båda ministrarna vill gärna profilera sig som bestämda motståndare till antisemitism trots att den regering de sitter i har erkänt de palestinska territorierna som en stat. Områdena styrs av den kanske mest radikalt judehatande regimen i hela världen.

Johansson och Strandhäll kan heller sällan uttala sig mot antisemitism utan att samtidigt utnyttja situationen för att misstänkliggöra sina politiska motståndare Moderaterna och Kristdemokraterna för att vara i lag med nazister.

Båda har en tuff fördömande retorik mot svenska högerextremisters antisemitism men är betydligt mer överseende med det muslimska judehatet. Exempelvis höll man den omdiskuterade polisen och debattören Nadim Ghazale om ryggen när denne från andra håll fick hård kritik för att ha kallat den judiska staten Israel för en ”cancer”. Enligt Strandhäll och Johansson var de som kritiserade Ghazale inget annat än ”troll och hatare”.

Kräver god ton av andra – inte sig själva

Såväl justitie- som klimatministern kräver ofta av andra att de ska hålla god tom i såväl sociala medier som det offentliga samtalet i övrigt, men har en väsentligt annan måttstock för hur de själva får uttrycka sig. De kryddar gärna sina tweets med svordomar när politiska meningsmotståndare omnämns. ”Jävlar vad det går åt helvete för de blågröna i Stockholm” utgöt sig exempelvis Johansson.

Strandhäll beklagade sig över vad hon kallade en ”obehaglig flodvåg” av hat mot sitt eget parti. Bara en stund senare samma dag går hon till attack mot Kristdemokraterna och undrar med hänsyftning till partiets politik ”vad är det för folk hos KD som författar denna smörja?”. Att KD-ledaren inte avgår efter att han fått böta för att ha pekat ut en dömd pedofil tycker klimatministern är ”skandal” och föreslår att KD byter namn till ”populistdemokraterna”.

Sverigedemokrater ”jävla skräp”

Moderaterna kallar hon för ”tomtar” och hemfaller i uppföljande tweets till svordomar över partiet. Svordomar i stället för sakargument blir det oftast när Sverigedemokraterna omnämns av Strandhäll. Ett ”jävla skräp” tycker hon att de människor är som engagerar sig i eller sympatiserar med SD.

Ovanstående är ett axplock av vad Världen Idag hittat när de inventerat Annika Strandhälls och Morgan Johanssons Twitterflöden. Duon är inte ensamma i regeringen att föra ned den politiska debatten på en nivå man kan se i det tidningen beskriver som ”Internets utkanter” men förväntar sig att statsråd ska ha armlängds avstånd till. Flera ministrar har dragit nazistkortet och det rönte stor uppmärksamhet när försvarsminister Peter Hultqvist i en debattartikel liknade Sverigedemokraterna vid ”sminkande grisar”.