Vid årsskiftet löper tidsfristen ut för det så kallade asylpaketet då EU-länderna ska komma överens om en gemensam migrationspolitik. På en pressträff på tisdagen konstaterade dock EU:s migrationskommissionär Dimitris Avramopoulos att man inte kommer hinna sätta samman en sådan innan EU-valet i maj nästa år.

Kampen har pågått länge och har hela tiden gått trögt – medan länder som Sverige och Tyskland vill avlastas och att andra EU-länder ska ta sin del av ”ansvaret”, är det inget annat land som vill gå i en sådan riktning.

EU-kommissionen har velat göra det tvingande för samtliga EU-länder att ta emot migranter vid en ny migrantkris. Istället för att fortsätta med de sju lagförslagen vill Avramopoulos att man bryter ut och godkänner de rättsakter där man kommit överens.

– Vi vill att att de fem lagförslag som är färdigförhandlade antas nu, och att förhandlingarna om övriga två fortsätter, sa Avramopoulos.

Och i väntan på att man kommer överens om de två sista lagförslagen efterlyser Avramopoulos en tillfällig lösning som innebär att så många länder som möjligt frivilligt tar emot migranter som plockats upp i Medelhavet.