Holland läggs ned – bara Nederländerna tillåts

42 Shares

Nederländska myndigheter har gett order om att det är Nederländerna och inget annat landet ska kallas. En av anledningarna sägs vara att man vill minska massturismen.

Skyltar och loggor med ”Holland” på har redan börjat tas ned och fraktas bort. På företag, universitet och ambassader har man fått strikta order om att det nu är det officiella namnet ”Nederländerna” som gäller.

Holland anses vara alltför förknippat med cannabisturism och prostitution. Man vill även försöka minska turismen i framför allt huvudstaden Amsterdam antalet besökare ökat med sju miljoner sedan 2005 och väntas öka med ytterligare tio miljoner till 2030.

Ytterligare ett steg i processen tas i vår då man stoppar marknadsföringen av landet och turistkontoren i Spanien, Italien och Japan läggs ned.

Holland är en referens till två av landets totalt tolv provinser – Norra och Södra Holland.

42 Shares

På grund av tekniska problem är Disqus kommentarsfält ur funktion för närvarande.

Vi jobbar på att lösa det och tackar för er förståelse!