Enligt uppgifter till Samhällsnytt blev en kvinnlig personal på ett utslussningshem för psykiskt sjuka nära Linköping misshandlad och våldtagen av en patient från Iran förra lördagen. Chefen för boendet Maria Delbom bekräftar händelsen, men försöker att tona ned den: ”Hon fick gå hem från sjukhuset samma dag”. Samtidigt kan Samhällsnytt visa att kommunen som driver boendet försöker begränsa spridningen av nyheten – händelsen har inte anmälts till fackets skyddsombudsman och inte rapporterats av någon annan media.

Psykiatriboendet Ekhult i Ljung nära Linköping vänder sig till psykiskt sjuka som snart ska släppas ut efter exempelvis sluten psykiatrisk vård och behöver anpassa sig till livet i samhället. På sin hemsida marknadsför Linköpings kommun utslussningsboendet som ”ett tryggt boende för personer med psykisk ohälsa.” Sex till tio intagna är inlåsta på nätter och ska sköta sin medicinering själva.

Enligt initiala uppgifter till Samhällsnytt överföll en iranier som nyligen kom till boendet en kvinnlig vårdare som jobbat ensam. ”Hon blev halvt ihjälslagen och våldtagen av denna kille”, uppger vår källa.

Enligt källan är det vanligt förekommande att det bara kan finnas en personal i hela byggnaden – särskilt på kvällar mellan 20 och 22. Det ska finnas ett rum där personal kan låsa in sig – men enligt uppgift till oss är det inte alltför svårt att ta sig in i rummet. Vid hot och våld ska polisen larmas genom ett överfallslarm. Framkörningstiden till boendet från Linköping är dock 20-30 minuter.

Facket Kommunals skyddsombudsman för boendet Björn Koistinen vet ingenting om det inträffade när vi ringer honom.

Hur kommer det sig att du inte vet någonting om det trots att det skedde för en vecka sedan?

– Jo, det är därför att arbetsgivaren inte har rapporterat det…

När Samhällsnytt ringer boendets chef Maria Delbom bekräftar hon att händelsen ägt rum. Hon försöker dock att tona ned det i samtalet och menar att den kvinnliga vårdaren inte blev skadad alltför svårt:

– Hon fick gå hem från sjukhuset samma dag.

Samtidigt förnekar Delbom att personal kan ha varit ensam på boendet. När vi ställer frågan om varför Delbom inte underrättade skyddsombudsman om överfallet avbryter hon samtalet och lägger på luren.

Strävan att begränsa spridningen av information om detta fall verkar vara påtaglig – eftersom ingen lokaltidning rapporterade om överfallet. Därmed blir Samhällsnytt första media att informera om det.

Den iranske mannen greps av polisen kort efter att överfallet ägt rum – kl. 11.15 förra lördagen. Av häktningsframställan som vi tagit del av framgår att han är misstänkt för grovt sexuellt övergrepp samt försök till misshandel. Under häktningsförhandlingen erkände mannen det sexuella övergreppet men nekade till misshandeln:

Samhällsnytt har tagit del av flera rättshandlingar som gäller mannens tidigare överklagande av ett tvångsomhändertagande 2017 enligt lagen om psykiatrisk tvångsvård. Då larmade personal på medborgarkontoret i Linköping om honom. Av Psykiatrikliniken i Linköpings uttalande framgår att patienten är ”i oundgängligt behov av psykiatrisk slutenvård för observation och behandling” samt att han ”återinsjuknar upprepat” på grund av avbrott i läkemedelsbehandling:

Den iranske mannen själv menar dock i sitt överklagande att han ”mår bra nu och är frisk”. Han uppger även att han ”vill dra till” sina föräldrar:

Enligt uppgifter från folkbokföringsregistret är mannen född 1995 i Skellefteå hos ett par som folkbokfördes i Sverige samma år. Paret ska först ha uppgett att de invandrat från Afghanistan – som var drabbat av krig under den tiden. Senare ändrade de dock sitt medborgarskap: fadern uppgav att han var iransk medborgare medan modern ändrade sitt medborgarskap till Tadjikistan.