I YouGovs januarimätning blir Moderaterna trots en kraftig tillbakagång näst största parti blott 0,4 procentenheter före Sverigedemokraterna. Samtidigt hamnar både Liberalerna och Kristdemokraterna under fyraprocentsspärren.

V 7,8 (+0,8)
S 26,2 (+0,7)
MP 4,5 (+0,6)
SD 20,5 (±0,0)
C 9,1 (+1,2)
L 3,8 (-1,1)
KD 2,5 (-0,8)
M 20,9 (-1,8)