I en ledartext som publicerades i Expressen på fredagen skriver journalisten och debattören Sofie Löwenmark om det faktum att det finns en utbredd rasism mellan olika invandrar- och minoritetsgrupper i landet. Hon anser att politiker och medier bör uppmärksamma ”all rasism i dagens multietniska Sverige”.

Sofie Löwenmark lyfter bland annat att Brå:s nya rapport om så kallad ”afrofobi”, alltså rasism mot svarta, innehåller ett par rader som vittnar om problemets omfattning. Det är uppgifter som borde utgöra politiskt sprängstoff. I rapporten redovisas en EU-studie som visar att Sverige ligger något högre än det europeiska snittet när det gäller svarta personers utsatthet för rasistiskt våld.

Enligt rapporten utgör personer med annan invandrarbakgrund hela 44 procent av de förövare som utsätter svarta personer i Sverige för rasistiskt våld – trots att invandrare i nuläget endast beräknas utgöra cirka 20 procent av Sveriges befolkning.

Nämner Partiet Nyans som exempel

Löwenmark tar även upp den interna maktstriden och splittringen inom invandrarpartiet Partiet Nyans som aktuellt exempel. Så sent som häromdagen kallade utmanaren till partiledarposten den dåvarande (och nuvarande) partiledaren Mikail Yuksel för att vara ”Turkiets megafon”.

”I mitt arbete är det ganska vanligt att jag stöter på berättelser som vittnar om att det finns en utbredd rasism mellan olika invandrar- och minoritetsgrupper. Den som vill se färska exempel kan till exempel ta del av de konflikter som kommit till ytan vid minoritetspartiet Partiet Nyans pågående sammanbrott. De etniskt grundade anklagelser och påhopp som förekommer där mellan huvudsakligen turkar, araber och somalier är skolexempel på en typ av rasism som sällan uppmärksammas i svenska medier.”, skriver Löwenmark i sin artikel.

LÄS ÄVEN: SD är inte det parti i Sverige judar bör oroa sig för, Willy Silberstein