På onsdagen var det Sverigedemokraternas partiledare Jimmie Åkessons tur att gästa SVT:s ”30 minuter” för att svara på frågor om sitt partis politik. SD-ledaren gav något skarpare besked i regeringsfrågan jämfört med vid den pressträff partiet kallade till på tisdagen. Om man inför ett regeringsskifte inte får inflytande i förhållande till sin storlek räds man inte att tvinga fram ett nyval.

Vid tisdagens pressträff uteblev många av de besked som många förväntat sig från Sverigedemokraterna när det gäller regeringsbildningen efter valet nästa år – kommer man att kräva att få sitta med i en regering tillsammans med M och KD och kräva ministerposter eller välja att agera stödparti och vilka delar av partiets politik måste man få gehör för att ingå i ett sådant regeringssamarbete?

Kan driva fram ett nyval om man inte får gehör

Tisdagens svar inskränkte sig till att man i nuläget inte tänker ställa några preciserade krav på de allmänborgerliga samarbetspartierna och att man inte heller kräver ministerposter. I utfrågningen i SVT på onsdagen var Åkesson något tuffare i sin framtoning. Att få ett inflytande över en sådan regeringskonstellations politik som motsvarar partiets valresultat är ett absolut krav förklarade han:

– Ja, alternativet blir i så fall nyval.

På en följdfråga från SVT:s Anders Holmberg om det ska tolkas som att man kräver tre gånger mer att säga till om jämfört KD, backade Åkesson delvis:

– Det är rimligt att ett parti som har 20 procent av rösterna kanske har ett lite större förhandlingsutrymme än ett parti som precis klarar riksdagsspärren.

Ville inte svara på vad som händer om SD blir större än M

I samtalet förutsattes att en sådan regering ska ledas av Moderaterna. Scenariot att Sverigedemokraterna blir det större partiet av de två i valet och hur det i så fall skulle påverka regeringsbildningen togs upp men Åkesson ville inte ge något besked om huruvida det i så fall är han och inte Ulf Kristersson som ska bli regeringsbildare och statsminister.

Åkesson konstaterade att hans främsta önskan var att få egen majoritet och leda en regering där man slipper kompromissa med några andra partiet, men var ense med Anders Holmberg om att det är ett osannolikt mål att nå i valet 2022.

Ministerposter fortsatt inget krav

SD-ledaren klargjorde samtidigt att den kravlösa hållningen beträffande ministerposter inte ska tolkas som att han gett upp alla planer på att sitta med i en regering, men spelade samtidigt ned sitt parti genom att påtala att man är ett förhållandevis nytt parti som saknar tidigare regeringserfarenhet.

– Det måste man ha respekt för.

Invandringsvolymerna en stötesten

En stötesten i sådana kommande regeringsförhandlingar som togs upp var Sverigedemokraternas krav på asylstopp, som både M och KD har avvisat som ogenomförbart utan att bryta mot internationella konventioner. Man har kontrat med ett volymmål på 5 000 asylmigranter per år plus lika många anhöriga.

Åkesson slog fast att den siffran är alldeles för hög för hans parti att gå med på. Men ett visst kompromissande med nollvisionen för asylinvandring sade han sig vara öppen för, särskilt om man på annat sätt kan få till stånd ett nettominus genom fler verkställda utvisningar av kriminella och illegala samt ökad återvandring.

– Det intressanta för oss är nettot.

Kraftigt ökad återvandring

Frågan om återvandring har dammats av inom partiet sedan utbrytarna i Alternativ för Sverige gjort den till sin stora profilfråga att locka över väljare med. SD vill kraftigt öka det återvandringsbidrag på 10 000 kronor som idag finns och bygga upp ett system där Sverige hjälper återvandrare att etablera sig i sitt forna hemland efter lång bortovaro.

Förebilden finns som på flera andra områden i Danmark där ett sådant system redan finns på plats. Återvandringsbidraget är där tjugofalt högre än i Sverige.

Fick frågor om sin syn på asylrätten

Åkesson pressades om sin syn på asylrätten efter att SVT grävt fram ett gammalt klipp där SD-ledaren anger den som en av de viktigaste mänskliga rättigheterna. De finns ingen motsägelse i det och SD:s politik menade Åkesson och hänvisade till den mer effektiva flyktinghjälp det är att göra insatser i flyktingars närområde jämfört med att ta dem till Sverige och övriga Europa.

– Jag kämpar ju för flyktinghjälp och har gjort i hela mitt politiska liv. Det betyder ju inte att jag står bakom svensk flyktingpolitik. Det är två helt olika saker.

Asylrätten innebär menade Åkessons enligt de konventioner Sverige skrivit på inte att alla människor på jorden har rätt att söka asyl just här utan gäller första säkra land. Han anförde som exempel det orimliga att vi i Sverige tar emot asylsökningar från migranter som befinner sig på säker mark i Danmark och innan dess kan ha passerat ytterligare ett tiotal säkra länder.

Programmet kan ses i sin helhet på SVT Play.