Hat och hot

Delningar

➤ KRÖNIKA  När man lyssnar på politiker i Almedalen och läser de officiella medierna så möts man av beklaganden och fördömanden av ”hat och hot”. Det påstås alltid att det är andra än de själva som hatar och är otrevliga. Det påstås också att detta är det centrala problemet i Sverige.

I reguljära media finns det dock också röster som påstår att alarmismen kring ”hat och hot”- gynnar de oppositionella som hävdar att det svenska etablissemanget styr i diket. Människor kan tro att något måste vara fel i ett samhälle vars debatt domineras av hat och hot. En del media rekommenderar därför istället budskapet att det går bra för Sverige och att folket är nöjda med överheten; hatet och hoten i vårt samhälle är försumbart.

Men det aggressiva budskapet är intressantare än reklamkampanjen med den positiva Sverigebilden. Denna artikel riktar intresset på två andra frågor kring hat och hot. Vad är egentligen felet med att hata och hota? Vem är det som hatar och hotar, regimförsvararna eller regimkritikerna?

Att hata är en starkt negativ känsla vilket kan vara en överdriven reaktion, men den kan också vara fullt befogad. Och även om den är obefogad kan man ju knappast förbjuda den. Varje människa har rätt att ryckas med i en positiv eller en negativ känslostorm. Det är ens rättighet att hysa kärlek till vissa åsikter och människor och hata andra. Ibland låter det som att det enda acceptabla hatobjektet är att hata hatet. Men just det hatet riskerar kanske än mer att bli överdrivet än annat hat, då det tror sig fått någon sorts specialtillstånd att vara onyanserat och hysteriskt.

Det som komplicerar är när hatkänslorna tar sig konkreta uttryck som besvärar andra personer. Hot anses besvärande, men är det alltid oskäligt att hota? Det förefaller orimligt att påstå att hot alltid är fel. Man kan ställa en rad krav på andra och för att understryka allvaret så förstärks det med ett hot. Att hota sin partiledning, sin chef eller sin partner med att man lämnar om inte det upplevda missförhållandet korrigeras kan vara både informativt och konstruktivt. Man kan tycka att mycket som andra gör är mindre bra, men ändå uthärdligt. Hotet är ett motdrag som kan förvärra en konflikt, men också ger en konkret möjlighet till lösning. Ett hot är ett ultimatum.

Att hota med våld är däremot att gå över en civiliserad gräns. Politiskt våld kan också användas utan något explicit hot för att skrämma en person och försöka försämra hennes livskvalitet. I de flesta samhällen är det hot som backas upp av regimen det stora problemet, Ett samhällsfarligt hot är det diffusa hotet att opposition leder till repressalier inte bara genom regimens agenter och aktivister, utan också till undvikanden av vanliga personer som bara är anpassliga och söker undvika problem för sig själva.

Att man inte bara talar om hot, utan hat och hot, är för att understryka att den hotande handlingen inte bara drivs av en åsikt utan en känsla. Även de som agiterar mot hat och hot tillskriver sig själva känslor vilket ofta är hat, men då kallas det någonting annat: vrede, indignation eller något annat som låter lite mer kontrollerat. Men dessa distinktioner landar i ren semantik. Rättfärdig indignation kallas vrede och orättfärdig kallas hat. Enligt den modellen är vi alla själva fulla av god vrede och de med motsatta åsikter drivs av ont hat.

Man kan säga att en diskussion skall drivas under behärskade former och inte i affekt, men det är ett råd till båda parter. Likaså att debatten skall vara öppen utan en censur som gynnar en part. Så finns också andra goda liberala förhållningsregler: man skall diskutera sakfrågan och undvika personangrepp; ad hominem har setts som ett brott mot god diskussionsetik i årtusenden. Debatten idag handlar om vilka riksdagsmän som är paria och därför skall undvikas för att inte smitta med sin orenhet.

Det som kännetecknar debatten är att den goda sidan, eller den kanske bättre beskrivs som den självgoda sidan, inte anser sig beröras av dessa debattregler. Dissidenternas åsikter censureras hårt i offentliga medier. Tidigare var en ursäkt att dessa bara var några marginella åsikter som saknar allmänintresse och därför inte kunde beredas plats. Nu är det uppenbart att det finns ett allmänintresse, men åsiktsfiltret ligger kvar, lagt lock ligger. Det sker förändringar, men det vi ser är en relativt ordnad reträtt, det är ingen öppen debatt. Ja, det påstås att vi inte kan diskutera viktiga samhällsfrågor för att pariamänniskor och pariagrupper har lagt beslag på dessa frågor och förgiftat dem.

Lars Ohly är inte ensam i Vänsterpartiet att beteckna sig som kommunist i modern tid. Sådana röda grenar är obetydliga problem jämfört med Sverigedemokraternas osynliga bruna rötter. När de andra partierna börjar anamma SD-ord som volymer och utvisning blir det ännu viktigare att basunera ut den personliga ondska som på ett osynligt sätt gör vissa personer till smittbärare.

I olika undersökningar av hot mot politiska företrädare finns ett tydligt mönster. Det är SD-politikerna som är det primärt utsatta partiet för hat och hot. Det är ungefär tre gånger vanligare att deras representanter är utsatta än representanter för andra partier.

Det är rimligtvis andra partiers sympatisörer som kliver över denna civilisationsgräns. Ändå låsas systemmedia att det är dissidenterna som står för hat och hot, inte välkända vänsterextremistiska grupper. Det är inte oppositionen som ropar ”inga kommunister på våra gator” utan motståndarna som ropar ”inga rasister på våra gator”. Etablissemanget ser inget hat och hot i detta. Demonstrationsfriheten är ingen självklarhet i dagens Sverige.

Vänstertidningar som ETC har inte bara fått stora mängder statliga pengar utan mjölkat systemet genom att utnyttja kryphål och otillräckliga kontrollsystem. Det hörs inga protester. Men många agiterar mot Nya Tider när de deltog i Bokmässan. Den klassiska vänsteråsikten har varit att försvara det offentliga rummet mot privatisering. Men på Bokmässan tyckte man att den offentliga tron på yttrandefrihet måste ge plats åt den privat organiserade självcensuren.

Det kanske fånigaste uttrycket var en liten demonstration av Författarförbundet mot Nya Tider som försökte ställa verkligheten på huvudet. De tejpade för sina egna munnar i ett försök att få det till att deras yttrandefrihet var hotad. Men syftet med denna märkliga teater var just att utestänga och tysta åsikter som går emot deras egna. I Sverige står Författarförbundet på censurens sida.

Censurvännerna har ju rätt i att lögnen behöver ha monopol i etern, medan en sanning oftast har styrkan att övertrumfa lögnerna och kan leva gott i en pluralistisk värld. Etablissemanget sviktar mer och mer gällande yttrandefriheten. Hela agitationen mot hat och hot är att exkludera vissa åsikter för att de inte bör ses som åsikter, utan som en otrevlig samtalston. Men den som lyssnar hör ju tonerna.

Alternativmedia skildrar motståndarna i mindre grad som karikatyrer. Däremot är det sällan som regimmedia ens försöker analysera en tankegång i dissidentmedia och vederlägga den. Istället är det kombinationen av en ondskefull själ och en stötande ton med ”hat och hot” som gör att ”de anständiga” tappar debattlusten. De talar inte med eller mot sina motståndare utan möjligen om dem.

Man kan väl se den glorifiering av sig själv som exempelvis DN:s Wolodarski ägnar sig åt som ett indirekt hat. Med all önskvärd tydlighet framkommer det att det finns en speciell grupp, ”de oanständiga” som förtjänar hans förakt. Den gamla debatten vänster mot höger var inte fri från självgodhet och moralism, men i huvudsak var det en politisk debatt. Dagens debatt är i huvudsak en moralistisk debatt. Det är inte ”right versus left” utan ”right versus wrong”. Det försämrar debatten och det är tydligt vilken sida som fuskar.

Dissidenterna försöker ändra en dålig politik, medan etablissemanget söker ett moralistiskt övertag som främst motiveras av deras egen självgodhet. De ser därför inte sitt eget hat och hot. Hur skulle de kunna göra det, när de har proklamerat sin egen godhet med en serie smickrande epitet? Den egna godheten kontrasteras mot de oanständigas hat och hot. Dessa missbrukade etiketter framstår som ett genomtråkigt pladder och ett substitut för en egen genomtänkt politik.

Anm. I en tidigare version av artikeln råkade fel signaturbild smyga sig in nedanför texten. Den är skriven av Jan Tullberg och ingen annan.

Delningar

Kommentarer förhandsgranskas inte av Samhällsnytt och är inte redaktionellt material. Du är själv juridiskt ansvarig för det du skriver i kommentarsfältet.

Klicka här för att läsa våra kommentarsregler.

102 KOMMENTARER

 1. Ovanför den här intressanta debattartikeln finns Jan Tullbergs namn och en bild. Under artikeln Mats Dagerlinds namn och en bild ??

 2. En snårig och nästan obegriplig text utan tydliga slutsatser. Dessutom, att utmåla de maktfullkomliga i SD som offer är helt snett !

 3. Problemet med dagens politiker är bristande självinsikt. Sviktande opinionssiffror beror aldrig på den egna havererade politiken, lögnerna eller otaliga inkonsekventa kappvändningar utan det är alltid någon annans fel. När frågor har diskuterats som inte passar den egna agendan då gynnar det motståndaren får man höra. Vi skall prata om välfärd och inget annat trots att väljarna vill prata om annat.
  Politiker föraktar sina egna väljare och framförallt föraktar de demokrati och förstår inte sambandet mellan folkvalda och folket. De blir desillusionerade av makten, flärden , uppmärksamheten och många av de som får denna makt skulle aldrig få den på annat håll eller har erfarenhet av ledarskap.
  Den politiske ledare som kan säga fine vi klantade till det vi ber om ursäkt vi gjorde fel men nu styr vi åt ett annat håll skulle sannolikt få väldigt mkt röster men istället skall det döljas, manipuleras, ljugas osv in absurdum.
  Folket har genomskådat detta och även om vi har val 9 sept så kommer priset för de folkvaldas usla omdöme, usla ledarskap och brist på sanning bli mycket kostsamt i så mycket mer än pengar.

  • Personligen så är jag förvånad över att de klarar sig undan kritiska frågor kring deras förklaring ”Det är missnöjesröster”, som om en ”missnöjesröst” är mindre allvarligt att förlora än en…., ja vad då, nöjd röst???
   Jag tror varken de kan eller vill vara ärliga kring förlorade röster och då är det lättare att slänga ur sig något de hört andra säga och slippa följdfrågor!
   För om någon skulle vända mig ryggen i affär eller privat, så ser jag det som positivt om det grundar sig på att någon annan har något bättre att erbjuda, om det däremot sker i rent missnöje med vem jag är, ja då skulle det göra ont, men ett är säkert, inte skulle jag försöka övertyga min omgivning om att det vore något bra med att de lämnade mig för att de var så missnöjda med mig och mitt beteende!
   För inte kan det väl vara så förvirrat som MP-tanten resonerar, -Om vi köper detta dieselmonster så slipper någon annan må dåligt över att göra det, för då…., ja då röster ju svenskar och invandrare på Sverigedemokraterna för att de är djupt missnöjda med deras politik, men så är det nog inte 🙂

 4. Jag gillar Jan Tullbergs beskrivning av debattklimatet men det har blivit svårare att behålla sin intellektuella heder för dem som han pekar ut som självgoda.
  Jag ser en tydlig skillnad i hur naturligt ”konservativa” framträder och talar, till skillnad på dessa vänsterliberaler. Men det är ju så klart jobbigare att försvara en lögn.

 5. Vi lever i vansinnets tidevarv (det officiella kollektiva Sverige beter sig som om de vore från vettet!) och då är det en lisa för själen att få läsa en intelligent, välformulerad, klok och civiliserad krönika.

  En sådan upplevelse lyfter mig och bär mig i flera veckor, tack!

 6. De anständiga verkar politiskt dementa, tycks tro att det är läge för långsemester på orter som inte heter Målilla eller Bromölla..

 7. Det är alltid en fröjd att läsa Jan Tullbergs artiklar. Våra dagstidningar har mycket sällan kvalitetsartiklar som denna. Det krävs en viss filosofisk läggning för att hänga med, vilket exempelvis utesluter statsminister Stefan Löfven, då det blir lika svårt för honom att hänga med som det var under hans korta tid som student på Socialhögskolan på Umeå universitet. Att sjunga ”upp till kamp” med likasinnade på sosse-möten har passat honom bättre.

 8. Det där uttrycket ”otrevlig samtalston” används av folk som har fått slut på argument när fakta lyser dem rakt i ansiktet, men de vägrar att inse det.

 9. Det finns egentligen ingen människa som är bekväm med att utsättas för hat. Så vi kan alla hålla med på något sätt.
  Men det finns knappast heller någon enda människa som är helt fri från hat. Till och med den fredligare varelse kan provoceras till den grad att han eller hon reagerar med hat.
  Sett ur den synvinkeln måste jag säga att Jimmie Åkesson tillhör ett unikt fåtal människor som tycks stå ovanför denna låga mänskliga egenskap.
  Se Löfvens hat mot nazistiska uttryck (han själv växte upp och lämnades av bruna rötter).
  Se Annie Lööfs hånfulla leende gentemot politiska duellenter både skvallrar och dryper av hat.
  Se Jonas Sjöqvists avsky inför SDs närvaro som också dryper av tungt har och projektioner.
  Nej, den enda politikern som verkar vara fri från hatet är nog Jimmie själv och det är därför han inte blir så påverkad av sina kombattanters låga egenskaper.

  • Jimmie bär mycket inombords, vilket ingen mår bra av heller. Hat mår ingen bra av, liksom att dölja sina känslor.

 10. Jag rekommenderar läsning av Jan Tullbergs samhällsdebatterande alster. Jag gör mig således inte bara till ”smittbärare” utan även ”smittospridare” av den ”pest” som ”brunråttorna” medverkar till. Alltså är jag en dödsknarkarrasistfascistnazist. Jag hänger upp omdömet på väggen, med guldram och allt.

 11. President Trump utsåg idag en ny domare till HD.
  Att han är konservativ ligger honom i fatet, åtminstone enligt msm. Men Potus, Trump, säger att domaren är tillsatt för att se till att lagarna tillämpas och att domarens politiska åsikter inte har betydelse. Konservativa verkar ha en konkretare syn på lagen. De anser att lagar är till för att följas.

  Jag tycker att det är en ganska bra åsikt: lagen ska vara det som styr rättsskipningen och inte samhällsklimatet eller vissa gruppers åsikter. I Sverige döms idag många till straff långt under minimistraffet, hur nu det är möjligt. Det är en aktivistisk syn på lagen där man gör skillnad på etnicitet, social status m.m. Säg det åt någon som döms extra hårt för samma brott p.g.a. att personen ifråga tillhör fel/rätt grupp av människor. Jag tror det blir omöjligt att motivera låga straff för gängvåldtäkter utförda av invandrare samtidigt som brottet fildelning ger mycket högre straff. Vissa företrädare inom filmindustrin är flyktingaktivister och har överseende med grövre brott där, medans hypotetiska siffror över folk som skulle sett filmen om inte filmen delats på nätet, är bedömt som grovt.

  • Feministaktivism har medfört att Sverige kan ståta med att ha förorsakat en av västerlandets fåtaliga politiska fångar jag tänker på Julian Assange

 12. Det sitter sju partier i Sveriges Riksdag, som inte gillar svenska folket o svensk kultur.

  Dom påstår sig vara förtroendevalda, men vilka alternativ har svenska folket haft, när det gäller svensk politik ??

  Karteller o allianser i alla former har använts för att stänga ute demokratin o nu försvarar sig dessa partier med slagord, enligt kommunistisk modell som hat, hot, rasism etcetera inte minst i MSM-media, som fullständigt spårat ur i sin Pk-propaganda.

  • de är förtroendevalda för Bankirväldet och multinationella bolag och riskkapitalbolag de skiter fullständigt i folket.
   ta bara bostadsbristen där man tvingat in folk i en skuldfälla tvingat folk att ta mångmiljon skulder för att få ha tak över huvet. det här gör man medvetet eftersom de företräder Bankerna att hjälpa de att skuldsätta folket istället för att staten ska ta ansvaret att bygga billiga hyresrätter som de flesta har råd med istället för att tvinga in folket i ett ränteslaveri.

 13. För mig som inte var i Almedalen verkade det värsta som hände – vid sidan av de våldbenägna NMR:s otäcka attacker – vara den extrema vänsterdomprosten i Visby stift, Hermanssons klockringningsattack mot den vänlige och lärde Thomas Gürs popuptal utanför kyrkan.

  Det är ju alldeles befängt. Hermansson har tidigare gjort sig skyldig till många okristliga och felaktiga (olagliga?) handlingar.

  Han borde omplaceras, men det är väl inte tänkbart i vår svenska 68-vänsterkyrka?

 14. Klockren text. Oförmågan till självkritik eller självinsikt är vänsterns största defekt. Att vägra se sitt eget beteende.
  Sen finns det bara ”hat”, alltså inget gott eller ont hat, det är bara ursäkter inför en själv att inbilla sig hata ”gott”. Hat är en destruktiv självförbrännande attityd mer än känsla. Hat förmörkar insidan och liknar besatthet och givetvis finns såna olyckliga själar överallt.
  Det där med hat o hot på internet är lyckligtvis ”bara” ord även då illviljan försöker förvrida begreppen till annat än kasst språk.
  Inom ett år har vänstern fixat till så att all form av kritik mot dem stämplas som ”hat” eller ”hot”, liksom man kommer stänga ner sidor som denna. I demokratins namn givetvis. Möjligen brännmärks SD och AfS som terrororganisationer med tillhörande förbud, samtidigt som AFA-slödder fortsätter dra runt och misshandla och trakassera av dem utsedda dåliga människor. För att de är så rädda om demokratin. Säg mig, hur skulle denna väg kunna leda till annat än inbördeskrigsliknande konfrontationer över tid? Vänstern kommer aldrig backa och troligen inte en växande höger heller. Har nån nånsin träffat på en ödmjuk vänsterfeminist med eftertänksam självkritik som signum? En del har förstås genomskådat det totalitära hyckleriet men inte kan det va många. Vänstern kommer ”regera” länge än tyvärr, det skulle fordras utrensningar att få stopp på dessa och det varken vill eller kan man när man tänker djupare på det.

 15. Så länge det ligger hemlösa svenska pensionärer på gatorna. Så kan Margot och Löfven stoppa upp sin humanistiska stormakt i valfritt hål.
  Så ilsken är jag.

 16. Det är alltid bra med självinsikt, självkritik och ödmjukhet, oavsett vilket politiskt läger man tillhör. Utan dessa egenskaper riskerar man att bli arrogant och övertygad om sitt egna lägers förträfflighet, och då blir man även lätt övermodig.

  Dagens vänster är ett praktexempel på detta.

  • Såklart dom är. Den kommunistiska blodshistorian har man behändigt dragit det oförvitliga täcket av AntiNazist, AntiFacist och det hyllade AntiRasist , över.

 17. De som tvingar oss till tolerans är de som är intoleranta (typiskt nog). Att vara intolerant mot Sveriges kollaps är en ren överlevnadsinstinkt och ingenting att kritisera.

 18. Elegant, filosofiskt och krävande. En riktig Tullbergare. En fråga bara: Varför står Mats med bild underst i krönikan?

 19. Det är så här enkelt: svenskhatarna anklagar oss för vad de själva gör. Alltså, de hatar och förtrycker oss samtidigt som de anklagar oss för vad de själva gör när vi reagerar på deras brott mot det svenska folket.

 20. Intressant och klarsynt krönika som alla journalister/anställda inom public service och övriga PK-media samt 7-klövern starkt rekommenderas att ta del av. Med fördel kan ”Hat och hot krönikan” användas som intellektuellthöjande läromedel.

 21. Ja, man kan undra VEM det är som hatar och hotar och skapar ”mediedrev”?
  Senaste drevet går nu mot Ian Wright för orden:

  ”Jag är så ledsen att så många vackra kvinnor är så ledsna nu, men vi var tvungna att göra det”.

  Han sa detta angående bilden på de svenska spelarfruarna. Hur ömtåliga har folk blivit? Som kvinna så undrar jag faktiskt VAR det ”äckliga” och ”sexistiska” finns i den kommentaren? De går så långt att de inte tycker att han inte skall visa sig mer!
  HUR många har fällt dessa kommentarer? Är det som vanligt medias upphaussning av minsta skitsak för att få igång en hatstorm? Bara för att ha något att skriva om och få klick? Eller förmodligen för att skapa kaos i samhället!

  Skall en hoper ömtåliga och extremistiska galningar diktera villkoren för hur folk pratar nuförtiden?

 22. Det finns massor av exempel när svensk media aggerat helt kriminellt i jakten på politiska kritiker, för att sedan hänga ut männskor som rasister i sina propaganda blaskor.

  Sverige är så långt ifrån en demokrarti man kan komma i Västvärlden. Hat, hot o politiska slagord används i jakten
  på svenska medborgare, av en media som fullständigt
  spårat ur.

 23. Visst har Tullberg rätt. Däremot tycker jag att han uttrycker sig otroligt försiktigt. Problemet är mycket värre, än vad han beskriver.

  Det handlar inte om jämlika parter som kivas, varav en ’hotar och hatar’. Det handlar om att den som ’hatar och hotar’, gör det från en total maktposition och riktar sitt ’hat och hot’ mot enskilda människor, ibland mot helt vanliga svenskar.

  Kulturmarxisterna har, i ett halvt sekel, konsekvent infiltrerat media och förvaltningar. De dominerar numera totalt på alla nivåer där. Genom denna dominans har de skaffat sig en enorm makt, vilken de utnyttjar skamlöst.

  Konsekvent inriktar de sig mot de personer, som uttrycker sig kritiskt mot etablissemanget – nästan aldrig mot de kritiska synpunkterna. I de enklare fallen hänger man ut personerna – som naturligtvis nekas att försvara eller förklara sig – med etiketter som ”rasist”, ”främlingsfientlig”, ”nazist” o. dyl. Inte sällan kontaktar man dock även fackföreningar och arbetsgivare, för att få dem uteslutna/sparkade.

  Att söka stämma medier, som på så sätt förtalar enskilda personer, är vanligen utsiktslöst, då kulturmarxisterna numera också dominerar i domstolarna. Så var det med läkaren i Göteborg, som gjordes hembesök hos, och så var det också nu med tandteknikern, som dristade sig att avslöja offentligt att ’barnen’ från Afghanistan var fullvuxna män.

  Om medborgare vågar sig på att använda samma metoder gentemot monopol-medias medarbetare, som de gör mot vanliga svenskar, kan det gå riktigt illa, vilket vi såg när Bechir Rabani (tidigare frisk 33-åring) hastigt avled, ett par dagar efter att ha gjort en ’Aschberg’ (dock utan basebollträ) hemma hos Robert Aschberg själv.

  Sverige idag är ett land styrt av gangsters. Genom att dessa gangsters kontrollerar media, politiker och domstolar så råder ’locket på’, så det har inte märkts så mycket i det offentliga rummet. Den svenska befolkningen har ändå läst skriften på väggen och legat otroligt lågt i decennier. Det är först nu, när gangsterväldet i utanförskapsområdena tar sig alltmer våldsamma uttryck, som måttet börjar bli rågat även för kuschade svenskar.

  • Gammalt DDRskämt om en obetydlig man -Hans telefon är inte avlyssnad (och själv vet jag inte hur man skaffar sig ett nick som jag tror det hete)r

  • Rabanis död var ytterst suspekt, genomfördes det någonsin en ordentlig obduktion? Enligt lagen är väl detta obligatoriskt vid mißtänkta dödsfall.

  • ”Sverige idag är ett land styrt av gangsters.” …
   Mycket bra kommentar och sanning, som de flesta inte vill se! Den rotade fegheten har möjliggjort att gangstrarna besitter alla viktiga positioner i samhället, suger ut folk och förskingrar ANDRAS pengar på sina vansinniga ideologiska projekt!!! Se bara på Wallström och stödet till terrorism eller Somalia…

 24. Har jag rätt att hata politiker som lockar hit människor från Tredje världen för att försörjas av våra skattepengar?

  Har jag rätt att känna djup avsky mot dessa överbetalda politiker som gör att fattigpensionärer söker sig till hjälporganisationer för att äta sig mätta och sover på nattbussar i avsaknad av egen säng?

  Har jag rätt att känna berättigad vrede över att inte få en läkare som talar mitt språk på en svensk vårdcentral i Sverige?

  Har jag rätt att i den situationen protestera mot att jag och många med mig är utsatta för grymma experiment mot oss svenskar?

  Det kan du ge dig [email protected] på att jag har statsminister Löfven!

  Landet kokar av undertryckt vrede just nu. Det är tur att vi är svenskar och inte ett folk som tar till vapen på våra gator för minsta förolämpning…

  • Enligt Aftonbladet och Expressen är broder Stefan med Hustru Ulla i USA för att övervara en ur Kennedyklanens ätteläggars giftermål. Han hälsar att alla hans kompisar är stenrika demokrater som hatar Trump men som har rätt åsikter i fråga om HBTQfrågor

   • Precis så! ”Jag är en en.kel arbetargrabb” säger han skrytsamt. Men han har inget problem med att ha stenrika vänner som är så nära kungligheter man kan komma i USA. Tredje generationen Robert Kennedy benämns Bobby Kennedy III. Precis samma numrering Europa har på sina kungar…

   • Jag tror att Lövet är ute och fiskar efter ett jobb efter valet i september… gäller ju att ha alla dörrar öppna, ifall, ifall…

  • ”Rättfärdig indignation kallas vrede” skriver ju Jan Tullberg. Mycket bra formulerat. Och denna vrede har vi som kämpat oss fram till kunskap om sakernas rätta omständighet all rätt att hysa, Vendela.

   • Oh ja qelizabeth! Nog har vi rätt till känslorna vi hyser för de som totalkvaddat vårt land. Så länge känslorna inte förmörkar vårt sinne och vi har förmåga att se fredliga utvägar ur det påtvingade kaoset, är starka känslor helt okej..:-))

    • Mitt i denna rättfärdiga vrede, har vi enorma resurser i vår stora humor, kära Vendela (en humor som vänster/PK-etablissemanget är i total avsaknad av). Den kommer att leda oss kraftfullt framåt. 🙂

     • Jag tror detsamma qelizabeth. Den som försvarar lögn och bedrägeri blir förtorkad och tråkig. Humorn är på sanningens sida. Den och vi vinner…

  • skriver under på allt du säger utom hatet, Förakt javisst. Önskan om rättvisa eventuellt fängslande med. Men hat det är att sänka sig till deras låga nivå.

   • Hat är en känsla som andra känslor. Så länge man inte styrs av hatet, som Löfvens hat mot SD som får politiska konsekvenser, så är det helt okej…

 25. Endast vi som är självgoda, anständiga och inne i Åsiktskorridoren ska har rätt att hata, hota och ljuga som en häst travar. Dissidenter göre sig icke besvär! Ni ska inte ha några rättigheter alls!

 26. ”Hat och hot” har blivit så urvattnat att det tappat beskrivande värde i debatten.
  Jag kan inte direkt säga att jag ”hatar” politikern NN eller journalisten XX för handlingar eller texter eller uttalade ord.
  Däremot kan jag med emfas säga att jag har ingen respekt alls för dem.
  Respekt är inget som man får med automatik genom en befattning eller yrke, oavsett vad det är.
  Respekt erhåller man genom att visa duglighet, ”ha en ryggrad” i sina åsikter och uppfattningar och kunna argumentera sakligt för dem, och genom välgenomtänkta handlingar. Listan kan göras mycket längre.
  Hat och hot är förlegat. Vad som hänt (enligt min åsikt) är en explosion i respektlöshet gentemot personer, egendom, och det fria ordet och de fria tankarna.

  Fyll gärna på listan, eller kom med argument för eller emot det jag skrivit.
  Ordet är fritt… tills vidare…

  MVH,
  Herr Gris

 27. Det finns två sidor av detta problem. Den ena rör det styrande etablisemanget i synnerhet vänster och det andra väljarbasen.

  Etablisemangets främsta problem är att maktbasen eroderar inom vänstern. Sosse-ledningen är fullt medveten om deras misstag och socialdemokratins tillkortakommanden med framförallt en bristande verklighets-beskrivning. Strategin blir således att svartmåla SD och samtidigt försöka ta deras politiska frågor och samtidigt kasta etiketter som nazism, bruna rötter eftersom inget annat hjälper. De har därmed slutat tro på sin egen politik, och då blir det bara en massa värdegrunds trams och vackra ord.

  De andra dimensionen rör en del av den rörliga väljarbasen som får sin bild av statsmedia och PK pressen. Oviljan att ta in andra informationkällor är där ytterst begränsad främst pga ointresse och okunskap. Nu börjar dock sakteliga en hel del vakna och inse att de blivit grundlurade. Skillnaden mellan etablisemangets bild och verkligheten verkar inte alls stämma. Då finns bara ett enda verkligt oppositionsparti som skulle kunna förändra.

  Sen finns den sista kategorin väljare som inte skulle byta sin radikaliserade åsikt om det så kom en bildlig tsunami av information som bevisar motsatsen. Dessa är personer är bortom räddning. Det är däremot dessa individer som syns och hörs i MSM och som genom sina ständiga onyanserade retoriska utspel driver fram en motreaktion av framförallt nationalism.

  Den av etablisemanget konstruerade verklighetsbilden har inte längre något att göra med verkligheten.

  • Den store amerikanske humoristen Mark Twainskrev en gång ung så här …. Det är lättare lura folk än det är att övertyga dem att dom blivit lurade. Tänker ofta på detta i samband med Machiarini skandalen

 28. Att kritisera migrationspolitiken, som fyller landet med 100.000-tals analfabetar o ekonomiska ”flyktingar”, anses av regimen o av dess media vara hatiskt o rasistiskt ….

  Hela situationen har spårat ur fullständigt i detta inferno av
  politiskt maktmissbruk.

 29. Media och politiker kommer aldrig att se verkligheten. Det vore ju att erkänna att de haft fel från början. Inga av deras argument har hållit så därför kommer de att blunda tills folket gör revolt. Hoppas den kommer i höst för sen är det nog för sent att kunna vrida landet rätt igen!

 30. Det här med hot och hat är ett intressant ämne. Just hur det upplevs, dels av den drabbade, dels av omgivningen.

  Vi, erfarna läsare, vet ju hur illa SD:s aktiva har drabbats av olika former av hot och hat. Det har till och med varit våld och vandalism. Hur reagerade folk då? Journalisterna pratade om ”offerkoftor” på ett väldigt föraktfullt sätt, och till och med Reinfeldt sa något i stil med att om man tillhör ett sådant parti, då får man räkna med att saker händer. Det, apropå att en valarbetare för SD blev utsatt för grov misshandel, där han nära nog dog. Och övriga partier struntade högaktningsfullt i vad som drabbade SD. För SD är ”ett ”rasistiskt” parti”, och det drabbade inte dem…

  Men till slut drabbades även KD av våldet från autonoma vänstern. Men detta var många år sedan, ungefär 10 år sedan.

  Men det är ändå så fascinerande, för när diverse politiker och journalister får e-mail från engagerade och upprörda väljare och läsare, men OJ vad mycket ”hat” de då får stå ut med. Bara för att man inte håller med dem, är man helt plötsligt en ”hatare” som ”hotar” dem… Men hur mycket av detta hat och hot är äkta?

  Vi har läst om vänsterns trollfabriker som gör allt vad de kan för att skapa konflikter och hat, mot alla de som de anser inte ha rätta åsikterna. Och med det i ekvationen, då får vi helt andra värden.

 31. Hat har sedan länge delats in laga hot eller olaga hot. Olaga hot renderar ett strängare eller mildare straff. Vad händer då någon överträder den form av självcensur som kallar de pressetiska reglerna? Oftast inte ett dugg. Det finns exempel på så kallade kändisar som känt sig förtalade och gått till domstol. en även medelmåttig advokat har, vad jag minns, lyckats få sin klient frikänd. En underlig form av censurtendenser kan man finna även här på Samhällsnytt och jag har ibland irriterat mig på detta. Det är inget större framsteg att ersätta en åsiktskorridor med en annan anser jag

 32. Ställ frågan och förutsatt att mottagaren är ärlig och hederlig, så blir svaret detsamma nej en normal människa kan inte tycka om invandrarna!
  Enkelt förklarat, invandrare har gjort vårt land grymt kriminellt!
  Betänk att var och varannan politiker gillar inte invandringen men de fega kräken törs inte tala om vad de innerst tänker??
  Just därför är många glada över att SD leder linjen och de andra partierna använder SD till sin egen gardering, om 7-klövern går utanför PK propagandan, som bl.a manar på att vi ska älska de kriminella invandrarna? När politiker ständigt uttrycker sig kollektivt, att det är inte något fel på invandrarna??
  Men gudskelov detta håller på att luckras upp, även totalt korkade politiker börjar att hitta sitt förstånd!

 33. Etablissemangsmedia har börjat förändras. Dels började jag lyssna på en dokumentär om Dan Park som lät som den åtminstone strävade efter att vara nyabnserad.

  Och dels har jag upptäckt två poddar i etablissemangsmedia som, tja, jag vet inte vad de har för åsikter men de är underhållande. De ironiserar över feminism och annat sådant, med äkta träffsäkerhet. Förvånande för mig som är van vid total PK hegemoni och total urtråkighet och total brist på självironi på etablissemangets plattformer:

  Dan Park dokumentär på P3:
  https://sverigesradio.se/sida/avsnitt/1105272?programid=909

  Lilla Drevet (Aftonbladet):
  https://podcast.aftonbladet.se/p/lilla-drevet/

  Tankesmedjan P1:
  https://sverigesradio.se/tankesmedjan

  Sen har jag märkt att olika komersiella kanaler faktiskt har en viss konservativ lutning nuförtiden, eller, vänstermupperiet är borta från dem.

 34. Politiken är större än kärleken. Pratade med polarn idag som träffade en tjej som han gillade och var snygg som han sa. Tycke uppstod och dom pratades vid i telefon. Tills hon frågade vad han röstade på. Sen var det kört hon var sosse. Dom kom fram till att hon kunde inte umgås med hans vänner och barn. På grund av politik helt satans otroligt vad media o politiker och framför allt skola har splittrat en folkgrupp. Hur har svenskar blivit hatiska mot varandra klart svenskarna blir lättstyrda när dom inte har någon samman hållning. Men det håller nog på att ändras när man samlar ihop en halvmiljon på två dagar. Vilken underbar käftsmäll på dom som jobbar på att splittra oss. Nää kärleken ska vara starkare än allting. Alltså till man o kvinna inte dom som kör ihjäl folk på Drottninggatan det är äcklig politik.

 35. Jag har länge påpekat att om man vill komma sanningen närmast så ska man vända på allt som media och politiker säger och skriver. Man får lära sig att tänka tvärtom helt enkelt.

  Bäst är att skippa TV helt och hållet då allt innehåll idag är format för att hjärntvätta folket. Radio och tidningar likaså. Det är ingen tvekan om att samma människor äger nästan all media i väst då upplägget nästan är identiskt. Om inte annat så ta en titt på vad media världen över skriver om Trump.

  Det är mycket lätt att bli påverkad av den ständiga hjärntvätten, så bäst är att avstå skiten. Jag klandrar inte människor som inte förstår hur det verkligen ligger till, då de blir bombade av propaganda från alla håll. Inte bara av media, utan även av skolorna, politiker, facket, myndigheter och en massa nyttiga idioter.

 36. Man kan säga vad och om pk-politiker eller pk-media, så ligger de förbannat nära gränsen för att tituleras förrädiska. Om man tar numera statsminister Stefan Löfven och när han hade valts som ordförande för socialdemokratin, och han kom ut från lokalen så fick han en mikrofon under näsan och han sade ”jag är övertygad feminist”. I och med vad statsministern så sade i den mikrofonen som verkade mer eller mindre ha varit en mikrofon som skulle förmedla ett ”visst” budskap till någon eller några. Och får man gissa så kan man tänka sig att Stefan Löfvens budskap gick raka vägen in till Mona Sahlin, hon som påminner mer om en ond häxa. Och så klatt så fick pk-media rätt ”uttalande” så att de därmed inte behövde uppleva att Stefan Löfven var någon ny Håkan Juholt som utmanade Mona Sahlin och tänkte politiskt återföra socialdemokratiska partiet till en återgång till socialdemokratiska arbetarpartiet. Efter detta uttalandet av Stefan Löfven så jublades det säkerligen inom kommunismen och vänsterliberalismen samt media-bolsjevism.

 37. ”hat och hot”
  Det man kan säga är att kommunister och vänsterliberalerna är ena ynkedomar, detta efter att de gnäller och gråter som små barn om de inte får göra revolution och störta demokratin men i och med att kommunisterna och vänsterliberalerna håller likt barn profeten Muhammeds islam i handen så visar det på att de är rena rama ynkedomen. Och media husens ägare verkar lida av både vaxpropp och obildade, detta efter att de varken ser, hör eller talar. Jo, de talar faktiskt, deras ord består enbart av ”fascism” eller ”nazism”, för att sedan låsa in sig på deras slutna rum.

 38. J.T. som alltid analyserar tillståndet hos Moder Svea.
  Klarsynt.
  MSM är beklämmande i sina ”analyser” vad som får henne på fall.
  Bara en tidsfråga nu innan ”DET STORA BRAKET”.

 39. ”Vem är det som hatar och hotar, regimförsvararna eller regimkritikerna?” Förhoppningsvis har varenda väljare före den 9/9 2018 klart för sig vilka som är de hotfulla och hatande mobbarna.

 40. Det er jo meget svensk, at have så moraliserende en debat. Nu har det virket imod indvandringskritik i 30 år, men ikke mere. Så moraliserer etablissementet bare endnu mere. Har I ikke lagt mærke til, at der ikke er noget med ”hat og hot” i Danmark og Norge, og har I ikke tænkt på hvorfor?

  • Bra frågeställning…Konsensus-drömmen…arvet från tiden när Sverige verkligen var världsbäst på 1960-talet…kanske har orsakat en svartvit jesuitisk ’ändamålen-helgar-medlen hybris’. I Norge misstänker jag att samma orealistiska godhetsambition finns hos vissa men mer på miljöekologiområdet.

   Övermod är något lindrigare än megalomani – hälften så illa – men som med alla försvarsmekanismer och feluppfattningar om verkligheten så minskas synfältet till ett tunnelseende som till slut bara ser de (vid det laget klarseende och berättigade) kritikerna som då måste nedtystas genom att först bli hatade…men detta sker lyckligtvis inte eftersom de då/nu är lika stora som samhällseliten.

 41. Ordet hat är idag ett nästan lika missbrukat ord som ordet utmaning. Idag räcker det med att ett tiotal människor uttryckt sig starkt negativt på twitter om något eller någon, för att media ska måla upp det som en ”hatstorm”.

  Själv har jag upplevt riktigt hat en enda gång i mitt liv.
  Det var efter att jag blivit svårt misshandlad utan någon som helst anledning. Jag drevs av rent hat i några månader efteråt och var helt inställd på att hämnas på det mest brutala sätt. Så blev det lyckligtvis aldrig, utan idioterna hann gripas och fängslas. Den känslan jag hade under ett par månader, det var hat.

  Politiker, media och även vanligt folk, verkar knappt kunna prata nuförtiden utan att försöka förstärka sina ord å det grövsta.

 42. Utmärkt skrivet! Just vad är hat och hot och vad är att inte hålla med om andras åsikter?
  I det infekterade klimatet som vi alla lever i så är gränserna väldigt flytande.
  Att påtala att en politiker eller tjänsteperson är totalt värdelös kan vissa hävda vara både hat och hot.
  Men att från vänsterhåll önska död ur poliser eller som en viss skribent på expressen vilja utrota alla brunråttor med gift verkar helt ok.
  För det första så borde det vara samma spelregler för alla åsikts inriktningar.
  Sedan så borde samtalet tillåtas lite humor och sarkasm, då åsiktspuritaner använder den strikta tolkningen för att härska samtalet och manipulera åt vilken riktning det landar.
  Just att förbjuda vissa ord och censurera är sådant som påminner en hel del om hur nazismen startade. Även om det svenska klimatet är i nuläget bra mycket mjukare,
  så behövs bara tillräckligt många som vill dra åt snaran en bit så kommer fängslande och det totalitära som ett brev på posten.
  Demokrati är svårt och att Sverige har misslyckats är min känsla, att med ena handen jaga pensionärer för ”Näthat” När fasen kan lite ord vara värre än att utreda en våldtäkt?
  Eller en myndighet som vägrar att utföra sitt jobb då resultatet kan gynna ett visst
  politiskt parti.
  Detta beteende är inte värdigt en demokrati, utan det påminner mer om dessa små religiösa samfund som var bokstavstroende i religösa frågor. Dom flesta av dom har ju historiskt gått under på grund av intolerans och att dom urartat efter en ganska kort stund.
  Åter till vår demokrati, att likt Jefferson önska att frihetens träd ska vattnas med blod från patrioter och tyranner, är ju ingen väg att gå.
  Tyvärr så kommer ju vägen gå dit till slut om åsiktsrummet krymper för varje åsiktspolis som vill sätta sitt fingeravtryck på historien!
  Vi måste ta tillbaka vår demokrati med humor och en förlåtande ton.
  Hat kan andra syssla med!

 43. Väl skrivet Herr Tullberg. Hatet och hoten skylls alltjämt på de ”högerextrema” men som vi alla vet nu, är det vänstern och islamisterna som bär på detta ok!!!!!

  • Jag har aldrig någonsin sett att vänstervåldsaktivisterna blivit stoppade. NMR försökte en gång ” motdemonstrera ” i Kärrtorp …Jösses vilket liv det blev…kommunisterna försökte döda motdemonstranterna och när en känd vänstervåldsverkare fick spö blev hela MSM-mediesverige som galna….Nej..vänstern har alltid fått hållas…..inte ens tama ” Folkets demonstration ” på Norrmalmstorg fick vara ifred för våldsvänstern..

 44. Nu har Morgan Johansson sagt att man skall förbjuda rasistiska organisationer.
  Ett åsiktsförbud alltså.
  Man undrar vem som skall definiera vad som är rasism.
  Vår statsminister kallar ju SD för ett rasistiskt parti.
  Skall SD då förbjudas ?
  Inte ens Löfven regeringen kan väl vara så stolliga.

  • Förbjud alla våldsvurmande riktningar – inklusive vänstern!
   Kommunism är också en rörelse som uppmanar till våld och maktövertagande med vapen (arbetarnas revolution för att bilda proletariatets diktatur – det ultimata målet)!
   För all del, målet som islamismen siktar till är ännu värre!
   Så har vänstern stött kommunismen i samtliga länder tills det har brakat ihop – skenheligt och falskt beteende!
   Gudrun Schyman är barn av den vänstern och är därmed på samma moraliska plan som nazisterna hon vill förbjuda!
   En rätt lagstiftning vore den som Moderaterna föreslår,
   ”kriminalisering av våldsbejakande extremism”.
   Rurik 2018-07-18

LÄMNA ETT SVAR