Nyligen fastställde hovrätten tingsrättsdomen mot en äldre afghansk man som bland annat våldtagit en 11-årig flicka i en simhall. Åklagaren som hade överklagat domen och yrkat på utvisning fick inget gehör för sin begäran – detta eftersom man ”endast får utvisa om det finns synnerliga skäl”.

Det var i mitten av december om Samhällsnytt uppmärksammade 51-årige Ahmad Motmain och den våldtäkt han begått mot en 11-årig flicka. Motmain invandrade från Afghanistan år 2003, det vill säga för 17 år sedan, men har ännu inte lärt sig bra svenska.

Han har under vistelsen i Sverige sysselsatt sig som ordförande i en afghansk förening för att bland annat stoppa utvisningar av migranter som saknar asylskäl. Föreningen uppger på sin hemsida att den finansieras genom statliga bidrag.

LÄS ÄVEN: Ordförande för afghanska föreningen våldtog 11-årig flicka i simhall – utvisas inte

Motmain dömdes i Göteborgs tingsrätt den 11 december till fängelse i två år och fem månader för våldtäkt mot barn, sexuellt övergrepp mot barn och två fall av sexuellt ofredande. Polisutredningen har visat att Motmain begått brotten under flera års tid och mot flera olika barn i åldrarna fem till elva år.

Motmain: ”Kan du sex”

I ett av fallen, som inträffade i Angereds simhall år 2016, har Motmain tagit kontakt med en 11-årig flicka som befann sig där med vänner. Den afghanske migranten erbjöd sig hjälpa flickan att lära sig simma genom att öva bentag avsides från andra i simbassängen.

Flickan instruerades att hålla i bassängkanten och öva på bentag medan mannen föregrep sig på henne genom att med händerna greppa tag i brösten och penetrera vaginan med fingrarna. Vidare frågade mannen den unga flickan om hon ”kunde sex”.

Utvisas inte 

Efter att tingsrättsdomen fallit överklagade både åklagaren och Motmain domen till Hovrätten för Västra Sverige. Åklagaren yrkade på att hovrätten skulle skärpa straffet och även utvisa Motmain med förbud att återvända till Sverige inom 15 år.

Istället beslutade hovrätten att fria Motmain för de två fallen av sexuellt ofredande. Man fastställde samtidigt straffets längd till fängelse i två år och fem månader. Vidare ogillade hovrätten åklagarens yrkande på utvisning.

Ogillandet beror inte på att det skulle råda något generellt eller personligt hinder mot verkställighet av utvisning till Afghanistan. Anledningen är i stället att Motmain har familj i Sverige och att han sedan år 2013 innehar ett permanent uppehållstillstånd.

Hovrätten hänvisar till kap 8 a § 3 i utlänningslagen där det framgår att den som vistats i Sverige i minst fyra år med ett permanent uppehållstillstånd endast får utvisas om det finns synnerliga skäl. Sådana menar domstolen inte föreligger i det aktuella fallet.

”Mot den bakgrunden och med hänsyn till hans personliga förhållanden anser hovrätten att det inte finns synnerliga skäl för utvisning. Utvisningsyrkandet ska därför ogillas”

LÄS ÄVEN: Nyanlända migranter våldtog, fotade och rånade kvinna i centrala Stockholm