Den första januari i år fick Sveriges ymniga myndighetsflora ytterligare tillökning då Jämställdhetsmyndigheten inrättades. På sin webbplats skriver man att myndigheten finns för att med tyngd driva ett framgångsrikt arbete för jämställdhet mellan män och kvinnor. Denna tyngd och framgång har dock internt avslöjats lysa med sin frånvaro – alla chefer, inklusive generaldirektören, är av samma kön. Nu vägrar myndigheten att diskutera den känsliga frågan.

Trots deklarerad målsättning om att verka för jämställdhet och jämn könsfördelning på arbetsmarknaden, skröt man på sin webbplats om att alla chefer på myndigheten är kvinnor. Efter uppmärksamheten har man ändrat dessa iögonenfallande formuleringar men i sak har inget förändrats.

Efter avslöjandena, som gjordes av bland annat Jenny Sonesson på Göteborgs-Posten, bjöds generaldirektör Lena Ag in till Sveriges Radio för att svara på frågor om den skeva könsfördelningen på myndigheten och hur den kontrasterar mot myndighetens uppdrag. Ag, som kort innan villigt kommit till SR för att diskutera utbrändheten bland de anställda på myndigheten, vägrade dock nu blankt att ställa upp på intervju eller debatt. Detta med hänvisning till att hon inte hade tid.

Sveriges Radio gav Ag möjlighet att välja på en rad andra tidpunkter för deltagande, men generaldirektören har konsekvent sagt nej. Hon har dessutom belagt övriga chefer med munkavle och uppgett för Sveriges Radio att inte heller någon av dem kommer att ställa upp för att debattera frågan.

Den ojämna könsfördelningen gäller inte endast Jämställdhetsmyndighetens ledningsgrupp. Av totalt 67 anställda är 51 kvinnor och endast 16 män.

Den rödgröna regeringen får nu också kritik för inkonsekvens när man låter Jämställdhetsmyndigheten ursäkta den snedvridna könsfördelningen med att den är en konsekvens av att man rekryterat utifrån kompetens, inte kön.

Regeringen har i andra sammanhang formulerat målsättningar om vissa procenttal beträffande könsfördelning i branscher där denna ansetts alltför skev. Man har som verktyg för att nå dessa mål försvarat åtgärder som kvotering där könstillhörighet ger företräde och man har avvisat förklaringar från näringslivet om att ojämn könsfördelning kan bli resultatet när rekrytering sker utifrån formell kompetens.

Nu begagnar man sig själv av samma argument och vägrar dessutom att svara på frågor från media. ”Det är skandal att en skattefinansierad Jämställdhetsmyndighet, som ska vägleda andra, duckar för granskning av sin egen jämställdhet och myndighetsutövning”, konstaterar GP:s ledarskribent Jenny Sonesson.