Hämtningen med flyg av IS-terrorister till Sverige planerades av UD under stort hemlighetsmakeri. Allmänhet och media skulle för att undvika negativ opinionsbildning hållas i okunnighet om vad som var på gång. Minst 50 ärenden pågår och Sverige har förbundit sig att inte utvisa tillbaka någon som döms för brott. Från Säpo är det locket på.

Samnytt har i flera artiklar skrivit om de IS-terrorister som välkomnas tillbaka till Sverige efter att ha gett sig iväg för att ansluta sig till den muslimska terrororganisationen IS. Det har påpekats att de här personerna av såväl den syriska som kurdiska administrationen anses så farliga att man vill bli av med dem och fram till dess har hållit dem inlåsta i fångläger.

I Sverige har de i flera fall obevakade släppts ut i det öppna samhället och erbjudits full uppställning från de sociala myndigheterna med boende och försörjning. Uppgifter har också framkommit om att de svenska myndigheternas ansträngningar att hämta ”hem” de här personerna till Sverige har skett under stort hemlighetsmakeri med minsta möjliga insyn, detta för att undvika negativ opinionsbildning som kunnat sätta stopp för projektet.

Anses extremt farliga

De svenska myndigheternas lättvindiga hantering av ”återvändarna” har skett trots att det kurdiska självstyret som som Utrikesdepartementet haft som motpart i förhandlingarna i skrivelser klargjort att de här personerna fortfarande har nära kopplingar till det som återstår av IS och anses extremt farliga.

Detta anför man också som skäl till att man inte vill ha kvar dem i området utan önskar utvisa dem till de länder i Europa, däribland Sverige, där de haft uppehållstillstånd eller medborgarskap. ”Vi har starka skäl att betrakta dem som aktiva hot mot säkerhet, lag och ordning” skriver man bland annat.

Planerades under lång tid och stort hemlighetsmakeri

Svenska folket blev överrumplade när flera kvinnliga IS-terrorister i september utan förvarning flögs till Sverige på uppdrag av den svenska regeringen. Handlingar som nu kommit i dagen visar dock att det bakom kulisserna pågått ett intensivt förberedande regeringsarbete under i princip hela året för att transportera de kvinnliga islamterroristerna till Sverige.

Exempelvis planerades under stort hemlighetsmakeri en resa för en svensk delegation till fånglägret Roj och för möten mellan representanter för den svenska regeringen med företrädare för AANES, den autonoma administrationen i norra och östra Syrien som bland annat innefattar regionen Rojava. På svenska UD förstod man att hämta terroister till Sverige var politiskt känsligt och instruerade därför sin motpart i förhandlingarna att inte läcka till media om vad som var på gång.

”Vi skulle sätta mycket stort värde på att det konsulära besöket sker utan mediebevakning av säkerhetsskäl.” skrev delegationens samordnare, ambassadör Fredrik Florén, i ett mejl till AANES-administrationen. Därefter begav han sig den 13 juni tillsammans med två tjänstemän från UD iväg till fånglägret. Med på redan fanns även chefen för Centrum mot våldsbejakande extremism (CVE), Jonas Trolle.

Minst 50 utredningar pågår

I lägret träffade delegationen 12 terrorkvinnor och 22 av deras barn med någon form av migrantrelaterad anknytning till Sverige. Man fick vid besöket veta att de tagits beslut på att försöka få terroristerna utvisade. Den svenska delegationen förklarade sig då beredda att ombesörja att terroristerna flögs till Sverige. De fall som verkställts utgör endast toppen av ett isberg. Av en rapport som Florén författat framgår att det pågår åtminstone 50 liknande utredningar.

Sverige gick i förhandlingarna med på att de terrorister som hämtas till Sverige ska betraktas som utvisade från Syrien på livstid. Oavsett de åtalas och döms för brott i Sverige efter sina aktiviteter i IS tjänst kan de alltså enligt detta avtal inte utvisas från Sverige. Samtidigt erkände den svenska delegationen att nog skulle bli svårt att få ihop tillräcklig bevisning för att i Sverige fälla terroristerna för brott. Det mesta talar för att de går fria.

Den bedömningen ska ses i skenet av att ingen samtidigt anser att det råder några tvivel om att kvinnorna har starka kopplingar till IS. ”Myndigheterna har starka skäl att betrakta de här kvinnorna som aktiva hot mot säkerhet, lag och ordning. Av säkerhetsskäl blir de utvisade på livstid tillsammans med sina barn från området i nordöstra Syrien som kontrolleras och administreras av AANES, med förbud att återvända” står det i en av de tidigare för allmänheten och media undanhållna handlingarna.

UD tonar ned hotbilden

Jonas Trolle på CVE som ingick i delegationen vill dock tona ned hotbilden. Han menar att flera av terroristerna var väldigt unga när de begav sig iväg för att ansluta sig till IS och att de kan ha mognat och kommit på bättre tankar nu när de är lite äldre. Trolle anser att flera därför med fördel kan överlåtas till de sociala myndigheterna i stället för de rättsvårdande. Stora barnpsykologiska insatser kan också behövas för att kurera barnen som utbildats till ISA-terrorister och inte sällan också deltagit i terrordåd.

”Det är viktigt att utreda barnens behov av stöd eftersom de bär med sig traumatiska upplevelser. Juridiskt kommer det enligt mina tidigare poliserfarenheter sannolikt handla om bevisinhämtning från flera håll i världen. Såväl vittnesmål, dokumentinsamling och granskningar av eventuella fotografier och filmer. Det kommer att vara ett mödosamt arbete som löper över lång tid”, skriver Trolle i en kommentar till vad som nu är vänta efter att terroristerna och deras barn fått svensk mark under fötterna.

Från Säpos sidan är det fortsatt locket på gentemot media och allmänhet om de enskilda terrorutredningarna. Inga uppgifter lämnas ut. Myndighetens pressekreterare Fredrik Hultgren uppger bara allmänt att ”vad vi kan säga är att Säkerhetspolisen aktivt arbetar med att följa upp och bedöma personer som återvänder från konfliktområden. Det som bedöms är personernas avsikt och förmåga att begå brott som omfattas av vår verksamhet”. Inte heller Fredrik Florén vill svara på några frågor från media utan hänvisar alla journalister till UD:s presstjänst.