Den tidigare Sverigedemokratiske riksdagsledamoten Thoralf Alfsson drar nu igång en ny namninsamling syftande till att få till stånd en folkomröstning om det kontroversiella bygget av en ny jättemoské i staden.

Ett tidigare namninsamlingsinitiativ från Sverigedemokraterna med samma ändamål stupade på mållinjen när endast några hundra underskrifter av de nödvändiga 5 600 saknades. Enligt Alfsson berodde det på att projektet inte administrerats på på ett fullgott sätt och att väldigt många Kalmarbor som inte vill se sin stad ytterligare islamiserad inte nåtts av informationen eller inte vetat var det funnits namnlistor att skriva på.

Hoppet om att bygget inte skulle bli på grund av otillräcklig finansiering grusades också när en muslimsk aktivist nyligen satte igång en penninginsamling och lyckades säkra de 11 miljoner kronor som saknades. Själva hade initiativtagarna till stormoskén endast lyckats skrapa ihop två miljoner.

Alfsson skriver på sin populära blogg att han fångat upp en stämning av stor besvikelse bland Kalmarborna över att tvingas finna sig i att bygget av jättemoskén blir av. Det har fått den tidigare SD-riksdagsledamoten att via Framtid Kalmar ta initiativ till en ny namninsamling.

LÄS MER: Jamals insamling gav miljoner till moskébygge – ska bygga många fler moskéer

Stora risker och negativa effekter

Särskilt illa anser kritikerna att det är att kommunen säljer offentlig mark som tillhör invånarna för ändamålet att bygga en stormoské för en kontroversiell trosuppfattningen som utöver den generella kritiken just nu är särskilt på tapeten för kravaller och eskalerat terrorhot syftande till att avskaffa delar av Sveriges demokrati.

Marken är idag ett uppskattat grön- och friluftsområde som kommer att schaktas bort för att ge plats för moskén. Men även om det varit på privat mark menar man att det vore olämpligt att bevilja bygglov för en jättemoské på 700 kvadratmeter.

Enligt kritikerna riskerar moskébygget förstärka segregationen och utvidga de parallella samhällsstrukturer som redan etablerats i Kalmar som på så många andra håll i landet i den utomvästliga och i huvudsak muslimska massinvandringens spår. Man ser också en stor riska att islamiska sharialagar får ett starkare fäste och börjar praktiseras av flera i de segregerade migrantområdena i Kalmar.

Farhågor finns också här som i samband med många andra stora moskébyggen i Sverige att det döljer sig penningstarka utländska intressen bakom initiativet – radikala och islamistiska organisationer i arabvärlden med den långsiktiga målsättningen att förvandla Sverige till ett muslimskt land.

Motarbetades av Socialdemokraterna

Det tidigare SD-initiativet för en folkomröstning motarbetades intensivt av Socialdemokraterna i Kalmar. Partiet som idag har en av sina största väljarbaser bland muslimska migranter ville göra gällande att en sådan omröstning vore olaglig och i strid med religionsfriheten. Något stöd för den uppfattningen har man emellertid inte fått.

Alfsson är övertygad om att den nya namninsamlingen genomför med rätt marknadsföring enkelt ska få ihop de runt 5 600 namnunderskrifter som behövs för att kunna lämna in ett folkinitiativ till Kalmar kommun. Men det är bara det första steget mot att stoppa det av många oönskade moskébygget.

Kommunfullmäktige kan säga nej till att genomföra en folkomröstning även om initiativtagarna fått i hop erforderligt antal underskrifter. Om den ändå genomförs gäller det förstås också att nej-sidan vinner. Slutligen kan kommunen strunta i valresultatet och låta moskébygget gå vidare ändå. Kommunala folkomröstningar är endast rådgivande.

LÄS MER: S vill stoppa folkomröstning om moskébygge: ”Vi har religionsfrihet”

Alla kan vara med och engagera sig

För att alla som engagerar sig i namninsamlingen inte ska göra några misstag som gör att kommunen kan förklara listorna ogiltiga citerar Alfsson kommunallagen 8 kap. 2§ där folkinitiativ av det här slaget regleras, bland annat avseende vilka uppgifter som måste finnas med för var och en av undertecknarna och vad namninsamlingen avser:

”Initiativet ska vara skriftligt, ange den aktuella frågan samt innehålla initiativtagarnas egenhändiga namnteckningar, uppgifter om när namnteckningarna gjorts, namnförtydliganden, personnummer och uppgift om deras adresser.”

Alfsson blogg finns även en korrekt formulerad förtryckt blankett för insamlingen att ladda ned som pdf och skriva ut för alla som vill hjälpa till. En direktlänk till blanketten hittar du även HÄR.

Alla hjälpande händer är välkomna. Även personer utanför Kalmar kan delta som volontärer att samla in namnunderskrifter och sprida information. Endast personer skrivna i Kalmar kan emellertid skriva på listan.