Den gångna veckan var den första som de nya och starkt efterfrågade ordningsvakterna patrullerade centrala Göteborg. Det blev en hektisk debut med ett 40-tal gripanden på fem dagar.

De centrala delarna av Göteborg med Nordstan som epicentrum har under lång tid brottats med otrygghet, kriminalitet och droghantering, främst från gäng med ungdomar från de intilliggande invandrardominerade områdena.

Många har efterfrågat ökade insatser för att stävja problemen och att bjuda de antisociala elementen på värmestuga med kaffe och bulle har inte fungerat. Den senaste tiden har den rasidentitära Black Lives Matter-rörelsen förstärkt av våldbejakande vänsterextremister förvärrat situationen ytterligare.

I brist på polisiära insatser att sätta in har en lösning med nya ordningsvakter kommit på plats på fyra särskilt brottsbelastade platser i centrala Göteborg – Gustavs Adolfs torg, Brunnsparken, Kanaltorget och Kronhusbodarna. Och det blev dryga arbetspass för dessa vakter. De första fem dagarna fick man göra ett 40-tal ingripanden, somliga av dem i samverkan med polisen.

Vakterna är inte populära bland buset på stan och har ifrågasatts från vänsterpolitiskt håll. Men de är desto mer uppskattade av den laglydiga allmänheten.

– Vakterna har blivit väl mottagna av allmänheten. Folk har kommit fram och sagt att de behövs, berättar Filip Lundgren, säkerhetschef på stadsledningskontoret, för Göteborgs-Posten (betalartikel 20-08-08).

Beslut om förstärkt närvaro av ordingsvakter togs av kommunen i slutet av juni. Sedan har det tagit en månad att få dessa på plats med specialubildning och logistik. Någon bortre tidsgräns för hur länge vakterna ska finnas kvar har inte offentliggjorts. De är ute på pass eftermiddagar och kvällar alla dagar i veckan.

Vakterna har på sedvanligt svenskt vis instruktioner om att i första hand försöka lösa uppkomna situationer med ”dialog och samtal”. Men man har också befogenheter enligt tredje paragrafen i Lagen om ordningsvakter med mandat att ”avvisa eller avlägsna personer som stör eller utgör en omedelbar fara för den allmänna ordningen”. De får även ta till tvångsmedel och göra gripanden.

authorimage