Lomma kommuns socialnämnd gick back 6,5 miljoner för 2018. Det främsta skälet är nyanlända migranter men även en ökning av anmälningar gällande barn och inhyrd personal.

Fram till oktober hade kommunen lagt ned 400 000 kronor på hotellnätter för nyanlända migranter och värre skulle det bli. Allra sämst ställt är det hos individ- och familjeomsorgen, en del av socialförvaltningen, där man gått back nästan tio miljoner.

Många av de nyanlända har haft behov av ekonomiskt bistånd och då det råder brist på bostäder har man fått placera vissa av dessa på hotell till en kostnad av 1,1 miljoner. Antalet anmälningar gällande barn har ökat med 15 procent på ett år vilket i kombination med fler sjukskrivningar gjort att man hyrt in socionomer.

LÄS MER: Lomma storhandlar fastigheter till migranter för 22,1 miljoner kronor

För att försöka få ordning på ekonomin ska kommun nu bland annat göra en ordentlig genomgång och se om det finns några rutiner man eventuellt kan förbättra eller samordningsvinster som kan göras. Man ska även undvika dyra boendelösningar utanför kommunen.

Enligt statistik från SBC tillhör Lomma en av landets snabbast växande kommuner – under senaste året fick man ett tillskott på 499 personer.