Sveriges medlemskap i Nato står och väger och ligger i islamistiska Turkiets händer. Hård kritik har riktats mot tidigare försök att sabotera anslutningsprocessen genom att reta upp den turkiska regimen. På lördagen sällade sig HBT-rörelsen till samma skara med provocerande PKK-flaggor och Erdogan-gaydocka i den kontroversiella Prideparanden i Stockholm.

Det är de vänsterextrema och kurdiska terrororganisationen PKK närstående Rojavakommittéerna som i ett försök att stoppa Sveriges Nato-anslutning fick tillstånd att delta i årets upplaga av den stora paraden för sexuella minoriteter i huvudstaden.

Kommittén har tidigare iscensatt aktiviteter syftande till att sabotera den svenska Natoprocessen genom att ge bränsle åt den turkiska ilskan mot Sverige. Och nu fick man alltså grönt ljus från Pridearrangörerna att använda paraden som plattform för det budskapet.

PKK-flagga och Erdogan som gaydocka

För ändamålet hade Rojavakommittéerna tillverkat en docka av den turkiske presidenten Erdogan, av samma slag som andra kurdiska aktivister tidigare hängde upp och ned utanför Turkiets ambassad i huvudstaden, även det i syfte att försöka spoliera det svenska Natomedlemskapet.

I det här fallet hade dockan försetts med attribut som gav intryck av att Erdogan är homo-, bi- eller transsexuell. Kommittén hade även fått tillstånd av Pridearrangörerna att paradera med terrorstämplade PKK:s flagga.

Fördöms ”å det starkaste” av Turkiet

Tilltaget har inte tagits emot väl av den turkiska AKP-regimen som i enlighet med islams lagar har en negativ grundsyn på sexuella avvikelser. Det finns också lagar i Turkiet som förbjuder att man gör narr av eller förolämpar presidenten. Samröre med PKK är belagt med stränga fängelsestraff.

Turkiets justitieminister Yilmaz Tunc har i ett offentligt uttalande i sociala medier fördömt aktionen. Han skriver att han ”å det starkaste” fördömer hur den svenska Priderörelsen upplåtit plats åt anhängare till PKK-terrorismen att utse Turkiets president som måltavla för den här sortens provokation och antyder att det kan komma att påverka hur man i slutänden ställer sig till ett svenskt Natomedlemskap.

Fortsätter aktionen i sociala medier

I ett annat sammanhang kallar det turkiska utrikesdepartementet attacken mot presidenten för ”en skändlig handling”. De PKK-trogna Rojavakommittéerna har svarat med att i sociala medier fortsätta provokationen genom att gå ut med en bild på Pride-Erdogan och en PKK-flagga där man också anklagar den islamistiska turkiska regimen för att vara homofobisk.

Regeringen kritisk till tidigare Nato-sabotage

Den svenska regeringen har riktat skarp kritik mot tidigare försök att sabotera den svenska Natoprocessen, däribland de koranbränningar och hängningar av Erdogan-dockor som iscensatts. Diskussioner om att inskränka den grundlagsfästa mötesfriheten för att förhindra sådana initiativ pågår på högsta politiska nivå.

Regeringen kommunicerade på en pressträff nyligen att också att man tror att dessa aktioner i själva verket är ryska påverkansoperationer iscensatta av personer på uppdrag av Putin. Några bevis för att det förhåller sig så har man emellertid hittills inte kunnat presentera.

I skrivande stund har regeringen inte på motsvarande sätt gått ut och kritiserat Prideparaden och dess arrangörer, anklagat dem för rysskopplingar eller antytt att sådana parader i framtiden kan komma att omfattas av de utökade möjligheter i ordningslagen att neka tillstånd som nu övervägs.

Ingen kommentar från Pridearrangörerna

Pridearrangörerna anklagade nyligen de aktörer som iscensatt och gett stöd åt den här typen av islamkritiska och de facto Nato-saboterande aktiviteter. Man menar att de reaktioner dessa aktioner provocerat fram har äventyrat de sexuella minoriteternas trygg- och säkerhet att i år paradera på gatorna.

Men nu ger man alltså grönt ljus åt samma typ av provokationer i de egna leden. Arrangörerna har inte kommenterat vilken säkerhetsbedömning man gjorde inför detta eller bemött kritiken mot att man godkänt PKK-flaggor i Prideparaden.