Svenskar har ingen rätt att kräva att kunna känna igen sig i sitt land eller samhälle. De bör i stället vara tacksamma för att landet tas över av invandrargrupper, exempelvis assyrierna i Södertälje. Det hävdade Sydsvenskans kulturskribent Rakel Chukri, som själv har assyriskt ursprung, i en debatt på Bokmässan.

Just nu pågår den stora bokmässan i Göteborg. Trots att nationsvänliga aktörer som Nya Tider numera är portade från att delta, lyckades man inte helt undvika den infekterade invandringsdebatten.

Efter att Sverigedemokraterna och de nya alternativa medier i decennier påtalat den förda invandringspolitikens negativa konsekvenser har den kritiska debatten stegvis börjat nå in även på de gamla mediernas redaktioner. Det som först blev rumsrent att tala om var att invandringen kostar mycket pengar, något som länge förnekades.

Mer tillåtet diskutera andra konsekvenser av invandring än de ekonomiska
Men nyligen öppnades även dörren upp för att diskutera andra aspekter av Sveriges utveckling mot ett etniskt segregerat land, aspekter som tidigare ansetts tillhöra rasismens domäner. Det fenomen som på engelska brukar kallas ”white flight”, det vill säga att svenskar flyttar ut när invandrarna flyttar in, har inte endast socioekonomiska förklaringar.

På samma sätt som migranter tyr sig till sin egen grupp, ser även svenskar ett värde i att leva med personer ur sin egen etniska grupp. Ivar Arpi på Svenska Dagbladet bröt ny mark inom mainstream-media när han för en tid sedan slog fast det som vanligt folk, Sverigedemokrater och alternativmedia pratat om i årtionden – det är demografin, mer än ekonomin, som får alltfler väljare att söka sig till SD.

Åsiktsglapp mellan folket och journalisterna
Arpi fick mycket beröm från folkdjupen för att ha öppnat denna dörr på glänt hos etablissemangsmedia. Mindre populärt var initiativet inom den i huvudsak vänstersinnade kultur- och journalisteliten. Arpi hade ”passerat en anständighetens gräns” sades det, genom att tillskriva svenskar samma rätt och egenskap som andra etniska grupper att känna samhörighet med sina egna och ett visst främlingskap inför andra grupper och kulturer.

Frågan kom på fredagen upp i en debatt på Bokmässan i Göteborg där Arpi deltog. Han påtalade att stora delar av det svenska folket inte internaliserat åsiktskorridorens påbud om att vara positiv till och omfamna idén om det mångkulturella samhället och de förändringar som blivit resultatet av ett antal decennier av en i ett internationellt perspektiv extremt expansiv invandringspolitik.

I debatten deltog även Jens Liljestrand från Expressen, som tidigare profilerat sig som lovordare av den förda invandringspolitiken som han anser berikar Sverige och svenskarna. Han slog i fredagens diskussion på Bokmässan fast att han förespråkar fri invandring.

”Ingen rättighet för svenskar att känna igen sig”
Ännu längre gick Sydsvenskans kulturskribent Rakel Chukri. Hon menade att svenskarna inte har någon rätt till sitt land överhuvudtaget. ”Det är ingen mänsklig rättighet för svenskar att känna igen sig i Sverige” slog hon fast.

Chukri utvecklade det genom att exemplifiera med Södertälje där nu svenskar är i minoritet och assyrier/syrianer demografiskt dominerar genom att utgöra cirka 35 procent av invånarna.

Gamla Södertäljebor som inte längre känner igen sig i sin stad borde inte se det som något negativt, menade Chukri, som själv har assyrisk invandrarbakgrund – i stället borde de vara stolta över att en utländsk folkgrupp har gjort Södertälje till sin egen huvudstad.

Chukri sade också att hon och andra assyrier inte kommit till Sverige för att anpassa sig och bli svenskar utan för att kunna fortsätta vara assyrier. Hon svarande jakande på frågan från Arpi om det är viktigt för henne att ha en assyrisk identitet men ville inte kommentera att det har utmålats som skamfyllt och rasistiskt för svenskar att vilja vara svensk på samma sätt.

Liljestrand som hade vissa problem att komma in i den nu upphettade diskussionen menade här upprört att det bara är en myt att det skulle vara kontroversiellt att uttrycka stolthet över sin etniskt svenska identitet.

Amerikansk forskare om invandringen till Sverige: ”Det är ett helt annat land”
På Bokmässan fanns också den amerikanska forskaren och statsvetaren Sheri Berman från Columbia University i New York. Hon kom till Sverige första gången 1987 för att forska och menar att Sverige idag ser ”dramatiskt annorlunda ut” jämfört med då till följd av den extrema invandringen.

– I dag ser ert samhälle dramatiskt annorlunda ut. Det är ett helt annat land. Den demografiska förändring som Sverige har genomgått de senaste åren är ganska otrolig. Att tro att den typ av förändringar skulle kunna ske utan problem är historielöst. Det är ett demografiskt experiment av historiska mått, säger hon i en intervju med Svenska Dagbladet.

Berman menar att kulturella motsättningar i ett samhälle är mycket svårare att överbrygga än traditionella klassmotsättningar. Problemen i dag med invandringen är betydligt större än vad problemen med klassamhället tidigare var.

– Ju mer homogent ett samhälle är, desto lättare blir det. Det blir färre klyftor och grupperingar, och det är lättare att skapa en känsla av social solidaritet.

Berman bekänner sig samtidigt till den vänsterliberala demokratins idé som hon menar har blivit normen i efterkrigstidens Västeuropa och tror att det är möjligt att förena mångfald med demokrati. Men hon beskriver detta som den största och svåraste utmaningen för Europa idag och anser att det finns en naivitet bland de styrande om att det mångkulturella samhällsprojektet ska kunna genomföras friktionsfritt.