➤ Norden sticker ut i omvärlden – medan IQ sjunker där ökar eller ligger den kvar på en oförändrad nivå i resten av Europa och USA.

Den långa uppgången i IQ som präglat stora delar av 1900-talet kan vara över. Framgångarna har bland annat förklarats med en mer abstrakt och rationell skola och arbetsliv vilket påverkat vårt sätt att tänka.

I Norden har det dock skett en tillbakagång sedan sent 1990- och tidigt 2000-tal. Inga data finns från Sverige från senare år på grund av den nedlagda mönstringen, men låg väldigt nära grannländerna i mätningarna från 1990-talet varför den nyzeeländske statsvetaren James Flynn tror att utvecklingen är densamma här.

Utvecklingen i Danmark är inte fullt så negativ som i Finland och Norge, men i samtliga dessa länder handlar det om en genomsnittlig förlust på 0,23 IQ-poäng sedan 1990-talet – en kraftig effekt på sikt.

Enligt Flynn förbättrades skolorna under perioden 1900-1980 men sedan har detta stagnerat.

– Det kan vara så att Skandinavien ligger före en större trend. Flera andra länder visar tecken på stagnation i IQ-tillväxt, till exempel Storbritannien, Nederländerna, Estland och Tyskland. Men i USA fortsätter IQ att stiga.

– Vi har sett att skolarbetet är mindre krävande i många länder. I många länder så lägger eleverna mindre tid på läxor och läsning.

Hur ska då denna nedåtgående trend kunna vändas?

– Jag vet faktiskt inte. Men det är långt viktigare att vi använder oss av den stora och faktiska ökning vi upplevt på lång sikt till något vettigt, än att bekymra oss över ett mindre fall. Men en bra sak vore om fler läste tjocka böcker, gärna om historia, säger James Flynn.

Journalisten Thomas Gür har en annan teori:

Premierar vi inte kunskap, uppmuntrar vi inte intelligens i skolan och är våra idoler i allmänhet inte framgångsrika forskare och vetenskapsmän och -kvinnor, duktiga uppfinnare, skickliga entreprenörer utan Paradise Hotel-deltagare, bönder som söker fruar, kvinnor från som Sverige som kanske gift sig rikt i Los Angeles (”Hollywood”), och har vi slutat hylla och högakta lärare, samtidigt som de dugligaste, bästa och smartaste inte heller längre vill bli lärare, eftersom vi undergrävt yrkets auktoritet, blir vi också som nation dummare.

Enligt Flynn visar tidigare forskning att hög invandring samvarierar med sjunkande IQ, men menar samtidigt att invandringen till de nordiska länderna under mätperioden inte varit tillräcklig för att spela en viktig roll.