Bilder från Europas första ekologiska moské har sipprat ut. Öppning planeras under nästa vår, 2019. ”Det blir ett ställe för hela samhället, inte bara muslimer”, säger Tim Winter, som föreläser i ämnet islam på Cambridge University.

Projektet med att bygga en eko-moské har tio år på nacken, och planeras öppna under våren 2019. Målsättningen är att förena olika folkgrupper.

– Jag vill att detta ska vara en plats som förenar människor och som inte enbart gynnar muslimer i Cambridge, utan alla som kommer hit ska vara välkomna, säger Tim Winter, lektor i islamiska studier på ansedda Cambridge University.

Muslimer började immigrera till Storbritannien under 1950- och 1960-talet, huvudsakligen från de tidigare brittiska kolonierna Bangladesh och Pakistan. I dag finns det även stora grupper av turkar, kurder, algerier och kazakstanier, men också muslimska konvertiter.

– Vid senaste folkräkningen uppgick siffran till 100 000 konvertiter i Storbritannien, säger Tim Winter till sajten My Salaam.

Tog arabiskt namn

Tim Winter, 57, konverterade själv till islam för nästan 40 år sedan, tog det arabiska namnet Abdal Hakim Murad och har studerat i Egypten och Saudiarabien. Han har utfört ”hadj” tre gånger, det vill säga vallfärdat till islams heliga stad Mecka, något varje frisk muslim är förpliktigad att göra enligt islams heliga skrifter.

Utöver jobbet på Cambridge University och projektet med den ekologiska moskén är Winter grundare till Cambridge muslimska college, som utbildar brittiskfödda imamer.

Cambridge är hem för 8 000 muslimer, men statistiken tar inte hänsyn till inflyttande studenter och det stora antalet nya muslimer. Staden har för närvarande fem moskéer, men enligt My Salaam är samtliga ”för små” och ”inte funktionellt byggda”.

Den nya eko-moskén ska ha plats för tusen dyrkare i den stora bönsalen. Komplexet ska även ha restaurang, studierum, lägenheter och utställningsplats. Stora träbalkar är importerade från Skandinavien och regnvatten ska tas tillvara på vid olika anordningar på taket. Det återvunna vattnet ska sedan användas till trädgårdsarbete, men även vid toalettspolning. Ett sofistikerat värmepumpsystem ska kunna identifiera värmefickor och fördela värmen jämnt över hela moskén.

– Ju mer teknologin utvecklas, desto mer kommer vi att kunna sänka våra energikostnader, säger Tim Winter.