När polisen gjorde husrannsakan hemma hos 45-åriga migranten Salwa Gabro påträffade man 226 guldsmycken, samtliga stulna från åldringar på kvinnan arbetsplats, hemtjänsten i Knivsta norr om Stockholm. Nu döms hon till tre års fängelse.

Det var efter att smycken och pengar börjat försvinna hos flera äldre i kommunen som polisen kopplades in. Ganska snart riktades misstankar mot den hemtjänstanställda kvinnan och husrannsakan gjorde i hennes bostad.

Värdet på de stulna smyckena som påträffades uppgår till 1,2 miljoner kronor. Samtliga bestulna offer är över 90 år gamla. Många av föremålen är vigselringar och liknande med stort affektionsvärde för de bestulna.

Pågått under flera år

När härvan rullades upp visade det sig att Salwa skaffat sig extrainkomster genom åldringsbrott under flera års tid. Familjen behövde pengar eftersom maken, också han med utomvästlig invandrarbakgrund, enligt domen haft ”försumbara inkomster”. Det har dock inte kunnat beläggas att han känt till hustruns brottsliga verksamhet.

Salwa nekar till att ha begått stölderna. De alternativa förklaringar Salwa lämnat till hur alla de stulna föremålen från brukare hon besökt i hemtjänsten hamnat i hennes hem finner domstolen dock fantasifulla och inte trovärdiga.

Uppsala tingsrätt dömer Salwa Gabro, född 1974-06-26 till tre års fängelse för stölder och häleri (mål nr B 636-20). Hon ska även betala ett skadestånd på 150 000 kronor till de åldringar hon stulit från.

Salwa har efter att stölderna uppdagades fått sparken från sitt jobb inom hemtjänsten. Hon har sedan hon greps suttit häktad och ska kvarstå i häkte till dess straffet börjar avtjänas.

Domen med kompletta redogörelser för samtliga stölder kan laddas ned och läsas HÄR.

Återkommande problem

Tidigare i år åtalades en annan kvinna för omfattande grova och systematiska stölder mot dementa åldringar på äldreboendet Oxbackshemmet i Södertälje. Kvinnan kunde bindas till stölderna genom övervakningsbilder från den pantbank där hon avyttrat de stulna smyckena.

Stölder från åldringar begångna av anställda inom hemtjänst och äldreomsorg har kunnat pågå under lång tid. Redan för tio år sedan uppdagades liknande brott i Skellefteå där en hemtjänstanställd kvinna i 30-årsåldern kunde beslås med att ha stulit smycken, pengar och narkotikaklassade läkemedel hemma hos svårt sjuka åldringar.

I takt med att kraftiga besparingar i äldreomsorgen genomförts har yrket blivit oattraktivt för kvalificerad vårdpersonal. För att rekrytera till vakanserna har kommunerna tvingats sänka kraven på vilka man anställer. En stor och ökande andel är numera nyanlända med bristfälliga språkkunskaper och inte sällan oklar identitet, något som ökat riskerna för vanvård men även brott mot de äldre.