I dagsläget är deras funktioner starkt begränsade men successivt anammar allt fler företag tekniken. Drygt 5 000 svenskar har idag ett.

Något som är relativt vanligt bland våra husdjur sprider sig nu bland svenska folket som sägs vara bland de mest positiva i världen till mikrochip. Antalet företag som använder tekniken är ännu få men ökar. Hos SJ kan de med mikrochip idag få sin biljett kontrollerad genom att sträcka fram handen för scanning.

Enligt Moa Petersén, forskare vid Lunds universitet, är de idag mest ett pr-trick och för användarna handlar det om en slags identitetsmarkör.

– Det är ofta ett sätt för företag eller arbetsgivare att visa att man är nyfiken på ny teknik, säger Moa Petersén och konstaterar att den mediala uppmärksamheten har varit stor.

Bland de som fått ett mikrochip injicerat hoppas många att man ska kunna använda det till att betala med, men i dagsläget anses tekniken alltför osäker.

Skulle du kunna tänka dig att få ett mikrochip injicerat?