mats_dagerlind_byline_banner_640x180
Opinion

Jack Werner ljuger om Samhällsnytt

Publicerad 11/13/2017
Annons

➤ KRÖNIKA Jack Werner är en person som säger sig arbeta med källkritik och mediegranskning. I själva verkat arbetar Werner med att försöka misstänkliggöra medieaktörer som han ogillar därför att dessa inte delar hans egna och hans uppdragsgivares vänsterliberalt politiska värderingar.

Detta gör Werner genom att dels vara extremt ensidig i vilka medier han granskar och kritiserar, dels genom att framställa bagateller som stora saker och dels genom att medveten fara med osanning.

Nu har Werner hittat en artikel på Samhällsnytt som handlar om att Skövde kommun valt att primärt tillhandahålla samhällsinformation på arabiska i det asylinvandrardominerade bostadsområdet Södra Ryd. Texten innehåller ett (numera rättat) fel som Werner förstorar upp till omotiverade proportioner.

I sak handlar det om att Samhällsnytt i helgen fick tips om en stor informationsskylt på torget i Södra Ryd som upplyser om att ombyggnadsarbeten pågår och planeras. En bild bifogades tipset. Texten på skylten är på arabiska.

Samhällsnytt tog kontakt med tipsaren – själv bosatt i Skövde – för att kontrollera tipsets riktighet. Vi frågade bl.a. specifikt om huruvida informationen fanns på fler språk än arabiska och fick svaret att detta var den enda skylten och arabiska det enda språket.

Tipsaren hade dock inte själv tagit bilden. Det hade en bekant till honom gjort. Vi kontrollerade även med fotografen, som gav samma besked – ingen annan skylt, inget annat språk än arabiska.

Eftersom det var helg fick vi inte tag på någon ansvarig på Skövde kommun – något som Werner inte låtsas om när han kritiserar Samhällsnytts research – och därför var vi särskilt noga med att i artikeln klargöra vilken källan bakom uppgifterna till Samhällsnytt var och vi skrev också att vi söker Skövde kommun.

På måndagen nås Samhällsnytt av uppgifter om att det på den ifrågavarande skyltens baksida finns motsvarande information på svenska. Det är lätt att missa och sannolikt vad som hänt våra uppgiftslämnare. Vi uppdaterade då artikeln med dessa nya uppgifter. Det är helt i enlighet med mediapraxis men det duger inte för Werner, som tillämpar olika måttstockar för olika medier beroende på om de delar hans politiska åsikter eller inte.

Artikelns huvudbudskap om att Skövde kommun övergår till att primärt tillhandahålla samhällsinformation på arabiska är ändå relevant. Att skylten är vänd så att den arabiskspråkiga texten finns på vad som uppfattas som framsidan, vänd åt det håll som de flesta passerande möter, och att den svenskspråkiga informationen är placerad på vad som är att betrakta som baksidan, är skäl nog för att legitimera att saken uppmärksammas.

Men relevansen förstärks ytterligare av att det också handlar om att Skövde kommun frångår sedan länge etablerad praxis som är att om samhällsinformation ska tillhandahållas på något språk utöver svenska så är det i första hand på engelska det ska ske, inte på arabiska. Detta är ett exempel på ett paradigmskifte som har nyhetsvärde och allmänintresse.

Allt detta väljer Werner att ignorera. Enligt honom har Samhällsnytt skrivit en falsk nyhet, ett extremt onyanserat påstående som är anmärkningsvärt men inte förvånande om man är bekant med Werners bakomliggande politiska agenda.

Nyheten om den arabiska skylten i en svensk förort fångades upp internationellt. Även här gör Werner sig skyldig till en felaktig beskrivning av hur nyheten har kommunicerats.

Enligt Werner skulle de internationella aktörerna ha gjort ett stort nummer av att informationen endast gavs på arabiska, men det stämmer inte. Dessa nyhetsförmedlare säger inte detta, utan menar att det är anmärkningsvärt nog att det arabiska språket fått en så framskjuten ställning i Sverige och man sätter in detta i en invandringspolitisk kontext, vilket är fullt rimligt.

Werners oseriositet som källkritiker och mediegranskare understryks också av att han som rubrik till sin text om den aktuella Samhällsnytt-artikeln skriver ”Avpixlat ljuger…”. Avpixlat är en numera nedlagd mediesajt och det vet Werner mycket väl.

Samhällsnytt är en helt ny mediesatsning med en ny redaktion där förvisso några personer från Avpixlat finns med men som inte innehåller något av Avpixlats redaktionella material. I själva verket är det Werner som ljuger när han mot bättre vetande försöker slå i sina läsare att Samhällsnytt skulle vara Avpixlat som bara bytt namn.

I grunden är förstås Werners påhopp uttryck för en desperation över att tryckfriheten idag är en demokratisk frihet i ordets rätta bemärkelse tillgänglig för alla. Man behöver inte som Werner ha en mediegigant som Bonniers eller Schibsted i ryggen för att kunna begagna sig av denna grundlagsfästa frihet.

Det är en ovan och obekväm situation för det gamla vänsterliberalt hegemoniska mediaetablissemanget att inte längre ha monopol på att filtrera vilka nyheter och åsikter som förmedlas till medborgarna. I stället för att anta utmaningen i ärlig kamp ägnar man sig åt den här sortens krypskytte. Det lär inte öka medborgarnas redan låga förtroende för de gamla medierna eller stoppa strömhoppen av läsare från dåtidsmedia till framtidsmedia som Samhällsnytt.

Detta är en opinionstext. Den återspeglar skribentens personliga åsikter.

Mats Dagerlind
Annons
Senaste nytt
Populärt just nu
596Samnytt under hård attack med nya stämningar – varför alla Sverigevänner bör stötta
Annons