Segregationen i Sverige är på sina håll i spåren av den höga invandringen närmast total. I vissa förorter är den enda svensk som invandrareleverna möter i skolan läraren eller rektorn. I Norrköping har utvecklingen gått ännu längre – på småbarnsavdelningen på en förskola finns inte en enda anställd som talar svenska.

Missförhållandet på Missansia förskola i Norrköping som har stark inriktning på arabisktalande barn upptäcktes vid ett av kommunens tillsynsbesök. Skollagen anger att barn ska ha rätt att lära sig och utveckla det svenska språket i förskolan och för små barn till invandrade föräldrar som ofta inte talar svenska alls eller bristfälligt är detta särskilt viktigt.

Vid inspektionen riktades även kritik mot att ingen i förskolans personal har förskollärarutbildning.

Förskolechefen Mona Blommaberg kan inte förklara varför man gjort personalprioriteringar som innebär att ingen av de anställda som kan svenska arbetar på småbarnsavdelningen där språkutvecklingen bland barnen är som viktigast.

Själv har Mona en pedagogisk utbildning från Egypten där hon är född och uppvuxen. Men hon uppger att hon är i färd med att läsa in en speciell förskollärarutbildning med ”interkulturell profil” som anordnas av kontroversiella Södertörns högskola.

När hon får sin examen från Södertörns högskola kommer det alltså att finnas en person på förskolan som har förskollärarutbildning. Det tycker Mona räcker eftersom förskolan inte är så stor.

Utbildningsnämnden i Norrköpings kommun låter sig dock inte nöja med de besked man fått från Missansia förskola. Om nödvändiga förbättringar inte sker riskerar förskolan att få betala ett vitesbelopp och kan i slutänden förlora sitt tillstånd att bedriva friförskola.

Av de 25 idag inskrivna förskolebarnen på Missansia förskola har endast ett en förälder som har svenska som modersmål. Förskolan har sedan starten för ett antal år sedan oftast helt saknar barn med svenskspråkiga föräldrar. Den är dock mycket populär bland framför allt arabisktalande småbarnsföräldrar som köar för en plats.